Sucho přivedlo zástupce obcí k jednomu stolu

Sucho přivedlo zástupce obcí k jednomu stolu

V úterý 31. července se na pozvání senátora a starosty města Čáslavi, inženýra Jaromíra Strnada, sešli v prostorách hotelu Grand představitelé obcí Mikroregionu Čáslavsko, aby projednali společný postup v přípravě projektů, které by měly do budoucna vyřešit problémy s dodávkami pitné vody pro obyvatele zúčastněných obcí.

„Již před několika týdny jsme zaznamenali, že v některých obcích v okolí Čáslavi jsou problémy s dodávkami pitné vody. Mohu jmenovat například Vrdy, Žehušice, Třebonín, ale i další… Jedná se většinou o obce, které sice mají vybudovaný vodovod, ale nejsou napojeny na řad VHS, zdrojem vody jsou tedy místní studny. Spodní vody je ale v takto parném létě málo a studny vysychají. Rozhodli jsme se proto s panem Janem Jiskrou, předsedou rady Mikroregionu, že svoláme starosty obcí, kterých se tato problematika týká, abychom se dohodli na dalším postupu, jenž by měl v příštím období zajistit společnou cestu k celkovému řešení uvedené situace,“ konstatoval starosta Čáslavi, inženýr Jaromír Strnad. Ten také doplnil, že bude v rámci svého senátorského působení obdobné setkání iniciovat také pro další oblasti regionu.

V salónku čáslavského hotelu Grand se sešli starostky a starostové obcí Vinaře, Vrdy, Třebonín, Vodranty, Souňov, Kluky, Žehušice, Vlačice, Starkoč, Hraběšín a Čáslav, tedy obcí, které se potýkají s problémy s vodou, s představiteli Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč – předsedou představenstva ing. Jiřím Štěpánem a výrobně-technickým náměstkem panem Jiřím Hasalou. Většina zástupců obcí vyjádřila svoje přání zahájit práce na pořízení projektové dokumentace pro umožnění jejich napojení na vodovodní řad vodohospodářské společnosti.

„Domluvili jsme se, že bude vybrán projektant, který v počátku akce zpracuje studii zájmových území. Ačkoliv si uvědomujeme, že se právě nacházíme v přelomovém období a není jisté, jak se k tomuto záměru postaví nová zastupitelstva, domnívám se, že by byla škoda promarnit čas a s přípravami čekat až do podzimních měsíců. Právě nyní se otvírají možnosti získat pro tyto účely státní dotace, a proto je potřeba, abychom byli připraveni o tento příspěvek operativně zažádat,“ vysvětlil inženýr Jaromír Strnad.

„Výstavbu vodovodů ve svých obcích řešila jejich zastupitelstva již od devadesátých let, ale bohužel někdy nešlo o koncepční řešení. Představitelé obcí však tehdy neměli možnost jiného řešení. Jsem přesvědčen, že již v té době měly být tyto projekty realizovány ve spolupráci jak obcí, tak i s vodohospodářskou společností. Dnes mohla být situace mnohem jednodušší – ale nemá smysl se zabývat minulostí, nyní je třeba vyřešit tento problém pro příští roky,“ zakončil čáslavský starosta.

V dohledné době tedy budou debaty nad nastoleným problémem pokračovat a věřme, že se podaří společný záměr dovést do zdárného konce.         zn