FOTO/VIDEO: Složky IZS z Kutnohorska procvičovaly společné postupy po výbuchu varny drog

FOTO/VIDEO: Složky IZS z Kutnohorska procvičovaly společné postupy po výbuchu varny drog

V areálu Národního zemědělského muzea v Čáslavi se ve středu 18. října v dopoledních hodinách uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Středočeského kraje „Varna 2023“, které bylo zaměřené na společný zásah po výbuchu drogové laboratoře. 

Cílem bylo procvičit koordinovaný postup jednotlivých složek IZS a dalších orgánů veřejné správy při typové činnosti „STČ 17A/IZS – Nález nelegální drogové laboratoře“ s následnou likvidací nebezpečných chemických látek a odpadů. Dále pak ověřit součinnost při provádění záchranných a likvidačních prací na taktické a operační úrovni řízení zásahu, ověřit činnosti štábu velitele zásahu a také používání vhodných ochranných prostředků pro tento typ zásahu.

Podle scénáře cvičení ohlásil náhodný kolemjdoucí výbuch v opuštěné budově. Operační důstojník k události vyslal příslušné jednotky požární ochrany a zároveň informaci předal kolegům z policie a zdravotnické záchranné služby. Nejdříve dorazila na místo dobrovolná jednotka Čáslav, která ihned započala s průzkumem. Následně ohlásila, že jde patrně o nelegální laboratoř na výrobu drog. Vzápětí však došlo k další explozi a ke zranění dobrovolných hasičů. Celkem bylo i vlivem opakovaného výbuchu zraněno deset osob.

Po dojezdu jednotek a zhodnocení rozsahu události byl zřízen štáb velitele zásahu, ve kterém kromě zástupců hasičského záchranného sboru a dalších složek IZS byl přítomen také zástupce ORP Čáslav. Plamenné hoření bylo zlikvidováno jedním vysokotlakým proudem. Při záchraně zraněných osob si hasiči procvičili i jejich prvotní ošetření, transport z nebezpečné zóny a dekontaminaci. Poté hasiči v nebezpečné zóně doprovázeli kriminalisty Policie ČR, kteří na místě provedli zajištění důkazního materiálu, následně byl celý prostor varny plošně dekontaminován. Zástupce ORP štábně rozhod, že vybavení varny a nebezpečné látky nechají odvézt a zlikvidovat odbornou firmou.

Součástí scénáře bylo vytvoření zázemí pro všechny zasahující, o což se postarala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kutná Hora – Poličany. Ta je předurčena pro zabezpečení činností souvisejících s ochranou obyvatelstva a plní speciálních úkoly při zdolávání mimořádných událostí vyvolaných specifickými riziky (povodňový plán, havarijní plán) i mimo území svého zřizovatele. Poličanští dobrovolní hasiči proto disponují odpovídajícím vybavením pro zřízení týlového zabezpečení. Navíc mohli využít speciální týlový kontejner z kutnohorské stanice.

Hasiči při zásahu používali nezbytné ochranné prostředky pro práci s nebezpečnými látkami. Zachráněné osoby byly před transportem do zdravotnického zařízení dekontaminovány. Vzhledem ke klimatickým podmínkám proběhla dekontaminace fiktivně, ale absolvovali ji i všichni zasahující hasiči.

Taktického cvičení „Varna 2023“ se zúčastnily profesionální jednotky z centrální hasičské stanice Kutná Hora a z hasičské stanice Čáslav a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Čáslav, Kutná Hora – Poličany, Vrdy a Žleby. Dalšími účastníky byli zástupci ORP Čáslav, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a Městské policie Čáslav. Namaskování figurantů zajistili členové Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín.

Na závěr velitelé a vedoucí jednotlivých složek IZS vyhodnotili cvičení po taktické i strategické úrovni řízení zásahu.

Ing. Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje

FOTO: HZS Středočeského kraje