FOTO/VIDEO: SOŠ a SOU technické Třemošnice oslavilo 50 let od založení

FOTO/VIDEO: SOŠ a SOU technické Třemošnice oslavilo 50 let od založení

Třemošnice – Je to již půl století, co se v sobotu 1. září 1973 po sedmi letech budování slavnostně otevřely brány tehdy Odborného učiliště v Třemošnici. Tato instituce nedávno oslavila své padesáté výročí a to dvoudenním Dnem otevřených dveří, který se konal v pátek 8. září a v sobotu 9. září.

V pátek se konalo slavnostní vysazení stromu na počest padesátého výročí, kterého se zúčastnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta města Třemošnice Miroslav Bubeník, ředitelka školy Jana Sýkorová a další významní hosté. Tato událost symbolizovala pevný kořen a stabilitu této školy ve svém regionu.

Později odpoledne bylo pak vyhrazeno pro bývalé a současné zaměstnance školy, kteří se mohli sejít, vzpomínat a sdílet své zážitky. Atmosféru umocnila dobrá a přátelská nálada ze setkání.

V sobotu od 9. hodin byli návštěvníci srdečně vítáni personálem školy, kteří jim rádi ukázali pokroky a změny, kterými škola prošla za padesát let své existence. V areálu školy bylo možné vidět mnoho zajímavých věcí. Hned u vstupu byla otevřena nově zrekonstruovaná truhlářská dílna, kde návštěvníci mohli obdivovat výrobky studentů. Prohlídka pokračovala do strojních dílen, kde bylo k vidění moderní vybavení dílen, včetně soustruhů, frézek, brusek, 3D tiskáren a CNC obráběcích center. I strojní dílny samotné prošly rekonstrukcí, což zahrnovalo výměnu světlíků, střechy, osvětlení a celkovou úpravu prostor pro maximální přesnost práce. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si areál školy a potěšit se nad tím, jak daleko se škola od svého založení posunula.

Pro návštěvníky byla připravena prohlídka samotné školy, která jim umožnila projít třídami a šatnami. V prvním patře byla speciální třída, kde byly vystaveny historické fotografie a kniha absolventů. Mnozí bývalí studenti si zde našli své jméno a vzpomínali na svá školní léta. Občas se ve vzduchu od návštěvníků ozvalo „Jé, tady jsem pracoval, toto uteklo. To byly časy, jak to uteklo.“ vzpomíná nahlas jeden z návštěvníků.

Před strojní halou byly vystaveny klenoty automobilové historie – dva američtí veteráni značky Ford a další vozidlo značky Lada. Tato vozidla připomněla návštěvníkům, jak rychle se technologie vyvíjí, a byla zajímavým kontrastem k moderním strojům ve školních dílnách.

Toto významné jubileum oslavili i první studenti, kteří v roce 1973 nastoupili do tehdejšího učiliště a stali se tak prvním ročníkem této školy.

Během celého dopoledne bylo zajištěno občerstvením od hasičů a nechyběl ani řemeslný jarmark s regionálními výrobky. To vše vytvořilo pohodovou atmosféru a přispělo k úspěšnému a radostnému oslavování padesátého výročí SOŠ a SOU technické Třemošnice.

Tato škola si zaslouží uznání za půl století významného vzdělávání a příspěvek k rozvoji technického vzdělání v regionu.

Zdeněk Sasín ml., Události Online