Historie výjezdů

 Veškerá uváděná data jsou informativní a bez záruky.


21.9.2018 17:36 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – vyvrácené stromy, hrozí pádem v Seči.


19.9.2018 10:42 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [43.] JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Chrudim, SDN Policie ČR a LZS Praha k dopravní nehodě osobního auta na silnici 337 mezi Třemošnicí a Ronovem nad Doubravou.


17.9.2018 16:40 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč k požáru linkového autobusu do obce Kraskov.


15.9.2018 14:05 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč a JSDH Ronov nad Doubravou k úniku nebezpečných látek na silnici III. třídy, č.33733 v km 1,5 v Ronově nad Doubravou.


15.9.2018 10:10. hod – Technická pomoc

Výjezd [42.] JSDH Třemošnice k technické pomoci – odstranění stromu na příjezdové komunikaci do areálu společnosti Kovolis Hedvikov a.s. v Hedvikově.


14.9.2018 14:54 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Prachovice, Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta na silnici 337 mezi Podhradím a Starým Dvorem.


14.9.2018 8:41 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd [41.] JSDH Třemošnice, JSDH Běstvina a JSDH Seč k úniku nebezpečných látek – nafty na silnici 340 mezi obcemi Rostejn a Sečí.


13.9.2018 14:01 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Chrudim a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě osobního auta a motorky na silnici mezi Vápenným Podolem a Nerozhovicemi.


12.9.2018 11:32 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [40.] JSDH Třemošnice a JSDH Ronov nad Doubravou k požáru polního porostu. Jednotky původně vyjížděly na nahlášený požár polního porostu do obce Žlebské Chvalovice, jednalo se bohužel o špatnou informaci a jednotky se následně přesunuly do obce Ronov nad Doubravou, kde došlo k zahoření porostu při svařovacích pracích na železnici. Požár byl uhašen ještě před příjezdem jednotek a proto se jednotky vrátily na základny.


9.9.2018 18:05 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč, [39.] JSDH Třemošnice, ZZS Chrudim a Policie ČR OOP Třemošnice k poskytování první pomoci – úraz v ulici 1.Máje v Třemošnici.


9.9.2018 15:22 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč, [38.] JSDH Třemošnice, ZZS Chrudim a Policie ČR OOP Třemošnice k poskytování první pomoci – AED v ulici 1. Máje v Třemošnici.


9.9.2018 9:07 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč ke spolupráci se ZZS Chrudim na náměstí Prof. Č. Strouhala v Seči.


4.9.2018 15:03 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč k úniku nebezpečných látek – únik oleje z osobního auta v obci Seč – Ústupky.


3.9.2018 17:30 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – snesení pacienta v Sídlišti 9. května v Seči.


1.9.2018 21:20 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd JSDH Ronov nad Doubravou k záchranně osob a zvířat – z výšky v ulici Chvalovická v Ronově nad Doubravou.


1.9.2018 14:09 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě osobního auta na silnici 340 mezi obcemi Hrbokov a Petříkovice. 


31.8.2018 23:11 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru dodávky u autobusové zastávky v obci Kraskov.


30.8.2018 17:54 hod. – Záchrana osob

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, VZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k záchranně muže v obci Seč – Ústupky.


29.8.2018 14:34 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [37.] JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru travního porostu v obci Prachovice.


29.8.2018 9:48 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [36.] JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru odpadu – skládka Kubíkovy Duby. Po příjezdu jednotek na místo se jednalo o neohlášené pálení.


28.8.2018 18:17 hod. – Záchrana osob

Výjezd HZS Seč a Chrudim, JSDH Prachovice, ZZS Chrudim, Policie ČR OOP Třemošnice a Heřmanův Městec a LZS Hradec Králové k transportu osoby po pádu do sklepního prostoru v ulici Bučina v Prachovicích.


27.8.2018 16:47 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – likvidace obtížného hmyzu ve Žďárci u Seče.


27.8.2018 11:10 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – transport pacienta v ulici Pardubická v Seči.


22.8.2018 20:22 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, ZZS Chrudim a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – pád osoby se zraněním, spolupráce se ZZS v ulici Na Spořilově v Seči.


22.8.2018 17:46 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – likvidace obtížného hmyzu v Seči.


19.8.2018 10:29 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč k požáru kontejneru na odpad v obci Hoješín.


18.8.2018 17:17 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Chrudim a LZS Hradec Králové k vážné dopravní nehodě čtyřkolky v „Haškově zatáčce“ v zatáčkách nad Rostejnem.


18.8.2018 15:50 hod. – Požár

Výjezd HZS Čáslav, JSDH Žleby, JSDH Ronov nad Doubravou a JSDH Vrdy k požáru lesa mezi Ronovem nad Doubravou a Žleby o rozloze cca 20×20 m.


17.8.2018 20:07 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – likvidace obtížného hmyzu – sršně na dětském hřišti ve Žďárci u Seče.


16.8.2018 15:11 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k úniku nebezpečných látek – únik oleje na parkovišti u společnosti Kovolis Hedvikov a.s. v Třemošnici – Hedvikov.


16.8.2018 8:06 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – nebezpečná větev v Seči.


16.8.2018 6:05 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě v obci Běstvina.


15.8.2018 11:49 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Nasavrky a Slatiňany k požáru – zahoření peletační linky v Českých Lhoticích.


14.8.2018 15:06 hod. – Požár

Výjezd HZS Čáslav, HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, JSDH Lipovec a Vrdy k požáru stodoly v obci Podhořany u Ronova.


14.8.2018 3:29 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS Chrudim k události do obce Seč – Počátky.


13.8.2018 20:30 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu na komunikaci u obce Vápenný Podol.


13.8.2018 18:46 hod. – Technická pomoc

Výjezd [35.] JSDH Třemošnice k technické pomoci – likvidace vos nad vchodem do domu v obci Závratec.


11.8.2018 16:24 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč a JSDH Míčov – Sušice k požáru hrabanky v lese u obce Rudov.


11.8.2018 11:15 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Míčov – Sušice k technické pomoci – vytažení osobního auta z příkopu v katastru obce Míčov – Sušice.


9.8.2018 23:02 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč a JSDH Nasavrky k technické pomoci – spadlé elektrické vedení v obci Liboměřice.


9.8.2018 16:58 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [34.] JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice a Police ČR OOP Třemošnice k požáru sadu, stráně a části lesa za obcí Mladotice.


9.8.2018 16:16 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč a JSDH Ronov nad Doubravou k požáru kompostu v Ronově nad Doubravou.


9.8.2018 12:25 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Prachovice k technické pomoci – likvidace hmyzu – vos v ulici Školní v obci Prachovice.


5.8.2018 13:43 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč k požáru odpadu v Seči.


5.8.2018 8:49 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v obci Ústupky.


4.8.2018 13:03 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč k úniku nebezpečných látek – olej na silnici na křižovatce u Podhradí.


2.8.2018 12:50 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč a Vodní záchranná služba Seč k technické pomoci – vyproštění dítěte z lavičky v Seči.


31.7.2018 17:31 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Seč k technické pomoci – odchyt hada v penzionu v Seči.


31.7.2018 15:30 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [33.] JSDH Třemošnice, JSDH Seč, JSDH Běstvina a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru lesního porostu u Rostejna směr Hoješín.


30.7.2018 12:29 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč, JSDH Prachovice a ZZS Chrudim k poskytování první pomoci v obci Vápenný Podol.


30.7.2018 7:11 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – otevření dveří RD v obci Proseč.


28.7.2018 10:07 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, ZZS Chrudim a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě auta na Rally Železné hory na silnici u Samařova.


27.07.2018 23:41 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – otevřená bytu v ulici Lichnická v Třemošnici.


25.4.2018 13:45 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – likvidace hmyzu v Seči.


23.7.2018 20:00 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, [32.] JSDH Třemošnice k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů – strom hrozí pádem na služební vozidlo ve firmě Kovolis Hedvikov a.s.


19.7.2018 14:43 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, [31.] JSDH Třemošnice k technické pomoci – spadlý strom na silnici 337 nad zatáčkami nad Třemošnicí ve směru na odbočku na Podhradí.


17.7.2018 14:42 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – otevření bytu v ulici Luční v obci Prachovice.


17.7.2018 11:49 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – otevření auta v Třemošnici.


16.7.2018 15:44 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Ronov nad Doubravou a JSDH Lipovec k požáru hrabanky v lese u obce Zbyslavec.


16.7.2018 7:50 hod. – Technická pomoc

Výjezd [31.] JSDH Třemošnice k technické pomoci – transport pacienta v ulici Jižní v Domě s pečovatelskou službou na žádost zřizovatele jednotky.


15.7.2018 14:16 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, ZZS Chrudim, Policie ČR OOP Třemošnice a Policie ČR SDN k dopravní nehodě dvou osobních aut na silnici u obce Hrbokov.


14.7.2018 15:54 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč k požáru odpadu v obci Seč – Ústupky.


12.7.2018 19:12 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů na náměstí Prof. Č. Strouhala v Seči.


10.7.2018 15:01 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě na silnici u obce Zbyslavec.


7.7.2018 16:43 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč a JSDH Seč k požáru polního / lesního porostu na stráni u přepadu blízko přehrady Seč.


6.7.2018 20:33 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – spolupráce se složkami IZS v ulici Pilská v Seči.


6.7.2018 17:17 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč a JSDH Ronov nad Doubravou k technické pomoci – likvidaci obtížného hmyzu – včelího roje. Po příjezdu jednotek na místo nebylo téměř co likvidovat.


5.7.2018 13:16 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [30.] JSDH Třemošnice, SDN Policie ČR k dopravní nehodě dvou osobních aut v ulici 1.Máje na křižovatce u Penny v Třemošnici.


3.7.2018 23:16 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS Chrudim k dopravní nehodě motocyklu na silnici 340 v Kovářově.


3.7.2018 19:03 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, SŽDC Havlíčkův Brod, JSDH Ronov nad Doubravou, Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta na přejezdu mezi Ronovem nad Doubravou a Třemošnicí.


3.7.2018 11:20 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS  Chrudim, HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě nákladního auta bez zranění na silnici 341 u obce Vápenný Podol.


3.7.2018 10:07 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, Policie ČR k dopravní nehodě 3 osobních aut na křižovatce Nový Dvůr.


1.7.2018 8:07 hod. – Záchrana osob

Výjezd HZS Seč, [18.] JSDH Prachovice k záchraně osoby – AED v ulici Chrudimská v obci Prachovice.


26.6.2018 10:34 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – spolupráce se složkami IZS.


23.6.2018 20:28 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – větev na silnici na silnici 337 mezi Kraskovem a Sečí.


16.6.2018 22:49 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, ZZS Chrudim a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – spolupráce se složkami IZS – pomoc ZZS v Seči.


15.6.2018 21:52 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [27.] JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Lipovec a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru stohu u kravína cca 50 balíků u kravína v Ronově nad Doubravou. Po příjezdu na místo se zjistilo, že se nejedná o požár, ale pouze o pálení dřevní hmoty na vedlejším soukromém pozemku, který byl pod dozorem. Požární poplach I. stupně byl přehodnocen na „PLANÝ VÝJEZD“ a jednotky se vrátili na své základny. Vyšetřovatelem bylo konstatováno, že nedošlo k porušení zákona o PO a proto osobě bylo pouze doporučeno, v rámci aktuální situace v místě, pálení příště nahlásit HZS.


12.6.2018 10:23 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč k záchraně kachen z přepadu jezdu u rybníka Dolní Peklo v obci Starý Dvůr.


11.6.2018 19:45 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta v příkopě u obce Bojanov.


10.6.2018 13:28 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta, kterému upadlo kolo a tekl olej na silnici II. č. 337 ve 47 km v Seči.


6.6.2018 15:24 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru trávy na louce v Kraskově od sloupu vysokého napětí.


5.6.2018 8:27 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, JSDH Ronov nad Doubravou a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – otevření bytu s osobou uvnitř v ulici Sídliště Pod Nádražím v Ronově nad Doubravou.


4.6.2018 2018 20:17 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Načešice k technické pomoci – likvidace obtížného hmyzu v obci Načešice.


3.6.2018 14:22 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Chrudim, [17.] JSDH Prachovice, ZZS Chrudim a Policie ČR k dopravní nehodě osobního auta na silnici u Kostelce u Heřmanova Městce.


3.6.2018 10:05 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, Policie ČR, ZZS Chrudim a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě osobního auta s vyproštěním  na silnici u obce Radlín


2.6.2018 21:43 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – únik plynu u bytového domu v ulici Chrudimská v Prachovicích.


30.5.2018 16:23 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – otevření osobního auta u hotelu Jezerka v obci Seč – Ústupky.


29.5.2018 19:07 hod. – Technická pomoc

VýjezdJSDH Míčov – Míčov Sušice k technické pomoci – odstranění stromu přes silnici v obci Zbyslavec.


26.5.2018 23:18 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [26.] JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru mobilního wc za náměstím v Třemošnici.


25.5.2018 12:57 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – otevření uzavřených prostor do obce Kovářov.


24.5.2018 20:56 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [25.] JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Lipovec a PČR k požáru stohu slámy blízko kravína v Ronově nad Doubravou.


23.5.2018 2:23 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [24.] JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou a JSDH Lipovec k požáru stohu u zemědělského družsta v Ronově nad Doubravou.


18.5.2018 15:55 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Běstvina k technické pomoci – odstranění stromu u hřbitova v obci Běstvina.


18.5.2018 11:27 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – transport pacienta v ulici Pod Sadem v Třemošnici.


17.5.2018 14:23 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, [23.] JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů – kamení na vozovce na silnici č. 337 v zatáčkách nad Třemošnicí.


15.5.2018 17:49 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru trávy u hřbitova v Seči.


15.5.2018 13:03 – Požár

Výjezd HZS Seč, [22.] JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru louky cca 50×50 m za „kotelnou“ v Třemošnici.


15.5.2018 5:42 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v ulici Pokorného v Heřmanově Městci.


11.5.2018 17:41 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [21.] JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě na silnici 337 nad benzínkou v Třemošnici ve směru na Starý Dvůr.


24.1.2018 15:46 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [20.] JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS Chrudim k dopravní nehodě dvou osobních aut na silnici mezi Starým Dvorem a křižovatkou k Podhradí.


21.4.2018 19:30 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta do plotu v ulici Okružní v Prachovicích.


21.4.2018 16:32 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě motocyklu u přehrady Seč.


20.4.2018 21:02 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [19.] Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Čáslav a Chrudim a Dopravní policie Chrudim k dopravní nehodě osobního auta a motorky na křiovatce ulic 1.Máje a Brigádnická v Třemošnici.


18.4.2018 13:36 hod. – Záchrana osob

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, ZZS Chrudim a Policie ČR k záchraně osoby u přehrady Seč.


18.4.2018 12:17 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [18.] JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru trávy v ulici 1. Máje v Třemošnici.


18.4.2018 9:48 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd JSDH Heřmanův Městek k dopravní nehodě nákladního a osobního auta v Heřmanově Městci.


17.4.2018 17:52 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč, [17.] JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k olejové skvrně na parkovišti u Penny Marketu v Třemošnici.


14.4.2018 23:14 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, [16.] JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru kůlny v Kraskově – Peklo.


14.4.2018 12:38 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, ZZS Chrudim, Policie ČR OOP Třemošnice a LZS Hradec Králové k záchraně osob – spolupráce se ZZS v obci Přemilov.


13.4.2018 9:30 – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč, [15.] JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k úniku komunikace po dopravní nehodě na hlavní silnici na náměstí v Třemošnici.


10.4.2018 22:43 – Technická pomoc

Výjezd JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci v ulici Jiráskova v Heřmanově Městci.


10.4.2018 18:50 – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč k úniku nebezpečných látek na křižovatce ve Starém Dvoře.


7.4.2018 14:01 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v Seči.


5.4.2018 14:31 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Bojanov a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru trávy v obci Kovářov.


5.4.2018 13:35 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [14.] JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě u hřbitova v Třemošnici na silnici č. 33741.


3.4.2018 16:05 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč a [10.] JSDH Prachovice k požáru trávy v ulici Chrudimská v Prachovicích.


3.4.2018 14:06 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč,  [13.] JSDH Třemošnice, [9.] JSDH Prachovice a JSDH Ronov nad Doubravou k požáru VZV v areálu firmy Kovolis Hedvikov a.s. v obci Třemošnice – Hedvikov.


1.4.2018 9:36 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k záchraně osob a zvířat v Seči. Velikonoční neděli si vybral k ukončení života muž ve věku kolem 60 let, který kolem jedenácté hodiny skočil z hráze Sečské přehrady na místo vpusti. Zřejmě byl pod vlivem alkoholu – mohl by o tom svědčit nález lahve tvrdého alkoholu, která byla ze tří čtvrtin vypitá. Tuto skutečnost ale policie nepotvrdila. „V tuto chvíli probíhá šetření a také zjišťování totožnosti sebevraha, která dosud není známa,“ řekl tiskový mluvčí policie Petr Voldán. Na místě zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči ze Seče a policie z obvodního oddělení v Třemošnici.


29.3.2018 18:45 – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS Chrudim k dopravní nehodě osobního auta do příkopu na silnici 337 u Žďárce u Seče.


27.3.2018 22:03 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, [12.] JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – otevření uzavřených prostor v ulici Jižní v Třemošnici.


25.3.2018 21:41 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [11.] JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou a Policie OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta do sloupu u staré pošty v Ronově nad Doubravou.


24.3.2018 21:32 hod. – Požár

Výjezd HZS Seč, [10.] JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru kovového kontejneru za obchodem COOP v Ronově nad Doubravou.


21.3.2018 15:30 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k dopravní nehodě dodávky v Heřmanově Městci.


19.3.2018 6:06 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd HZS Seč k úniku nebezpečných látek v obci Kovářov.


17.3.2018 10:07 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě auta na silnici 340 v Seči.


16.3.2018 15:51 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč, [9.] JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě dodávky se zraněním na silnici mezi obcemi Ronov nad Doubravou a Žleby.


11.3.2018 14:15 hod. – Záchrana osob

Výjezd HZS Seč a [8.] JSDH Prachovice k poskytování první pomoci AED v ulici Průběžná v obci Prachovice.


11.3.2018 12:38 hod. – Požár

Výjezd HZS Chrudim 2x CAS a JSDH Heřmanův Městec k požáru trávy v ulici V Lukách v Heřmanově Městci.


11.3.2018 10:05 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Běstvina k technické pomoci – spadlé dráty el. vedení v obci Běstvina.


7.3.2018 6:50 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, [7.] JSDH Prachovice, ZZS Chrudim a Policie ČR k dopravní nehodě se zraněním v obci Tasovice.


3.3.2018 9:09 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Chrudim a JSDH Prachovice k dopravní nehodě osobního auta v Kostelci u Heřmanova Městce.


16.2.2018 6:15 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasič HZS Seč, [7.-8.] JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě auta se zraněním na silnici mezi Třemošnicí a Kubíkovy Duby.


8.2.2018 6:36 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč a JSDH Nasavrky k dopravní nehodě sanitky u obce Křižanovice. Jednotky pomáhaly s vytažením vozu.


8.2.2018 4:02 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Nasavrky k dopravní nehodě – kamion v kopci v Nové Vsi u Nasavrk.


6.2.2018 – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k dopravní nehodě osobního auta na silnici u Tasovic.


6.2.2018 10:13 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd HZS Seč, [6.] JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k záchranně osoby – AED v ulici Družstevní v Třemošnici.


4.2.2018 18:00 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, [5.] JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP a ZZS k technické pomoci – spolupráce složek IZS – otevření bytu v ulici Družstevní v Třemošnici.


1.2.2018 18:16 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření domu v obci Horní Bradlo – Lipka.


29.1.2018 19:52 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění bláta na silnici za Sečí ve směru na Bojanov.


25.1.2018 9:51 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč k hlášení EPS v Seči.


25.1.2018 8:05 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Prachovice, ZZS Chrudim, Policie ČR OOP Třemošnice a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě dvou osobních aut s vážím zranění na silnici mezi Prachovice a Tasovicemi.


22.1.2018 14:41 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta na konci Ronova nad Doubravou ve směru na Třemošnici.


21.1.2018 8:39 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění spadlého stromu v Hoješíně.


21.1.2018 8:21 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru – kouř z domu v ulici Pilská v Seči.


19.1.2018 22:33 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k dopravní nehodě osobního auta v obci Tasovice.


19.1.2018 19:39 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě auta v obci Vápenný Podol.


19.1.2018 6:36 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – strom blokuje 1/2 komunikaci v obci Březinka.


18.1.2018 16:33 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstraňování překážek v obci Mladoňovice – Petříkovice.


18.1.2018 13:34 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v obci Křižanovice.


17.1.2018 22:00 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Čáslav k dopravní nehodě osobního auta v Podhořanech u Ronova.


12.1.2018 16:27 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v obci Proseč.


12.1.2018 14:22 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – odstranění nalomené větve ve Žďárci u Seče.


12.1.2018 13:50 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – odstranění nalomeného stromu na hlavní silnici 337.


9.1.2018 18:08 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů [4.] JSDH Třemošnice k technické pomoci – odstranění stromu zasahujícího do vozovky u Starého Dvora.


9.1.2018 16:55 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Žďárec u Seče k odstranění stromu na silnici 337 kousek od odbočky na Žďárec u Seče.


9.1.2018 16:29 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, JSDH Prachovice k odstranění spadlého stromu do silnice v obci Prachovce.


9.1.2018 16:07 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – odstranění stromu ve Žďárci u Seče.


9.1.2018 14:45 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k odstranění spadlého stromu v obci Vršov.


9.1.2018 15:19 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Ronov nad Doubravou k odstranění stromu v obci Mladotice.


9.1.2018 14:52 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – odstranění stromu v obci Kraskov.


9.1.2018 13:46 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Seč k technické pomoci – odstranění překážek v obci Kraskov.


9.1.2018 13:13 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Ústupky.


9.1.2018 12:35 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na chatě v obci Křižanovice.


9.1.2018 12:24 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstraňování překážek v obci Křižanovice.


9.1.2018 12:25 hod. – Technická pomoc

Výjezd JSDH Načešice k technické pomoci – odstranění stromu v obci Načešice.


9.1.2018 10:51 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění stromu na silnici č. 340 v obci Kovářov.


9.1.2018 10:41 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Hůrka.


9.1.2018 10:28 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Svídnice k technické pomoci – odstraňování překážek v obci Práčov.


9.1.2018 9:40 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění překážky v obci Hoješín.


9.1.2018 9:23 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění překážky v obci Žďárec u Seče.


9.1.2018 9:14 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů [3.] JSDH Třemošnice a JSDH Běstvina k technické pomoci – odstranění spadlého stromu na dráty vysokého napětí v obci Běstvina.


9.1.2018 9:09 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Hrbokov.


9.1.2018 8:36 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – odstraňování překážek v obci Libkov.


9.1.2018 7:33 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Petrkov.


9.1.2018 7:01 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstraňování překážek v obci Petříkovice.


6.1.2018 21:44 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, [2.] JSDH Třemošnice k požáru plastového kontejneru na papír za kulturním domem v Třemošnici.


5.1.2018 10:39 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, HZS Pardubice, JSDH Seč, Policie ČR a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě cistery se zraněním na silnici u Vápenného Podola.


3.1.2018 9:04 hod. – Technická pomoc

[1.] Výjezd hasičů JSDH Třemošnice  k technické pomoci – odstranění stromu na silnici u obce Podhradí. 

 ROK 2017

30.12.2017 18:52 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření vozidla v obci Bojanov – Petrkov.


29.12.2017 20:46 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Horní Bradlo k požáru sazí v obci Vršov.


29.12.2017 10:45 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – nakloněný strom, hrozí pádem v obci Podhradí.


27.12.2017 17:46 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč a JSDH Vápenný Podol k požáru lesního porostu v obci Vápenný Podol.


27.12.2017 12:07 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k požáru v kuchyni v ulici Lichnická v Seči.


24.12.2017 19:19 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta na silnici 337 u obce Starý Dvůr.


21.12.2017 16:34 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a dopravní Policie k nehodě osobního auta v příkopu v ulici 1. Máje v Třemošnici.


19.12.2017 18:34 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta v příkopě na křižovatce ve Starém Dvoře.


19.12.2017 18:11 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě auta v poli se zraněním v obci Závratec.


18.12.2017 11:08 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – kamion v kopci v obci Seč – Ústupky.


17.12.2017 19:32 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Heřmanův Městec k dopravní nehodě osobního auta ve škarpě na silnici mezi odbočkou na Podhradí a Starým Dvorem.


17.12.2017 18:30 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Heřmanův Městec k dopravní nehodě osobního auta na silnici mezi Starým Dvorem a odbočkou na Skoranov.


16.12.2017 16:18 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření uzavřený prostor prostor v Liboměřicích.


14.12.2017 19:35 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Nasavrky k dopravní nehodě dvou osobních aut na obchvatu kolem Nasavrk.


14.12.2017 14:24 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a HZS Chrudim k odstranění srolovaného plechu, který hrozil pádem ze střechy ve Vápenném Podole.


14.12.2017 12:25 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění spadlého stromu přes silnici v obci Hoješín.


12.12.2017 5:15 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Podhradí.


11.12.2017 23:34 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Mladoňovice.


11.12.2017 21:57 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – odstranění stromu v obci Holičky.


11.12.2017 21:26 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu na silnici 337 v obci Hůrka.


11.12.2017 19.47 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – odstranění stromu ve Skoranově.


11.12.2017 19:47 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění stromu přes komunikaci v obci Vápenný Podol.


11.12.2017 18:14 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Hošťalovice.


11.12.2017 17:56 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd HZS Seč a JSDH Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta v příkopě v zatáčkách nad Třemošnicí tzv. radnice.


11.12.2017 17:16 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – odstranění spadlého stromu v obci Tasovice.


11.12.2017 17:03 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – odstranění spadlého stromu na silnici mezi Prachovicemi a Míčovem.


1.12.2017 16:49 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seš, JSDH Třemošnice a JSDH Ronov nad Doubravou k požáru ohnisek po pálení nad obcí Lhůty.


22.11. 2017 16:44 hod. – Požár

Výjezd JSDH Prachovice k prověření velkého výskytu kouře v okolí železničního přejezdu v Kostelci u Heřmanova Městce. Jednalo se o neohlášení pálení.


23.11.2017 8:43 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě do obce Hrbokov.


16.11.2017 16:00 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seš a JSDH Prachovice k dohašení požáru odpadu z dopoledních hodin ve firmě EcoWasteEnergy s.r.o. v Prachovicích.


14.11.2017 7:30 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – spolupráce se složkami IZS v obci Proseč.


10.11.2017 17:10 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě nákladního auta u obce Žlebské Chvalovice.


8.11.2017 8:59 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, HZS Seč, JSDH Seč a JSDH Žďárec u Seče k taktickému cvičení – evakuace základní školy v Seči.


7.11.2017 21:10 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – transportu pacienta na žádost ZZS v ulici U Potoka v Prachovicích.


3.11.2017 11:04 – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – utržené plechy v Seči.


2.11.2017 18:33 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření bytu v obci Podhradí.


2.11.2017 2:01 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru dopravního prostředku v obci Kraskov.


1.11.2017 8:41 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – odstranění nebezpečného stromu ve Žďárci u Seče.


31.10.2017 10:41 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění nalomených větví nad vozovkou v Ronově nad Doubravou.


30.10.2017 11:48 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů Hlinsko a JSDH Horní Bradlo k technické pomoci – odstranění stromů v obci Vršov.


30.10.2017 10:23 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k technické pomoci – odstranění překážky v Seči.


30.10.2017 9:32 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – odstranění nebezpečně nakloněné břízy ve Žďárci u Seče.


30.10.2017 7:44 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a HZS Hlinsko k technické pomoci – odstranění stromů v obci Horní Bradlo.


30.10.2017 7:37 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – monitoring v obci Křižanovice.


30.10.2017 6:14 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu ve Vápenném Podole.


29.10.2017 18:02 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Křižanovice k technické pomoci – náhrada nefunkčního zařízení v obci Křižanovice.


29.10.2017 14:11 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k technické pomoci do obce Rostejn k odstranění stromu, který zasahoval do komunikace.


29.10.2017 12:28 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, JSDH Prachovice a JSDH Načešice k požáru pole v Heřmanově Městci.


29.10.2017 11:21 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – odstranění stromu ve Vápenném Podole.


29.10.2017 11:02 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k technické pomoci – odstranění stromu v ulici Přípotoční v Třemošnici.


29.10.2017 10:49 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v ulici Podél Dráhy v Heřmanově Městci.


29.10.2017 10:48 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění stromu v Seči.


29.10.2017 10:34 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů v Počátkách.


29.10.2017 10:08 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – odstranění překážky v obci Morašice.


29.10.2017 10:06 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Běstvina k technické pomoci – odstranění stromu v obci Běstvina.


29.10.2017 9:48 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Načešice k technické pomoci – odstranění stromu v obci Vyžice.


29.10.2017 9:05 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění překážky v ulici Čs. Pionýrů v Seči.


29.10.2017 8:32 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění překážek v Seči.


29.10.2017 8:21 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v Seči.


29.10.2017 8:09 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění nebezpečných stavů – plechové střechy v ulici U Veselky v Seči.


29.10.2017 8:01 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – odstranění stromu v Heřmanově Městci.


19.10.2017 17:11 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – spolupráci se ZZS v ulici Školní v Prachovicích.


19.10.2017 15:54 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a Dopravní Policie ČR k dopravní nehodě dvou osobních aut v obci Starý Dvůr.


18.10.2017 18:37 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Ronov nad Doubravou k požáru popelnice v ulici Sídliště Pod Nádražím v Ronově nad Doubravou.


18.10.2017 17:52 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Seč k úniku brzdové kapaliny 2x2m v ulici U Školky v Ronově nad Doubravou.


14.10.2017 21:18 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k technické pomoci – spolupráce se ZZS v Seči.


5.10.2017 20:35 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění spadlého stromu přes komunikaci v obci Skoranov.


30.9.2017 19:57 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice a JSDH Ronov nad Doubravou k likvidaci oleje na silnici 337 mezi Závratcem a odbočkou na Lhůty.


28.9.2017 13:21 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci  – spolupráce s IZS v Seči.


26.9.2017 17:57 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice, JSDH Bojanov a JSDH Horní Bradlo k technické pomoci – hledání pohřešované osoby v obci Hoješín.


26.9.2017 16:01 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice, JSDH Bojanov a JSDH Horní Bradlo k taktickému cvičení k hradu Oheb – Seč. Jednalo se o simulovaný požár lesního porostu.


23.9.2017 19:02 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – kráva na silnici Úherčicích.


23.9.2017 14:48 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – transportu pacienta v obci Mladotice.


15.9.2017 5:00 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v Seči.


12.9.2017 14:20 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, Dopravní policie Chrudim, RV a ZZS Chrudim k dopravní nehodě – střetu dvou osobních aut se zraněním na silnici mezi Třemošnicí a Běstvinou.


6.9.2017 19:39 hod. – Technická pomoc

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč, ZZS Chrudim k technické pomoci – záchranně zraněné ženy po pádu pod skálou u přehrady Seč.


5.9.2017 17:50 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – otevření uzavřených prostor na sídlišti V Lukách v Heřmanově Městci.


4.9.2017 21:36 hod. – Záchrana osob

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec a ZZS Chrudim k poskytování první pomoci – AED – resuscitace v ulici Zahradní v Heřmanově Městci.


4.9.2017 5:56 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, Policie ČR a ZZS Chrudim k dopravní nehodě osobního auta v Heřmanově Městci.


29.8.2017 10:50 hod. – Záchrana osob

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS Chrudim k pomoci osobě se zdravotními obtížemi v lese u obce Javorka.


28.8.2017 – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci, spolupráce se složkami IZS, na žádost ZZS, snesení pacienta v Heřmanově Městci.


23.8.2017 12:05 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou k požáru strniště ve Žlebské Lhotce.


22.8.2017 18:02 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – likvidaci hmyzu v Ronově nad Doubravou.


22.8.2017 15:18 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR a ZZS Čáslav k dopravní nehodě osobního auta se zraněním v obci Rostejn.


20.8.2017 14:59 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k dohašení doutnajícího nadrceného materiálu ve firmě EcoWasteEnergy s.r.o. Skoranov.


20.8.2017 8:14 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – tranportu pacienta na žádost ZZS v ulici Okružní v obci Prachovice.


19.8.2017 8:54 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, Policie ČR a ZZS Chrudim k dopravní nehodě v obci Vápenný Podol – Nerozhovice.


19.8.2017 v 6:40 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Lipovec k technické pomoci – k odstraňování překážek – bláta na silnici v obci Podhořany u Ronova.


16.8.2017 21:20 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Prachovice, JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru, který byl signalizován čidlem EPS ve firmě EcoWasteEnergy s.r.o. Skoranov.


11.8.2017 20:07 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Hořelec.


11.8.2017 18:10 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – čerpání vody v ulici Šimonkova v Heřmanově Městci.


11.8.2017 17:28 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Lipovec k odstranění nebezpečných stavů v Podhořanech u Ronova.


11.8.2017 11:38 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k požáru průmyslové,zemědělské objekty,sklady v obci Radlín.


8.8.2017 10:30 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění spadlého stromu v obci Javorka.


1.8.2017 15:56 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Slatiňany a Policie ČR OOP Heřmanův Městec k požáru traktoru s vlekem na slámu a přilehlého pole 50×13 m2. Místo zásahu: ZDE


22.7.2017 16:37 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – odstranění stromu přes komunikaci v obci Heřmanův Městec.


22.7.2017 16:18 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – odstranění stromu přes silnici v obci Heřmanův Městec.


22.7.2017 16:17 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – odstranění stromu přes komunikaci v obci Kostelec u Heřmanova Městce.


22.7.2017 12:57 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Chrudim k technické pomoci – otevření bytu s malým dítětem uvnitř v ulici Čáslavská v Heřmanově Městci.


21.7.2017 19:45 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Chrudim k dopravní nehodě dvou osobních aut na křižovatce pod obcí Podhradí.


21.7.2017  – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k technické pomoci – otevření uzavřených prostor v ulici Hedvikovská v Třemošnici.


21.7.2017 7:41 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – oplachu komunikace po dešti v ulici Chrudimská v Prachovicích.


20.7.2017 19:32 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – čerpání vody ze sklepa v ulici Chrudimská v obci Prachovice.


19.7.2017 18:59 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů JSDH Načešice k úniku oleje z traktoru na pozemní komunikaci v obci Licomělice.


19.7.2017 11:28 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Čáslav k dopravní nehodě 3 osobních na křižovatce Podhořany u Ronova – Semtěš. Jedno auto na střeše v příkopu, druhé mimo vozovku a třetí na silnici. 


18.7.2017 15:59 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Prachovice a JSDH Načešice k požáru drtiče ve firmě EcoWasteEnergy s.r.o. v areálu společnosti Cemex Prachovice a.s..


15.7.2017 14:20 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, ZZS Chrudim a Policie ČR k dopravní nehodě osobního auta na střeše u obce Vápenný Podol.


12.7.2017 7:48 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k technické pomoci – naložení pacienty do sanitky v ulici Družstevní v Třemošnici.


8.7.2017 16:22 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Žďárec u Seče k odstranění stromu z cyklostezky v  Žďárci u Seče.


8.7.2017 15:17 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k požáru auta v ulici Barákova v Heřmanově Městci.


8.7.2017 11:04 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Seč k vytežení pytle s neznámou látkou z přehrady v Ústupkách.


7.7.2017 22:10 hod. – Technická pomoc.

Výjezd hasičů HZS Seč k otevření auta v Seči.


7.7.2017 21:01 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k odstranění spadlého stromu v obci Prachovice.


7.7.2017 20:36 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k transportu pacienta v ulici Čs. Pionýrů v Seči.


7.7.2017 20:26 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Žďárec u Seče k odstranění nakloněného stromu v obci Žďárec u Seče.


7.7.2017 19:33 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Žďárec u Seče a Policie ČR OOP Třemošnice ke spadlé střese po bouřce v zemědělském stavení ve Žďárci u Seče.


7.7.2017 19:19 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Běstvina k odstranění spadlého stromu v obci Běstvina.


7.7.2017 19:02 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k odstranění spadlého stromu v obci Kraskov.


7.7.2017 18:44 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Nasavrky k odstranění spadlého stromu v obci Libkov.


7.7.2017 18:34 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k odstranění spadlého stromu ve Žďárci u Seče.


7.7.2017 18:33 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k ostranění spadlého stromu v obci Kraskov.


7.7.2017 18:31 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k čerpání vody do ulice Chrudimská v obci Prachovice.


6.7.2017 13:57 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – vytažení vozidla z kolejiště na vlakovém nádraží v Třemošnici.


5.7.2017 18:32 hod. – Záchrana osob

Výjezd hasičů HZS Seč k záchraně osoby ve výtahu v Seči.


5.7.2017 11:29 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření domu s osobami uvnitř v obci Hořelec.


4.7.2017 11:59 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, HZS Pardubice a JSDH Slatiňany k dopravní nehodě auta v obci Svídnice.


4.7.2017 7:20 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Nasavrky k dopravní nehodě dvou aut se zraněním na hlavním tahu v Nasavrkách.


23.6.2017 8:55 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR k dopravní nehodě dvou aut na křižovatce ulic Zámecká a U Stadionu v Ronově nad Doubravou.


23.6.2017 4:20 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění větve přes silnici v obci Rostejn.


23.6.2017 3:55 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění stromu přes silnici v obci Běstvina.


23.6.2017 0:13 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění spadlého stromu na silnici u Starého Dvora.


22.6.2017 20:42 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění stromu přes komunikaci na silnici v lese od Podhradí na Zbyslavec.


22.6.2017 20:07 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Lipovec k odstranění stromu přes silnici u obce Podhořany u Ronova.


22.6.2017 6:37 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření bytu v ulici Sídliště 9.května v Seči.


19.6.2016 10:29 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Seč k úniku nebezpečných látek – oleje v ulici Chrudimská v Seči.


14.6.2017 19:51 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě dvou aut na hlavní silnici v Třemošnice.


9.6.2017 13:47 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Žďárec u Seče – Seč k likvidaci ropné skvrny na pozemní komunikaci v obci Žďárec u Seče.


6.6.2017 16:23 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě dvou osobních aut v obci Vápenný Podol.


5.6.2017 6:45 hod. – Záchrana osob

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice na pokyn operačního střediska k vyžádanému poskytnutí první pomoci po úrazu do firmy Kovolis Hedvikov a.s.. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná o úraz, ale o kolaps osoby. Jednotka byla vrácena a událost si převzala ZZS.


4.6.2017 9:58 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Ronov nad Doubravou, Policie ČR Třemošnice, HZS Čáslav a Policie ČR Čáslav, ZZS Čáslav, ZZS Chrudim a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě osobního automobilu, náraz do stromu se zraněním osob. Místo zásahu: ZDE


2.6.2017 14:12 hod. – Záchrana osob a zvířat

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k záchraně přejeté divoké agresivní kočce do areálu Kovolis Hedvikov a.s.. 


1.6.2017 18:43 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Čáslav k dopravní nehodě se zraněním do Podhořan u Ronova.


1.6.2017 15:57 hod. – Dopravní nehoda

Ve čtvrtek 1.6.2017 v 15:57 hod. vyjížděli hasiči HZS Seč, JSDH Třemošnice a Policie ČR Třemošnice k dopravní nehodě dvou osobních aut na silnici mezi Třemošnicí a křižovatkou na Podhradí. Hasiči zajistili únik provozních kapalin, zabezpečili vozidla a uklidili vozovku. Dopravu na místě řídili policisté a hasiči. Místo zásahu: ZDE


27.5.2017 12:01 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Žďárec u Seče k technické pomoci – likvidace obtížného hmyzu v obci Žďárec u Seče.


25.5.2017 13:16 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Lipovec, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Bousov a Policie ČR Třemošnice k požáru chalupy od elektrického topení – akumulačních kamen v obci Bousov.


24.5.2017 11:49 hod. – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Chrudim a HZS Seč k úniku nebezpečných látek ( nafty ) z nákladního automobilu na silnici u Vápenného Podola.


22.5.2017 6:56 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Čáslav, JSDH Třemošnice, Policie ČR OP Třemošnice, ZZS Čáslav k dopravní nehodě motorkáře  se zraněním dolní končetiny na silnici mezi Lipovcem a Podhořany u Ronova.


20.5.2017 00:54 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě auta v příkopě u Horního Bezděkova.


19.5.2017 19:12 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu v řece v obci Spačice.


19.5.2017 11:24 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim k dopravní nehodě nákladního auta přes svodidla se zraněním  v Podhořanech u Ronova.


19.5.2017 11:06 hod. – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Chrudim k technické pomoci – otevření bytu v ulici V Lukách v Heřmanově Městci.


18.5.2017 18:31 hod. – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta na střeše mezi Ronov nad Doubravou a obcí Žleby.


17.5.2017 3:15 hod. – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, JSDH Načešice a JSDH Prachovice k požáru nízké budovy do ulice Náměstí Míru v Heřmanově Městci.


15.5.2017 18:37h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR Třemošnice a Heřmanův Městec, ZZS Čáslav a LZS Brno k dopravní nehodě osobního auta a cyklisty, který následkům těžkého zranění na místě zemřel.


14.5.2017 8:51h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci  – odstranění nebezpečných stavů v ulici U Školky v Ronově nad Doubravou.


28.4.2017 9:41h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci do Křižanovic k odstranění překážky na silnici.


16.4.2017 19:30h – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec a JSDH Načešice k požáru udírny v ulici náměstí Míru v Heřmanově Městci.


16.4.2017 00:47h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k požáru trafostanice v Kostelci u Heřmanova Městce. Jednalo se o planý poplach.


14.4.2017 16:41h – Záchrana osob

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice, LZS Hradec Králové k poskytnutí předlékařské pomoci osobě v bezvědomí na žádost ZZS u přehrady Seč.


10.4.2017 17:32h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě dvou aut na křižovatce v Třemošnici. Místo události: ZDE


9.4.2017 16:08h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k požáru trávy v obci Prachovice.


1.4.2017 16:36h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Bojanov a JSDH Nasavrky k požáru porostu v obci Bojanov.


29.3.2017 20:33h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření uzavřených prostor do obce Hoješín.


27.3.2017 19:22h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Ronov nad Doubravou a JSDH Lipovec k požáru lesního porostu po pálení. Místo zásahu: ZDE


27.3.2017 15:44h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Žleby k požáru lesního porostu po těžbě dřeva v k.ú. Biskupice. Místo zásahu: ZDE


22.3.2017 8:19h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, ZZS Čáslav a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – otevření bytu v ulici 1. Máje ( osmipatrák oranžový ).


14.3.2017 18:29h – Záchrana osob

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou, Policie ČR a ZZS Čáslav k záchraně ženy v Hedvičině rokli za firmou Kovolis Hedvikov a.s.


14.3.2017 7:20h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – otevření uzavřených prostor v ulici Sídliště 9. Května v Seči.


11.3.2017 8:06h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě auta na silnici pod Seč.


10.3.2014 17:34h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Čáslav k dopravní nehodě osobního auta na silnici za Zavratcem ve směru na Ronov nad Doubravou.


5.3.2017 13:38h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, ZZS Čáslav k technické pomoci – transportu osoby po pádu v ulici 1. Máje v Třemošnici.


3.3.2017 17:15h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR, ZZS Chrudim a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě motorkáře v obci Kovářov.


28.2.2017 14:36h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k požáru kontejneru na náměstí v Seči.


28.2.2017 10:52h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Prachovice, Policie ČR a ZZS Chrudim k dopravní nehodě osobního auta se zraněním v obci Kostelec u Heřmanova Městce.


28.2.2017 6:07h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k požáru popelnice-kontejneru do obce Skoranov.


28.2.2017 5:23h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – strom na silnici v obci Krásné – Polánka.


24.2.2014 8:48h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci – odstranění stromu v obci Hoješín.


24.2.2017 6:22h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu přes komunikaci v obci Libkov.


22.2.2017 21:11h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – strom přes komunikaci v obci Míčov – Sušice.


21.2.2017 18:52h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Běstvina k technické pomoci – monitoring povodí v přehradě Pařížov.


21.2.2017 12:44h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – čerpání vody v obci Kraskov.


19.2.2017 15:36h – Záchrana osob

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS Chrudim k poskytování první pomoci v ulici Na Spořilově v Seči.


16.2.2017 9:45h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě osobního auta do obce Horní Bradlo – Lipka.


16.2.2017 8:49h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR k dopravní nehodě osobního auta v obci Bojanov.


15.2.2017 7:48h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec a Policie ČR k dopravní nehodě osobního auta na střeše na silnici mezi Heřmanovým Městcem a Kostelcem u Heřmanova Městce.


10.2.2017 15:15h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Prachovice a Policie ČR k technické pomoci – kouř v motorovém prostoru auta v ulici Dlouhá v Prachovicích.


10.2.2017 13:30h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – odstranění ledu na střeše na náměstí Míru v Heřmanově Městci.


10.2.2017 12:47h – Záchrana osob

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč ke spolupráci se ZZS poskytování první pomoci v obci Holín.


26.1.2017 10:30h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – uhynulý kormorán v chatové oblasti rybníka – Kraskov Peklo.


19.1.2017 16:52h – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Slatiňany, JSDH Heřmanův Městec, JSDH Morašice k požáru roubenky v obci Morašice.


17.1.2017 6:49h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k dopravní nehodě dvou osobních aut směr Klešice.


13.1.2017 20:29h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě osobního auta bez zranění v Seči.


8.1.2017 11:47h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci do obce Liboměřice.


2.1.2017 8:25h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, Policie ČR a ZZS k dopravní nehodě osobního auta se zraněním na silnici mezi Novým Dvorem a Rozhovicemi.


4.1.2017 17:17h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci  – zapadlý autobus v závěji u obce Křižanovice.


4.1.2017 14:10h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Ronov nad Doubravou k technické pomoci – nákladní automobil částečně sjetý do příkopu, hrozí převrácení v obci Biskupice.


4.1.2017 14:00h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – uvízlé autobusy kopci v Tasovicích.


4.1.2017 11:40h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Pardubice k technické pomoci – zapadlý autobus, hrozí převrácení v Heřmanově Městci.


4.1.2017 10:03h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – vzpříčený kamion přes komunikaci v Heřmanově Městci.


Historie výjezdů Integrovaného Záchranného systému

v roce 2016:

25.12.2016 8:12h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta v Ronově nad Doubravou.

20.11.2016 20:11h – Záchrana osob a zvířat

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k poskytování první pomoci ( KPR ) v ulici Tovární v Prachovicích.

19.12.2016 11:58h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k technické pomoci – předlékařské pomoci v ulici U Veselky v Seči.

18.12.2016 17:23h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě osobního auta na silnici mezi Ronovem nad Doubravou a Žleby.

14.12.2016 16:32h – Nouzové přistání vrtulníku Mi 8

Výjezd hasičů HZS Seč, HZS Chrudim, JSDH Třemošnice, JSDH Seč, JSDH Prachovice, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Běstvina, Policie ČR OOP Třemošnice a Heřmanův Městec, Vojenská Policie a RV a RZP Chrudim k nouzovému přistání vrtulníku Mi 8 u Skalky mezi Třemošnicí a Běstvinou.

9.12.2016 15:03h – Taktické cvičení jednotek požární ochrany

Výjezd hasičů HZS Seč, HZS Chrudim, JSDH Třemošnice,JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Lipovec a JSDH Prachovice k taktickému cvičení jednotek požární ochrany do společnosti Kovolis Hedvikov a.s. v Hedvikově.

8.12.2016 9:39h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě dvou aut v obci Horní Bradlo.

7.12.2016 15:48h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice  k dopravní nehodě osobního auta V Seči – Mezný.

6.12.2016 18:49h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru chatky v Seči.

4.12.2016 16:54h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k dopravní nehodě se zraněním v Heřmanově Městci.

3.12.2016 23:33h – Záchrana osob a zvířat

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec ke spolupráci se ZZS – poskytování první pomoci v ulici Jiráskova v Heřmanově Městci.

3.12.2016 18:26h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru osobního auta v obci Běstvina.

2.12.2016 23:11h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – spolupráci ZZS a Policie ČR na náměstí Míru v Seči.

1.12.2016 9:10h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a HZS Pardubice k vyproštění nákladního auta z příkopu u obce Seč.

30.11.2016 – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k havárii nákladního auta u Prachovic.

30.11.2016 20:05h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k dopravní nehodě auta v kopci na Tasovem.

30.11.2016 – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k asistenci při otevření bytu ve Vápenném Podole.

27.11.2016 20:13h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k technické pomoci – otevření bytu v ulici Čáslavská v Heřmanově Městci.

21.11.2016 7:48h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Čáslav, JSDH Třemošnice, Policie ČR a ZZS Čáslav k dopravní nehodě osobního auta a motocyklu se zraněním v Třemošnici.

10.11.2016 17:11h – Technická pomoc     

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k technické pomoci – poskytnutí první pomoci v Seči.

9.11.2016 5:53h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Třemošnice k požáru popelnice v ulici Jižní v Třemošnici.

8.11.2016 9:02h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k technické pomoci v obci Hořeleč.

31.10.2016 6:56h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – transportu pacienta v obci Hoješín.

21.10.2016 15:35h – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k úniku nebezpečných látek – olej na vozovce v ulici Havlíčkova v Heřmanově Městci.

17.10.2016 5:55h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim k dopravní nehodě osobního auta a dodávky v Heřmanově Městci.

15.10.2016 22:08h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Čáslav k dopravní nehodě dvou osobních aut v ulici 1.Máje v Třemošnici.

15.10.2015 5:45h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci odstranění spadlého stromu na silnici v ulici Lichnická v Seči.

15.10.2016 4:45h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci odstranění stromu přes vozovku v obci Libkov.

15.10.2016 3:00h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění stromu na silnici v obci Špačice.

15.10.2016 22:56h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – stromu nad silnicí v Seči.

13.10.2016 21:53h – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Načešice, JSDH Heřmanův Městec, JSDH Prachovice k požáru garáže v obci Načešice – Licomělice.

13.10.2016 17:38h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Čáslav k dopravní nehodě dvou osobních aut v Podhořanech u Ronova.

13.10.2016 12:07h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k dopravní nehodě auta v Heřmanově Městci.

10.10.2016 6:31h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k dopravní nehodě tří osobních aut na křižovatce v Novém Dvoře.

7.10.2016 13:36h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě osobního auta, ze kterého unikaly provozní kapaliny v Seči.

1.10.2016 15:23h – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k úniku oleje na pozemní komunikaci v ulici Náměstí Míru v Heřmanově Městci.

28.9.2016 16:23h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – transportu pacienta v ulici Čs. Pionýrů v Seči.

4.10.2016 7:18h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě auta u obce Vápenný Podol.

——————————————————————————————————–

30.9.2016 11:05h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru trávy za kotelnou v Třemošnici.

——————————————————————————————————–

28.9.2016 16:23h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Seč k technické pomoci pacienta v ulici Čs. Pionýrů v Seči.

——————————————————————————————————–

28.9.2016 16:02h – Letecká nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Prachovice, ZZS, Policie ČR OOP Třemošnice a LZS Hradec Králové k pádu větroně v obci Zbyslavec.

——————————————————————————————————–

22.9.2016 6:28h – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice  a Policie ČR OOP Třemošnice k úniku nebezpečných látek– úklidu nafty na silnici z nákladního auta po krádeži  v ulici Nádražní v Třemošnici.

———————————————————————————————————-

14.9.2016 20:44h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k technické pomoci – pomoc s resuscitací v ulici Čs. Pionýrů v Seči.

———————————————————————————————————

13.9.2016 11:57h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě auta v obci Liboměřice – Samařov.

———————————————————————————————————-

8.9.2016 20:46h – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k úniku nebezpečných látek – plynu. Hasiči ve spolupráci se společností RWE měřili koncentraci plynu v ulici U Bažantnice  v Heřmanově Městci.

———————————————————————————————————-

8.9.2016 17:57h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR, ZZS Čáslav k technické pomoci – otevření bytu v ulici Brigádnická ( panelový blok ,,D“ ) v Třemošnici.

———————————————————————————————————-

6.9.2016 19:18h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k technické pomoci – spolupráce se složkami IZS – resuscitace v ulici Průběžná v Prachovicích.

———————————————————————————————————-

6.9.2016 13:48h – Záchrana osob a zvířat

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – vytažení koťátka ze studny v obci Podhradí.

———————————————————————————————————-

6.9.2016 12:55h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci ke spadlému stromu do obce Seč – Javorka.

———————————————————————————————————-

5.9.2016 13:51h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – likvidace vosího hnízda v hotelu v obci Ústupky.

———————————————————————————————————-

5.9.2016 10:46h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – likvidace vosího hnízda v komíně v obci Hoješín.

———————————————————————————————————

4.9.2016 20:18h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice , JSDH Ronov nad Doubravou a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru bytu v panelovém bloku ,,B“ v ulici Brigádnická v Třemošnici. Jednalo se o zahoření potravin na plotně.

———————————————————————————————————-

3.9.2016 14:47h – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim, HZS Pardubice, JSDH Heřmanův Městec, JSDH Načešice a JSDH Prachovice k požáru rodinného domu v Heřmanově Městci.

———————————————————————————————————-

3.9.2016 12:02h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě auta v Seči.

———————————————————————————————————

1.9.2016 14:39h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k technické pomoci – likvidaci sršního hnízda v Třemošnici.

———————————————————————————————————-

31.8.2016 8:22h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Lipovec k nenahlášenému pálení v Ronově nad Doubravou. Po příjezdu jednotek na místo byl zásah zrušen.

———————————————————————————————————-

30.8.2016 0:11h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – úniku plynu – měření koncentrace v ulici Lichnická v Třemošnici.

———————————————————————————————————-

29.8.2016 22:55h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, Policie ČR k dopravní nehodě auta v Kostelci u Heřmanova Městce.

———————————————————————————————————

29.8.2016 8:32h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečného hmyzu v Seči.

———————————————————————————————————-

22.8.2016 13:46h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečného hmyzu v ulici K Přehradě v Seči.

———————————————————————————————————-

22.8.2016 13:11h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – odstranění nebezpečného hmyzu v ulici K Přehradě v Seči.

———————————————————————————————————-

22.8.2016 8:21h– Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – otevření bytu v domě s pečovatelskou službou v ulici Pod nádražím v Ronově nad Doubravou.

———————————————————————————————————-

20.8.2016 10:31h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci – otevření bytu v ulici 1.Máje v Třemošnici.

———————————————————————————————————-

18.8.2016 11:43h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – likvidace nebezpečného hmyzu s hrozícím nebezpečím do obce Hoješín.

———————————————————————————————————-

17.8.2016 16:59h – Hlášení čidla EPS

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k hlášení elektronické požární signalizace do Domova seniorů v Seči.

——————————————————————————————————————-

17.8.2016 15:44h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Ronov nad Doubravou k požáru strniště způsobeného od požáru osobního auta v obci Biskupice.

———————————————————————————————————-

17.8.2016 14:14h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, Policie ČR a ZZS k dopravní nehodě osobního auta na silnici mezi obcemi Vyžice a Konopáč.

———————————————————————————————————-

16.8.2016 21:30h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, HZS Čáslav, JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Lipovec a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru ve sklepním prostoru ubytovny firmy Kovolis Hedvikov a.s. v ulici Družstevní v Ronově nad Doubravou.

———————————————————————————————————-

11.8.2016 14:57h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci otevření chatky v obci Ústupky.

———————————————————————————————————-

9.8.2016 17:46h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci – likvidaci nebezpečného hmyzu s hrozícím nebezpečím v Seči.

———————————————————————————————————-

9.8.2016 10:17h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci likvidaci nebezpečného hmyzu v obci Ústupky.

———————————————————————————————————-

8.8.2016 18:20h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k zamezení provozních kapalin z osobního automobilu v obci Běstvina.

———————————————————————————————————-

31.7.2016 18:50h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k technické pomoci otevření bytu v ulici Družstevní v Třemošnici.

——————————————————————————————————–

22.7.2015 0:53h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru rodinného domu v obci Podhradí.

———————————————————————————————————-

19.7.2016 19:34h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Dopravní Policie ČR Chrudim, ZZS Chrudim  k dopravní nehodě motocyklu na silnici mezi Sečí a Zbohovem. ( zatáčky v lese )

———————————————————————————————————-

19.7.2016 15:03h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Prachovice a Policie ČR Heřmanův Městec k požáru slámy na vleku traktoru na silnici II/340 mezi Hrbokovem a Petříkovicemi.

———————————————————————————————————-

18.7.2016 9:07h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč do obce Hoješín k technické pomoci likvidaci vos nad vchodem.

———————————————————————————————————-

11.7.2016 14:33h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč do obce Vápenný Podol k technické pomoci doutnajících větví.

———————————————————————————————————-

8.7.2016 – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, ZZS a Policie ČR k dopravní nehodě tří osobních automobilů v ulici Čáslavská v Heřmanově Městci.

———————————————————————————————————-

8.7.2016 14:05h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice k požáru pole od spadlého drátu vysokého napětí v Seči.

———————————————————————————————————-

8.7.2016 13:34h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Slatiňany k dopravní nehodě auta a motorky v Lukavici.

———————————————————————————————————-

7.7.2016 10:45h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k likvidaci olejové skvrny na silnici ve směru z Ronova nad Doubravou na Žlebské Chvalovice.

——————————————————————————————————–

4.7.2016 20:05h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, JSDH Ronov nad Doubravou, JSDH Prachovice, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru dřevníku v ulici Hedvikovská v Třemošnici.

——————————————————————————————————–

3.7.2016 16:09h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR, ZZS a LZS Hradec Králové k dopravní nehodě cyklisty v Kovářově – místní části Bojanov.

——————————————————————————————————–

3.7.2016 12:13h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec k pomoci transportu pacienta v ulici Jiráskova v Heřmanově Městci.

——————————————————————————————————–

30.6.2016 11:41h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS Čáslav k technické pomoci otevření bytu v ulici Hedvikovská v Třemošnici.

——————————————————————————————————–

14.6.2016 1:50h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě auta, při které došlo ke zranění osob ve Žďárci u Seče.

———————————————————————————————————-

13.6.2016 22:20h – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec ke kouři z lampy elektrického osvětlení v ulici Konopáčská v Heřmanově Městci.

———————————————————————————————————-

13.6.2016 0:03h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k technické pomoci transportu pacienta v ulici Pod Sadem v Třemošnici.

———————————————————————————————————

3.6.2016 19:09h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k otevření bytu v ulici Brigádnická v Třemošnici.

———————————————————————————————————-

3.6.2016 7:55h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Prachovice, Policie ČR a ZZS k dopravní nehodě osobního auta se zraněním v Kostelci u Heřmanova Městce – Tasovice.

———————————————————————————————————-

2.6.2016 10:21h – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k úniku nafty z nákladního auta v ulici Tovární v Prachovicích.

———————————————————————————————————-

1.6.2016 12:30h – Záchrana poštolky

Výjezd hasičů HZS Seč k vypadlé poštolce z hnízda na náměstí Prof. Č. Strouhala v Seči.

———————————————————————————————————-

24.5.2016 7:36h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k dopravní nehodě v Heřmanově Městci.

———————————————————————————————————-

23.5.2016 5:53h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru dřeva v obci Starý Dvůr.

———————————————————————————————————-

22.5.2016 16:10h – Dopravní nehoda

Výjezd Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě osobního auta a motocyklu u benzínky v Třemošnici.

———————————————————————————————————

22.5.2016 15:31h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k likvidaci nebezpečného hmyzu v Seči.

———————————————————————————————————-

7.5.2016 17:45h – Požár

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Načešice k požáru osobního auta v obci Načešice.

———————————————————————————————————

7.5.2016 17:23h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, Policie ČR a ZZS k dopravní nehodě čtyř osobních aut v Podhořanech u Ronova.

———————————————————————————————————

7.5.2016 13:45h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k nehodě auta a motorky v obci Pařížov.

———————————————————————————————————

7.5.2016 12:50h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k požáru pařezu u obce Starý Dvůr.

———————————————————————————————————

6.5.2016 8:38h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Prachovice a Policie ČR k dopravní nehodě dvou osobních aut na křižovatce silnic na Vápenný Podol, Prachovice a Hrbokov.

——————————————————————————————————–

5.5.2016 12:26h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec, ZZS Chrudim a Policie ČR k dopravní nehodě dvou osobních aut a nákladního auta v Heřmanově Městci – Nový Dvůr.

——————————————————————————————————————-

5.5.2016 3:45h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Ronov nad Doubravou, Seč, Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru strojírenské dílny v obytné části Třemošnice v ulici Ke Stadionu.

——————————————————————————————————————-

26.4.2016 10:10h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Prachovice, Načešice, Policie ČR OOP Třemošnice k požáru skládky odpadu 5x5m ve firmě Ecorec v Prachovicích.

——————————————————————————————————–

19.4.2016 14:50h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru kovového kontejneru V Chobotech – rybník Dolní Peklo u Počátek.

——————————————————————————————————————–

16.4.2016 3:50h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k dopravní nehodě v ulici Za mostem v Ronově nad Doubravou.

——————————————————————————————————–

15.4.2016 22:02h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč k požáru keře v ulici Čs. Pionýrů v Seči.

——————————————————————————————————–

15.4.2016 20:14h – Požár

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice, HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru kontejneru na papír v ulici Brigádnická v Třemošnici.

——————————————————————————————————-

9.4.2016 11:58h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Ronov n. D. a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru osobního auta značky Peugeot v Ronově nad Doubravou v ulici Chvalovická.

——————————————————————————————————–

29.3.2016 16:44h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k likvidaci odpadních vod do obce Podhradí.

——————————————————————————————————–

27.3.2016 11:52h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Čáslav a JSDH Ronov na Doubravou k dopravní nehodě auta na silnici mezi Ronovem nad Doubravou a Žleby.

——————————————————————————————————————–

27.3.2016 10:03h – Olej na silnici

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Slatiňany k olejové skvrně na silnici ve Slatiňanech.

——————————————————————————————————–

26.3.2016 13:08h – Popis nezadán

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec do Konopáče k záchraně osob a zvířat.

——————————————————————————————————–

19.3.2016 5:49h – Požár

V 5.49 hodin vyjížděly dvě jednotky hasičů – Seč a Ronov nad Doubravou – k požáru do Třemošnice. V areálu firmy došlo k požáru stroje pro odsávání škodlivin ze svařovny. Celková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun (na stroji 200 tisíc korun a 50 tisíc korun na stavbě). Na místo byl povolán znalec z Institutu Ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč z oblasti elektro. Příčina vzniku požáru je nyní zjišťována.

Zdroj: HZS Pardubického kraje

Por. Vendula Horáková, tisková mluvčí

——————————————————————————————————–

19.3.2016 4:41h – Požár

Dvě jednotky hasičů likvidovaly v sobotu 19. března v 4.51 hodin požár osobního automobilu v Ronově nad Doubravou. Jednalo se o osobní automobil Alfa Romeo. Požár hasiči dostali pod kontrolu v 5.46 hodin a zcela zlikvidován byl v 6.45 hodin. Příčinou vzniku požáru byla, dle slov vyšetřovatelky hasičů, s největší pravděpodobností závada na elektroinstalaci. Škoda byla předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun.

Zdroj: HZS Pardubického kraje

Por. Vendula Horáková, tisková mluvčí

15.3.2016 – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě auta, které narazilo do sloupu elektrického vedení v obci Běstvina.

——————————————————————————————————-

14.3.2016 13:06h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Čáslav k dopravní nehodě dvou aut v obci Zavratec.

——————————————————————————————————————-

13.3.2016 17:23h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice  k dopravní nehodě v ulici Dlouhá v obci Prachovice. Nehoda byla se zraněním.

——————————————————————————————————————–

12.3.2016 23:32h  – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Heřmanův Městec a Policie ČR k dopravní nehodě auta s následným požárem v Heřmanově Městci.

——————————————————————————————————————–

5.3.2016 19:35h – Dopravní nehoda Zaječice u Chrudimi

Výjezd hasičů HZS Chrudim, JSDH Slatiňany, ZZS Chrudim a Policie ČR k dopravní nehodě auta mimo vozovku.

——————————————————————————————————–

29.2.2016 18:00h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě nákladního auta v obci Hrbokov. Nehoda bez zranění.

——————————————————————————————————————-

28.2.2016 15:57h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě auta na střeše v zatáčkách pod Sečí ve směru na Žďárec u Seče ( silnice č.337) . Nehoda bez zranění.

——————————————————————————————————————-

27.2.2016 22:21h – Požár

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice, Seč, Běstvina, HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice k požáru sazí v komíně nízké budovy chaty do obce Pařížov.

——————————————————————————————————————–

22.2.2016 23:59h – Požár

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec, Načešice, Prachovice, HZS Chrudim a IOO Lázně Bohdaneč, Policie ČR OOP Heřmanův Městec k požáru přístřešku vedle tržnice na náměstí Míru v Heřmanově Městci.

——————————————————————————————————————–

18.1.2016 6:40h – Labuť

Výjezd hasičů HZS Seč k zamrznuté labuťi v areálu firmy PUT Třemošnice v Třemošnici.

———————————————————————————————————-

2.2.2016 20:50h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Čáslav, Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS Čáslav, k dopravní nehodě v Závratci se zraněním. K nehodě přijel také Národní výzkum dopravních nehod.

——————————————————————————————————————-

31.1.2016 17:00h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, ZZS a Policie ČR k dopravní nehodě dvou aut na silnici mezi Kovářovem a Hrbokovem.

——————————————————————————————————————–

21.1.2015 13:19h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč , JSDH Třemošnice k dopravní nehodě v ulici Lichnická v Třemošnici. Na místě byla Policie ČR OOP Třemošnice, která byla následně s hasiči HZS Seč odvolána k dopravní nehodě ve Starém Dvoře.

——————————————————————————————————————–

17.1.2016 15:08h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice k požáru doutnající hrabanky v Seči.

——————————————————————————————————————–

16.1.2016 1:30h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě dodávky na silnici nad Třemošnicí ,,nad kotelnou“.

——————————————————————————————————————–

11.1.2016 9:02h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč k vytažení osobního automobilu sjetého do příkopu v obci Horní Bradlo.

——————————————————————————————————————–

9.1.2016 7:41h – Záchrana koně

Výjezd jednotek HZS Seč, JSDH Seč, HZS Pardubice  do obce Kovářov k pomoci při vytažení koně z vody. Podařilo se.

——————————————————————————————————————–

8.1.2016 14:52h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě 2 aut s lehkým zraněním u obce Závratec

——————————————————————————————————————–

6.1.2016 10:41h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS k dopravní nehodě dvou aut, ve které došlo k zranění osob v Prachovicích.

——————————————————————————————————————–

1.1.2016 7:58h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Pardubice, Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě osobního auta, které skončilo na boku v potoce v údolí Hedvikov  – Třemošnice. ( Most u Kovolisu Hedvikov ). Řidič byl s lehkými zraněními odvezen do nemocnice.  Na místě zasahoval také hasičský jeřáb z Pardubic, který vytahoval auto z potoka.

——————————————————————————————————–

Historie výjezdů Integrovaného Záchranného systému v roce 2015:

21.12.2015 18:46h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Ronov nad Doubravou k požáru kotle v rodinném domě v Ronově nad Doubravou.

——————————————————————————————————–

22.11.2015 9:24h – Požár haly

K požáru haly ve firmě v Třemošnici vyjíždělo v neděli 22. listopadu v 9.24 hodin šest jednotek hasičů (profesionální ze Seče a Chrudimi a dále dobrovolné z Třemošnice, Seče, Prachovic a Ronova nad Doubravou), Policie ČR OOP Třemošnice. První jednotka, která přijela na místo, provedla evakuaci 20 osob z haly. Čtyři osoby, které se nadýchaly jedovatého kouře, byly předány ke kontrole do péče zdravotníkům. Jednalo se o požár filtru nad vstřikovacím lisem hliníku. V objektu byl vypnut elektrický proud. Hasiči požár dostali pod kontrolu v 9.54 hodin a zcela ho zlikvidovali v 10.09 hodin. Škoda není v tuto chvíli přesně stanovena, ale bude se s největší pravděpodobností pohybovat kolem jednoho milionu korun. Příčina vzniku požáru je nyní vyšetřována.

Zdroj: por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje, upraveno.

——————————————————————————————————————–

4.11.2015 23:29h – Požár

Výjezd jednotek hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Seč, Prachovice a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru v bytové jednotce v ulici Na Pivovaře v Seči. Jednalo se o spálené maso na plotně.

——————————————————————————————————————–

4.11.2015 14:22h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru kontejneru v Počátkách.

——————————————————————————————————————–

14.10.2015 18:05 – Dopravní nehoda

Výjezd Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě dvou aut  v lese nad Třemošnicí. Nehoda se obešla bez zranění.

——————————————————————————————————————–

13.10.2015 5:50h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice a ZZS k dopravní nehodě auta a sraženého chodce s lehkým zraněním v Třemošnici.

——————————————————————————————————————–

7.8.2015 16:35h – Požár dodávky

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k požáru dodávky a plotu v obci Chotěnice.

——————————————————————————————————————–

7.10.2015 10:23h – Únik nebezpečných látek

Výjezd hasičů HZS Žamberk k překopnuté plynové přípojce v obci Lukavice.

——————————————————————————————————————–

7.10.2015 9:26h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě automobilu v Ronově nad Doubravou.

——————————————————————————————————————–

3.10.2015 8:22h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě auta ve stromě bez zranění v Seči.

——————————————————————————————————————–

2.10.2015 15:37h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k požáru trávy v Seči – Javorka.

——————————————————————————————————————–

29.9.2015 15:28h – Únik plynu

Výjezd hasičů HZS Seč, Chrudim, JSDH Třemošnice, Lipovec, Ronov nad Doubravou, Policie ČR OOP Třemošnice, Policie ČR Chrudim k poškozenému plynového potrubí nákladním automobilem ve firmě Kovolis Hedvikov a.s. v Ronově nad Doubravou. Evakuováno bylo 36 osob.

——————————————————————————————————————–

28.9.2015 15:48h – Nouzové přistání ultralightu

Výjezd hasičů HZS Chrudim a JSDH Heřmanův Městec k nouzovému přistání ultralightu na pole v blízkosti Úherčic. Nehoda se obešla bez zranění.

——————————————————————————————————————–

27.9.2015 22:01h – Požár

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice, Lipovec, Ronov nad Doubravou, HZS Chrudim a Seč k oznámenému kouři v bytě bytového domu v uli ci Lichnická v Ronově nad Doubravou.

——————————————————————————————————————–

19.9.2015 15:33h – Únik oleje na komunikaci

Výjezd hasičů HZS Seč k likvidaci oleje na pozemní komunikaci v Seči.

—————————————————————————————————————-

18.9.2015 19:28h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS a JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice k dopravní nehodě v Bojanově.

——————————————————————————————————————–

13.9.2015 1:01h – Požár

Výjezd hasičů: JSDH Třemošnice, Prachovice, Ronov nad Doubravou, HZS Seč , Chrudim a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru parafínu ve firmě DAKO-CZ a.s..

——————————————————————————————————————–

5.9.2015 18:55h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů HZS Seč, ZZS, Policie ČR OOP Třemošnice, Policie ČR, LZS Hradec Králové k nehodě motocyklu v Lovětíně.

———————————————————————————————————————————-

5.9.2015 9:33h – Pád z kola

Výjezd hasičů HZS Seč ke spolupráci se složkami IZS k pádu z kola v Seči.

——————————————————————————————————–

29.8.2015 14:05h – Požár

Výjezd hasičů JSDH Třemošnice k uhašení ohniště u soutoku v Třemošnici.

——————————————————————————————————————–

23.8.2015 16:02h – Převrácený katamarán

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč k převrácenému katamaránu na na přehradě Seč.

——————————————————————————————————————-

22.8.2015 12:40h – Spolupráce IZS

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč ke spolupráci se složkami IZS k poskytnutí první pomoci osobě s alergickou reakcí.

——————————————————————————————————————–

18.8.2015 00:46h – Spolupráce s IZS

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč ke spolupráci se složkami IZS při resuscitaci osoby v Seči.

——————————————————————————————————————–

16.8.2015 11:25h – Technická pomoc

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k odstranění nebezpečných stavů v ulici Školní v Prachovicích.

——————————————————————————————————————–

15.8.2015 13:13h  – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč ke spolupráci se ZZS Chrudim v Lichnické ulici v Seči.

——————————————————————————————————————–

14.8.2015 17:15h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, HZS Chotěboř, SDH Horní Bradlo, Trhová Kamenice, Nasavrky k požáru lesa v malém rozsahu v obci Velká Střítež.

——————————————————————————————————————–

14.8.2015 11:53h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, Bojanov, Nasavrky k požáru trávy o rozloze 100x5m v obci Petrkov.

——————————————————————————————————————–

13.8.2015 12:56h – Spolupráce se složkami IZS

Výjezd hasičů HZS Seč, Chrudim k asistenci Policii ČR v obci Bousov.

——————————————————————————————————————–

10.8.2015 18:10h – Odstranění hmyzu

Výjezd hasičů HZS Seč k likvidaci vosích hnízd v letním dětském táboře v Seči.

——————————————————————————————————————–

10.8.2015 15:46h – Spolupráce s IZS

Výjezd Policie ČR OOP Třemošnice a hasičů JSDH Třemošnice, k resuscitaci pacienta před příjezdem ZZS za pomocí defibrilátoru v Brigádnické ulici v Třemošnici.

——————————————————————————————————————–

10.8.2015 9:32h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k otevření bytu na náměstí Prof. Č. Strouhala v Seči.

——————————————————————————————————————–

8.8.2015 15:05h – Požár

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec, Načešice, Prachovice a HZS Chrudim k požáru trávy 10x15m v Heřmanově Městci.

——————————————————————————————————————–

8.8.2015  15:01h – Odstranění hmyzu

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění nebezpečného hmyzu v obci Lipka.

——————————————————————————————————————–

8.8.2015 14:39h – Dopravní nehoda

Výjezd hasičů JSDH Heřmanův Městec a HZS Chrudim k dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky v Heřmanově Městci.

——————————————————————————————————————–

7.8.2015 17:55h – Odstranění hmyzu

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění nebezpečného hmyzu v obci Hoješín.

——————————————————————————————————————–

7.8.2015 14:39h – Požár

Výjezd hasičů  JSDH Horní Bradlo, Nasavrky, Trhová Kamenice a HZS Seč k požáru trávy v Horním Bradle – Javorné.

——————————————————————————————————-

7.8.2015 8:16h – Technická pomoc

Výjezd hasičů HZS Seč k odstranění stromu z drátů vysokého napětí v obci Bojanov.

——————————————————————————————————————–

7.8.2015 8:11h – Odstranění hmyzu

Výjezd hasičů JSDH Prachovice k likvidaci nebezpečného hmyzu v obci Prachovice.

——————————————————————————————————————–

1.8.2015 22:01h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Prachovice k požáru továrního stroje v Tovární ulici v Prachovicích.

——————————————————————————————————————–

1.8.2015 13:46h – Požár

Výjezd hasičů JSDH Seč k požáru porostu po pádu drátu elektrického vedení v obci Mladoňovice.

——————————————————————————————————————–

1.8.2015 13:33h – Likvidace hmyzu

Výjezd hasičů HZS Seč k likvidaci nebezpečného hmyzu do místa s alergickými dětmi v Seči.

——————————————————————————————————————–

30.7.2015 19:37h – Požár

Výjezd HZS Seč, JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru laminátového přístřešku v Seči.

——————————————————————————————————————–

24.7.2015 14:57h – Požár

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, SDH Prachovice, Policie ČR OOP Heřmanův Městec, k požáru strniště v obci Vápenný Podol.

——————————————————————————————————————–

23.7.2015 16:23h – Poskytnutí první pomoci

Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Seč, ZZS Chrudim ke spolupráci se složkami IZS, při poskytnutí první pomoci osobně s epileptickým záchvatem v Seči.

——————————————————————————————————————–

6.7.2015 16:04h – Resuscitace osoby

Výjezd jednotky JSDH Seč ke spolupráci se složkami IZS, k resuscitaci osoby v obci Hoješín.

——————————————————————————————————————————–

2.7.2015 18:23h – Mimořádná událost

Výjezd jednotek HZS a JSDH Seč, JSDH Třemošnice, Policie ČR OOP Třemošnice, ke spolupráci Policie ČR při pátrání po pohřešované osobě v přehradě Seč.

——————————————————————————————————————————–

28.6.2015 13:36h – Dopravní nehoda

Výjezd jednotek HZS a JSDH Seč, Policie ČR OOP Třemošnice, ZZS ( 2x ), k dopravní nehodě motocyklu při které došlo ke zranění osob.

——————————————————————————————————————–

28.6.2015 11:12h – Převrácená plachetnice

Výjezd hasičů JSDH a HZS Seč k převrácené plachetnici, která se nacházela v Sečské přehradě. Na místě také Policie ČR OOP Třemošnice.

——————————————————————————————————————–

16.6.2015 – Cvičení složek IZS v Seči na přehradě

Více zde:  www.udalostionline.cz/Ostatni.html

———————————————————————————————————————————–

12.6.2015 12:04h – Dopravní nehoda Třemošnice

Dopravní nehoda 2 osobních aut v Třemošnici na křižovatce u Kulturního domu.  Na místě zasahovala Policie ČR OOP Třemošnice a v 14:59h byl vyhlášen výjezd SDH Třemošnice k asistenci. Nehoda se obešla bez zranění.

———————————————————————————————————————————-

5.6.2015 – Požár travnaté plochy v Seči – Ústupky

Výjezd hasičů HZS Seč a JSDH Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k požáru travnaté plochy do Seče – Ústupky.

———————————————————————————————————————————-

5.6.2015 – 11:59h –  Požár osobního automobilu

K požáru vozidla do Třemošnice vyjížděli dvě minuty před pátečním polednem hasiči ze Seče a místní dobrovolní hasiči a Policie ČR OOP Třemošnice. Řidičce za jízdy začal automobil značky Škoda Octavia hořet. Žena tedy s vozem zajela ke krajnici a před plameny se jí podařilo včas utéci. Požár zlikvidovali přivolaní hasiči. Plameny zničily nejen motorovou část vozu, ale také jeho interiér.

Na místo se dostavila také vyšetřovatelka hasičů, která zjišťovala, co bylo příčinou vzniku požáru. Požár způsobil zkrat na elektroinstalaci. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.

———————————————————————————————————————————-

5.6.2015 – 6:00h ( cca )  – Vozidlo mimo komunikaci

V ranních hodinách vyjížděla jednotka hasičů HZS Seč a Policie ČR OOP Třemošnice k havarovanému vozidlu v Třemošnici v Radnici.

———————————————————————————————————————————-

8.5.2015 – 13:54h – Požár lesního porostu

K požáru lesní školky do Prachovic vyjížděly čtyři hasičské jednotky ( HZS Seč, JSDH Seč, JSDH Prachovice, JSDH Načešice )  ve sváteční den 8. května v 12.56 hodin. Hasiči se šesti cisternami likvidovali požár o rozloze 25 x 45 m2.

———————————————————————————————————————————-

4.4.2015 – 21:37h – Výjezd hasičů HZS Seč, JSDH Třemošnice, Ronov nad Doubravou, Prachovice, Lipovec k požáru mlýna v Mladoticích.  Původem požáru byla stavební závada.

———————————————————————————————————————————-

16.3.2015 – 6:27h – Výjezd hasičů  JSDH Třemošnice a HZS Seč k dopravní nehodě mezi Třemošnicí a Běstvinou.

———————————————————————————————————————————-

11.3.2015 – 16:33h – Výjezd hasičů: HZS Seč, JSDH Třemošnice a Prachovice k planému poplachu do firmy Ecorec.  Důvodem výjezdu byla porucha čidla EPS.

——————————————————————————————————–

13.1.2015 – 13:07h – Výjezd hasičských jednotek: JSDH Třemošnice a HZS Seč do obce Běstvina – Vestec k dýmu v půdním prostoru rodinného domu. Na místě byla také PČR Třemošnice.

———————————————————————————————————————————-

31.1. – 1.2.2015 – Vyjížděly jednotky hasičů: JSDH Seč, HZS Seč, Třemošnice, Běstvina, Bojanov, Nasavrky, Heřmanův Městec a Chrudim k odčerpávání separovaného digestátu ( močky ) z potoka u obce Hůrka. Na místě byla také Policie ČR.

———————————————————————————————————————————-

10.1.2015 – 23:24h – Výjezd HZS Seč směr Jetonice – Míčov k odstranění stromu.

———————————————————————————————————————————-

10.1.2015 – 22:20h – Výjezd JSDH Třemošnice, HZS Seč a Policie ČR k odstranění spadlého stromu z příjezdové cesty do firmy Kovolis Hedvikov a.s.

———————————————————————————————————————————-

výjezdy, události – 2014

28.12.2014 – 2:44h – Požár chaty v obci Počátky. Na místě zasahovaly jednotky: JSDH Třemošnice, Prachovice, Seč, HZS Seč a PČR Třemošnice.

———————————————————————————————————————————-

6.12.2014 – 13:13h – Čelní srážka dvou osobních aut, bez zranění. Unikající provozní kapaliny. Na místě zasahovaly jednotky: JSDH Třemošnice, HZS Seč a PČR Třemošnice.

———————————————————————————————————————————-

30.11.2014 – 11:34h – Výjezd hasičů JSDH Třemošnice, Seč, Prachovice a HZS Seč k požáru nízké dřevěné boudy za Lovětínským rybníkem v Podhradí.

———————————————————————————————————————————-

15.11.2014 – 9:59h – Výjezd hasičů Třemošnice a Seče k požáru auta na hlavní silnici u odbočky na Podhradí. ( kouř uvnitř auta ). Na místě také Policie ČR.

———————————————————————————————————————————-

6.11.2014 – cca – 15:00h Výjezd hasičských jednotek HZS Seč, JSDH Seč a JSDH Bojanov k taktickému cvičení do firmy Technolen v Bojanově.

———————————————————————————————————————————-

25.10.2014 – 20:44h – Výjezd hasičů Prachovice a Seče k ( falešnému ) požáru bytové jednotky do Prachovic do ulice Zahradní.

———————————————————————————————————————————-

12.9.2014 – Výjezd JSDH Třemošnice k těžké dopravní nehodě mezi Třemošnicí a Běstvinou. Jednalo se o střet auta a cyklisty, který následkům zranění bohužel podlehl.

———————————————————————————————————————————-

5.9.2014 – Výjezd hasičských a policejních jednotek do obce Hrbokov na pomoc při hledání dezorientované houbařky, která byla uvězněna v blátě. Žena byla nalezena v pořádku bez zranění. Při pátrání byl také do akce nasazen policejní vrtulník EC-135 s termovizí.

———————————————————————————————————————————-

1.9.2014 – 7:15h – Výjezd hasičů Chrudim, Pardubic, Heřmanův městec, Choltice, Prachovice, Načešice, Lipovec, Licomělice k  požáru v Heřmanově Městci – hořel domov pro seniory.

———————————————————————————————————————————-

4.8.2014 – Výjezd hasičů Třemošnice k likvidaci sršňů v třemošnickém sídlišti u panelového bloku C.

———————————————————————————————————————————-

30.7.2014 – 16:08h – Výjezd hasičů: Třemošnice, Seče a Prachovic k požáru chaty v Seči. Jednalo se o falešný poplach požárního hlásiče v chatě.

———————————————————————————————————————————-

29.7.2014 – 19:15h – Dopravní nehoda – vůz mimo pozemní komunikaci v obci Rostejn – Zbohov.

———————————————————————————————————————————-

28.7.2014 – v 14:19h:

Výjezd JSDH Třemošnice (technická pomoc) pro Policii ČR.

Výjezd HZS Seč – výjezd k nehodě cyklisty, která se stala v lesních zatáčkách mezi Sečí a Rostejnem. Na místě také zasahovala LZS Hradec Králové. ( Kryštof 6 )


Zdroj informací o výjezdech hasičů je web HZS Pardubického kraje, bližší informace jsou přijímány od krajské tiskové mluvčí HZS Pak.