V Čáslavi se sešli občané, kterým není lhostejná budoucnost

V Čáslavi se sešli občané, kterým není lhostejná budoucnost

Čáslav – Také v Čáslavi se 16. prosince na Žižkově náměstí konalo setkání občanů, kteří projevili obavy o směřování naší společnosti. Vyjádřili nesouhlas se skutečností, že 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci je premiérem naší země trestně stíhaný člověk, navíc vedený jako agent StB.

Daniel Korábek, jeden z organizátorů setkání, vyjmenoval požadavky protestujících: „Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.“ A dále projevil přání: Chtěl bych žít mezi občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.“

Účastníci setkání se shodli, že karty byly rozdány při svobodných volbách a ty nikdo nechce a ani nemůže zpochybňovat. Varovali ale před zneužíváním moci a porušování pravidel. Jen silná a sebevědomá občanská společnost může ubránit svobody, které přinesla sametová revoluce. Řešení je v poctivé účasti občanů ve volbách a důsledná kontrola zvolených politiků občanskou společností.

Vladimír Havlíček