Koncert „Včely Čáslavské“ v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách se vydařil

Koncert „Včely Čáslavské“ v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách se vydařil

Lochy/Čáslav – Tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách uspořádal pro členy spolku a veřejnost Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

Sváteční slovo pronesl kaplan římskokatolické farnosti v Kutné Hoře Dmytro Romanovský. Připomněl význam adventu a nabádal ke ztišení a zklidnění v předvánočním čase. Čas adventu může být časem reflexe toho, odkud a kam směřujeme,“ řekl mimo jiné Dmytro Romanovský.

Pavel Štorek a Petr Václ zahráli na trubku a piano a zazpívali tradiční vánoční koledy. A vzali to opravdu napříč Evropou a skončili až v Americe. Zahráli totiž vánoční písně ze Španělska, Holandska, USA, ale největší úspěch měly samozřejmě koledy moravské a české.

Poděkování patří Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře, která každoročně umožňuje zapůjčením kostelíku zdárný průběh koncertu. Na oplátku je kostelík sv. Bonifáce z drobných darů návštěvníků koncertu opravován. Dárci tak v minulých letech přispěli například na opravu střechy a stropu, který hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na jeho opravu.

Všem, kteří se zasloužili o zorganizování této tradiční akce, patří poděkování. Přítomné zasáhl v komorním prostředí kostelíku nejen hudební, ale také duchovní prožitek, umocněný hudbou Pavla Štorka a Petra Václa. „Slyšeli jsme vánoční koledy z celého světa. Je vidět, že jejich zpěv lidi spojuje. A o to jde. Dnes se spíše hledají věci, které nás rozdělují, hledejme ale raději věci, které nás spojují,“ řekla při závěrečném poděkování jednatelka spolku Drahomíra Nováková.

Vladimír Havlíček