Na židovský hřbitov a synagogu v Uhlířských Janovicích měla dopad Křišťálová noc

Na židovský hřbitov a synagogu v Uhlířských Janovicích měla dopad Křišťálová noc

Uhlířské Janovice – Připomeňme si prostřednictvím židovského hřbitova a synagogy v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku tragické výročí protižidovského pogromu, který vstoupil do dějin pod názvem Křišťálová noc.

V průběhu jediné noci z 9. na 10. listopadu roku 1938 na území Německa, Rakouska a pohraničních oblastí Československa, bylo zničeno a vyrabováno na 7500 obchodů a vypáleno téměř 1200 synagog. Z tohoto množství jich bylo zničeno téměř padesát v českém a moravském pohraničí. Celkem bylo zavražděno přes devadesát lidí židovského původu a téměř 30 000 jich bylo zatčeno a internováno v koncentračních táborech. Na první pohled romantický název Křišťálová noc, při kterém jde ovšem mráz po zádech, je odvozen od střepů rozbitého skla z oken a výloh židovských obchodů, domů a synagog. Ty ležely v ulicích a při rozbřesku připomínaly křišťál.

V Uhlířských Janovicích tato Hitlerem pečlivě a dlouhodobě naplánovaná akce sice neproběhla, o to větší razanci měla v obsazených Sudetech. Měla ale vliv na další vývoj nejen v Uhlířských Janovicích, ale v celém zbytku Československa. Znamenala zásadní změnu v jednání nacistů vůči Židům. Testovala totiž veřejnost, kam až je možno zajít, aniž to vyvolá větší pobouření nebo odpor. Výsledkem byla válka s šesti milióny mrtvých příslušníků židovského národa. Z uhlířskojanovické židovské diaspory přežili dva lidé, což znamenalo její zánik.

Barokní synagoga v Uhlířských Janovicích byla postavena roku 1798 na místě starší modlitebny. Po několika požárech byla v roce 1913 přestavěna v maurském slohu. Střechu zdobí věžička s cibulovitou bání. Portál, okna a klenba v sále jsou ve tvaru maurského oblouku. V interiéru se dochovala původní dlažba, lavice a mosazné nástěnné svícny. Dále barevné vitráže osmi oken, ve čtyřech z nich jsou Davidovy hvězdy. Po válce stavbu začala využívat Církev československá husitská, která v synagoze sídlí dodnes.

Židovský hřbitov byl vybudován po roce 1832 a používán byl až do začátku války. Po ní byl opuštěn a devastován. Dnes je zde volná plocha s fragmenty dvou náhrobků a zbytek ohradní kamenné zdi. V roce 1992 bylo v Ondřejově u Prahy objeveno dvacet náhrobků z uhlířskojanovického hřbitova. Ty jsou dnes umístěny na hřbitově ve Světlé nad Sázavou.

Křišťálová noc rozpoutala genocidu namířenou proti židovskému obyvatelstvu, která neměla obdoby v historii lidstva. Dnes opět „vystrkují růžky“ lidé, kteří by nás chtěli selektovat podle barvy kůže, národnosti, náboženského vyznání či politických názorů. Podívejme se na zbytky židovského hřbitova v Uhlířských Janovicích, abychom si připomněli důsledky těchto zvrhlých teorií.

Vladimír Havlíček