Hasiči pořádali výroční valnou hromadu

Hasiči pořádali výroční valnou hromadu

Třemošnice – V Třemošnici se v pátek 4. ledna 2019 konala valná výroční hromada hasičů Třemošnice v jídelně místní základní školy.

Krátce po 18. hodině se slova ujal starosta sboru Martin Tamchyna. Ten přivítal všechny zúčastněné. Poté všechny vyzval, aby povstali a věnovali tichou vzpomínku těm, kteří už nejsou mezi námi.

Začátek výroční valné hromady.

Hned na úvod se hlasovalo o přijetí nových členů do sboru a těmi byli: Kamila Petružálková, Matěj Hutla, Zdena Soukupová a Renáta Horská.

Průběh konání.

Dalším bodem byla zpráva o činnosti v roce 2018, která zahrnovala školení, pomáhání na motokrosu, příprava čarodějnic, 120. výročí ZŠ, zajištění pro firmu DAKO CZ akce Hurá prázdniny, hasičské soustředění ve Zbýšově, Posvícení v Závratci, adventní trhy a také technické pomoci jako čištění komunikací ve městě.

Dále pak hospodář Jaroslav Horák mluvil o výsledcích hospodaření za rok 2018. Zmínil, na co byly peníze použity například na: ples, pojištění aut, provoz webu, nákupy na akce, vybavení, pohonné hmoty, plavání pro děti, propisky a nákup spotřebního zboží.

Následovalo shrnutí aktivit mladých a starších hasičů jako spaní v hasičárně, kde se před tím konal noční výlet na Lichnici a zpět. Zmíněno bylo také hasičské soustředění ve Zbýšově. To se konalo v létě.

Velmi zajímavou částí byla prezentace a statistika výjezdů za uplynulý rok. Tu prezentoval a komentoval Luboš Sobotka. Ve srovnání v letech 2017 a 2018 je 70% nárůst výjezdů jednotky.

Statistika v porovnání 2017 a 2018:

V roce 2018 vyjela jednotka k 58 událostem. V tomto roce se jednalo nejčastěji o požár v 18 případech. Pak následovala technická pomoc 12x, dopravní nehody silniční 11x, únik ropných produktů 6x, záchrana osob a zvířat 5x, cvičení jednotky 2x, planý poplach 2x a 2x ostatní výjezd.

Nejvíce výjezdů bylo v měsících duben a říjen a to 8x. Nejčastěji jednotka vyjížděla ve středu kolem 10. hodiny dopolední, a to v Třemošnici. Zasahovala také v okolí. V Ronově nad Doubravou celkem 8x, v Běstvini 4x.

Graf výjezdů od roku 2001 do roku 2018.

Další zajímavou částí byla zmínka o dotaci na nový zásahový automobil. Ten, který je v současné době ve zbrojnici je rok výroby 2002 a čas se podepisuje na technickém stavu vozidla.

Následovalo předání čestného uznání pro členy, medaile za práci, medaile sv. Floriana, za působení ve sboru více než 20 let, kterou obdržel Jaroslav Matoušek.

Každý pak ještě obdržel jednu pamětní medaili ke 100. let Československa.

Závěrem pak promluvili hosté. Starosta města Ing. Miroslav Bubeník poděkoval za práci hasičům. Zmínil také jeden výjezd, kde zasahoval vrtulník, a kde byl osobně. „Když jsem to viděl na vlastní oči, nebyl to příjemný pohled, a proto jsem stál opodál a sledoval perfektní práci hasičů.“ dodává starosta. Dále pak poděkoval sponzorům, a zmínil i výstavbu hasičské zbrojnice. Projekt je zpracován od 2. února 2017. Je to složitý administrativní proces. Podle posledních zpráv je to na dobré cestě.

Poděkování za práci hasičů vyslovil nový místostarosta města Josef Dvořák, Josef Labuť st. – starosta okrsku Ronova nad Doubravou a velitel hasičů Běstvina Radek Schneberger poděkoval za pozvání.

Závěrem byl přečtený dopis od největší fanynky hasičů v Třemošnici od paní Blanky Mužíkové. Ten začínal: Moji milí Soptíci… . Poděkovala za jejich činnost, projevila obdiv za jejich rychlé nasazení a popřála jim všechno nejlepší do nového roku.

Poté byla valná hromada oficiálně ukončena, a následovalo občerstvení a volná zábava. Všichni tak měli možnost se setkat a pohovořit o tom, jak pro ně nový rok 2019 začal.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník