Čáslavská synagoga bude sloužit veřejnosti

Čáslavská synagoga bude sloužit veřejnosti

Čáslav – Čáslavská synagoga bude opravena a bude sloužit občanům města! Tak to je dobrá zpráva nejen pro Čáslavany.

Čáslavský starosta Vlastislav Málek ve svém novoročním zamyšlení prozradil plány nového vedení radnice: „Navštívil mě Mgr. Bc. Marek Lauermann ohledně dotažení rekonstrukce židovské synagogy, která je unikátní památkou a jak jsem pochopil, má Židovská obec eminentní zájem tento projekt dokončit, což se dlouhodobě v minulosti nedařilo.“ K formě a způsobu spolupráce uvedl: „Je na nás, jakým způsobem jsme schopni se do využití tohoto objektu zapojit a těžit z unikátnosti této stavby.“ Časový harmonogram starosta Málek upřesnil: „Již během první poloviny roku 2019 se uskuteční další jednání a o vývoji budeme informovat.“ 

Čáslavská synagoga byla postavena v letech 1899 – 1900 podle plánů vídeňského architekta Wilhelma Stiassnyho v maurském slohu jako náhrada za starší modlitebnu, poprvé zmiňovanou před polovinou 19. století. Od stejného autora je také asi nejznámější pražská tzv. Jubilejní synagoga v Jeruzalémské ulici a synagoga na Leopolsdgasse ve Vídni. Vlastní stavbu realizoval místní stavitel František Skřivánek. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, po ní byla využita jako sklad firmy Kosmos, od roku 1970 sloužila jako městská galerie. Roku 1994 byla vrácena Židovské obci v Praze, ta ji začala uvádět do původního stavu.

Fasáda synagogy je rozčleněna na tři části. Uprostřed dominuje podkovovitý maurský oblouk, který spočívá na dvojitých sloupech. Uprostřed oblouku je rozeta s Davidovou hvězdou.  Podkovovitý oblouk se opakuje jak u portálu, tak u orámování oken. Na místo, kde se nacházela Davidova hvězda, byl v době socialismu osazen městský znak od mozaikáře Františka Tesaře. Při opravě fasády v roce 2008  byl městský znak opatrně sejmut a bylo osazeno okno s Davidovou hvězdou. Znak města byl přenesen na budovu Městského úřadu v areálu generála Eliáše.

V interiéru je dochován dřevěný kazetový strop, štukovou římsou zdobený vítězný oblouk apsidy, v níž býval svatostánek. Modlitební sál ze tří stran obklopuje dřevem obložená ženská galerie vyzdobená ornamentální malbou. Stavební prvky synagogy záměrně připomínají barokní radnici v Čáslavi. V synagoze se nacházelo celkem 250 míst k sezení.

Vladimír Havlíček