Nejen v Čáslavi řeší nepořádek u kontejnerových stání

Nejen v Čáslavi řeší nepořádek u kontejnerových stání

Čáslav – Hororový pohled se naskytl obyvatelům Čáslavi na začátku Jetelové ulice. Mysleli jsme si, že někteří spoluobčané, kteří vozí do separovaného odpadu ledničky, pneumatiky a další materiál, který tam nepatří, jsou ve svých nápadech nepřekonatelní. Mýlili jsme se. Hovězí žebra nás o tom přesvědčila.

Recyklace odpadu je užitečná činnost a je dobře, že se množství vytříděného odpadu každoročně zvyšuje. Občané Čáslavi jsou v třídění odpadu ostatě jedni z nejlepších v zemi. Za třídění elektroodpadu bylo město dokonce díky odpovědnému přístupu obyvatel dvakrát za sebou vyhlášeno vítězem soutěže, pořádané společností Asekol. Vedení města podporuje třídění odpadu budováním nových a rekonstrukcí stávajících kontejnerových stání. Velkoobjemové nádoby na tříděný odpad jsou rozmístěny na katastru města na více než čtyřiceti místech.

O to více mrzí přístup některých spoluobčanů, kteří si dělají z kontejnerových stání doslova smetiště. Odlehlá místa, jako je např. Jetelová ulice k tomu svádějí. Podobná situace se opakuje pravidelně, hovězí žebra jsou jen vrcholem ledovce. A jak řešit tuto situaci? Tak na tom se občané postižených lokalit shodují – rozmístit kamery.

Vladimír Havlíček