Čáslavský starosta Vlastislav Málek přesunul kancelář, je to arogance?

Čáslavský starosta Vlastislav Málek přesunul kancelář, je to arogance?

Čáslav – Čáslavský starosta Vlastislav Málek přesunul kancelář z místnosti, kde působili starostové posledních osm let. „Málek se chce odstřihnout od předchozího starosty! Je to arogance! Káže vodu a pije víno!“

Tak i takové názory šíří v Čáslavi „Agentura JPP“, tedy „Jedna paní povídala“. A jaká je skutečnost? Tak na to odpověděl Vlastislav Málek pro Čáslavské noviny: „Vede mě k tomu návrat k tradici, který je umocněn i osobním vztahem. Vzpomínám na to, že asi v těchto prostorách před devadesáti lety působil můj děda, pan Josef Oliva, který byl v letech 1929-1931 starostou města.“

A dále pokračoval: „Starostoval v nelehkém období krize první republiky a myslím si, že obstál. Cítím závazek nejen k nynější čáslavské veřejnosti, ale i ke svým předkům, působit zde tak, abych jejich štafetu převzal a spolu s týmem mých spolupracovníků ji nesl volebním obdobím ku prospěchu města Čáslavi a jeho občanů.“

Takže žádná arogance, ale návrat ke kořenům, posilování tradic. A to potřebuje nejen Čáslav, ale celá společnost. Nedejme na „JPP“ či jak se dnes módně říká na „fake news“, ale ověřujme si fakta a hlavně, přemýšlejme!

Vladimír Havlíček