FOTO/VIDEO: Ve Žďárci u Seče požehnali nový hasičský automobil

FOTO/VIDEO: Ve Žďárci u Seče požehnali nový hasičský automobil

Žďárec u Seče – V sobotu 19. března se ve Žďárci u Seče konala slavnostní akce. Sbor místních dobrovolných hasičů převzal do užívání nový dopravní hasičský automobil značky Ford Custom, jehož hasičskou nástavbu realizovala společnost HAGEMANN z Opavy.

Vozidlo v hodnotě 1 098 280,70 Kč bylo financováno z dotace Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR částkou 450 000 Kč, dotace od Pardubického kraje 300 000 Kč a rozpočtu města Seč ve výši zbývajících nákladů 348 280,70 Kč.

Dopravní automobil je vybaven veškerým důležitým vybavením jako je motorová pila, lopata, koště, žebříky, dýchací přístroje, hasicí přístroje, kanystry na vodu či trhacím hákem. Svým vybavením tak doplňuje Rychlý zásahový automobil Volkswagen Transporter.

Tato významná akce začala odpoledne před místní hasičskou zbrojnicí, kdy se úvodního slova ujal velitel jednotky a starosta SDH Jiří Kučera. Ten přivítal všechny zúčastněné a seznámil veřejnost s historií sboru. Pozvání přijal starosta města Seče Marcel Vojtěch, farář a děkan z Ronova nad Doubravou Milan Vrbiak a členi sousedních sborů z Počátek, Kněžic a Třemošnice.

Hasiči poděkovali všem sponzorům, hostům předali pamětní listy a zazněla státní hymna. Poté hovořil farář a děkan Milan Vrbiak z farnosti Ronov nad Doubravou a provedl slavnostní akt žehnání nového hasičského dopravního automobilu. Starosta Seče Marcel Vojtěch poděkoval hasičům za jejich dosavadní činnost. Dále za reprezentaci města a regionu v pořádání velmi oblíbené akce Železnohorský traktor, který se těší každým rokem větší návštěvnosti. Poté uložili věnec ke křížku, aby uctili tichou vzpomínkou své zakládající členy. Dále byla možnost si prohlédnou nové vozidlo včetně prostor hasičské zbrojnice.

Návštěvníci akce měli možnost vidět historickou techniku zaparkovanou před vstupem do kulturního domu. Tam byl připraveno občerstvení a představeno video zahrnující historii sboru až po současnost.

Zdeněk Sasín ml., Události Online