Želivský premonstrátský klášter je perlou Vysočiny

Želivský premonstrátský klášter je perlou Vysočiny

Želiv – Želiv je obec na Vysočině nedaleko od Humpolce, rozkládá se v údolí řek Želivky a Trnavy. Nejstarší památkou je premonstrátský klášter s kostelem Narození Panny Marie, upravený na začátku 18. století architektem Janem Blažejem Santinim.

Klášter Želiv byl založen ve 12. století pražským biskupem Ottou a českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou. Želivský premonstrátský klášter sloužil v padesátých letech minulého století jako koncentrační klášter, v němž byli protizákonně internováni významní členové československých katolických řádů. 

Celý komplex staveb, mimo kláštera s kostelem, zahrnuje ještě konvent, opatství, Trčkův hrad a renesanční dům s palírnou. Již v předhusitské době byl klášter významným duchovním a hospodářským centrem celého kraje. Původně románský klášter byl po požáru obnoven ve slohu gotickém.

Roku 1424 klášter obléhal Jan Žižka z Trocnova s husity. Přestože byl poškozen, nebyl srovnán se zemí jako mnoho jiných. Pravděpodobným důvodem byla skutečnost, že v želivském klášteře působil do roku 1418 Žižkův přítel, kazatel Jan Želivský. V želivském parku stojí bronzová socha Jana Želivského, kterou v roce 1952 vytvořila sochařka Jaroslava Lukešová. Původně stála u pražské Novoměstské radnice, kde na popud Želivského došlo k defenestraci. Město Praha ji v roce 2003 darovalo Želivi.

Vladimír Havlíček