Stav nouze ukázal potřebnost terénních služeb pro lidi s duševní nemocí

Stav nouze ukázal potřebnost terénních služeb pro lidi s duševní nemocí

Aktuální situace nouzového stavu ukazuje, jak důležité jsou terénní sociální a zdravotní služby. Lidem s duševním onemocněním se díky terénním službám dostává kvalitní péče i přes karanténní opatření a omezení provozu některých ambulancí.

Současná „doba koronavirová“ působí na psychiku mnohých z nás. Jak se žije aktuálně těm, kteří se již s nějakým vážným psychickým onemocněním potýkají a léčí se například se schizofrenií či depresí?

Opatření proti šíření epidemie mohou znamenat pro osoby s psychickými potížemi velký problém. Některé ambulance psychologů a psychiatrů mají omezené ordinační hodiny, jindy se lidé kvůli nákaze bojí cestovat. Navíc jsou částečně omezeny linky veřejné dopravy, což pro lidi z menších obcí představuje další komplikace, jak se ke svému lékaři dostat.

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji lidem s duševním onemocněním nabízí podporu organizace Péče o duševní zdraví. Její týmy v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Náchodě a Jičíně jsou mobilní a díky tomu umějí poskytnout pomoc lidem v celém daném okrese. Dva z těchto týmů, konkrétně královéhradecký a pardubický poskytují nejen služby sociální, ale také zdravotní. Jejich podpora je pro klienty velmi důležitá především ve snaze předcházet hospitalizacím v nemocnicích, proto organizace ani na chvíli neuvažovala o přerušení svých služeb. Aby služby bylo možné udržet stále dostupné, zavedla v týmech nová opatření. „Když začala pandemie, pracovníci z našeho střediska se rozdělili do dvou skupin, které se nepotkávají v kanceláři. V práci jsme každý pracovní den všichni, ale jedna skupina je výhradně v terénu, zatímco druhá může využít i kancelář. Další den se vystřídají. V případě, že by se někdo z jedné skupiny nakazil, nebudou muset do karantény všichni a tak služba bude fungovat dál,“ vysvětluje opatření vedoucí střediska Hradec Králové Petra Špryňarová.

Nepřerušená je i činnost týmů, které zatím zdravotní personál nemají. Mimo obvyklou sociální práci jako je např. poradenství a edukace ohledně nemoci, komunikace s lékaři, úřady a rodinou, ve které s klienty sociální pracovníci nadále pokračují, zajišťují i další aktuálně potřebné činnosti. „Předáváme klientům roušky a informace, jak se chránit, jak správně roušky používat a jak psychicky zvládnout období pandemie. Některým, kteří se obávají či nemohou vycházet, anebo bydlí ve vesnicích, kde je nyní špatná dopravní obslužnost, dovážíme nákupy či v krizové finanční situaci i potravinovou pomoc z potravinové banky,“ říká sociální pracovnice Pavla Mňuková ze střediska Rychnov nad Kněžnou.  

Právě spolupráce s dalšími organizacemi a s lékaři je nedílnou součástí práce týmů. Všechna střediska nyní spolupráci ještě více zintenzivnila. V ordinacích ambulantních psychiatrů nově vyzvedávají léky a injekční materiál. Následně klienty dovezou do zdravotního zařízení, zvláště k praktickým lékařům, kde jim může být depotní injekce (s postupným uvolňováním) aplikována. Takto už to nemusí řešit na pobočkách PDZ v Pardubicích a v Hradci Králové, kde fungují od loňského roku Centra duševního zdraví (CDZ), která nabízí péči sociální i zdravotní. Domů tak k člověku s duševní nemocí může přijet pomoci zdravotní sestra, psychiatr i psycholog.

Příkladem z praxe může být pomoc panu Antonínovi, který je dlouholetým klientem pardubického týmu a nynějšího CDZ. Antonín žije v menší obci zhruba půl hodiny cesty hromadnou dopravou od Pardubic. Před několika týdny byl propuštěn z hospitalizace a potřebuje návaznou zdravotní i sociální podporu. Vzhledem k současné situaci se obává cesty autobusem, který navíc jezdí zřídka a to mu komplikuje vyzvednutí potravinové pomoci, kterou využívá od Oblastní Charity Pardubice. Tu mu tedy nově dováží domů sociální pracovnice CDZ, která se s Antonínem schází 2x týdně. Schůzka probíhá formou procházky, při které má pan Antonín možnost změny prostředí. V návštěvách se se sociální pracovnicí střídá psychiatr CDZ a zdravotní sestra, která Antonínovi aplikuje doma depotní injekci. „V období po propuštění z hospitalizace bývají lidé hodně zranitelní a často se stává, že se nemoc zase objeví. Pokud se přeruší léčba, váznou návštěvy u lékaře a není k dispozici psychoterapeutická podpora, pak je toto riziko velmi vysoké. Naše role je pomoci klientovi tohle období zvládnout a včas rozpoznat případné náznaky, že se zdraví zhoršuje,“ vysvětluje psychiatr pardubického CDZ MUDr. Petr Hejzlar.

Díky CDZ se zdravotní péče dostane i k lidem, kteří se bojí vyjít z domu. Na základě zakázek od ambulantních psychiatrů se dostáváme do kontaktu i lidmi, kteří dosud naši službu nevyužili. Někdy jde o jednorázovou aplikaci depotní injekce, kterou podáváme přímo v domácím prostředí klienta. Někdy ale ten první kontakt otevírá dveře i delší spolupráci, protože lidé zjistí, že tato pomoc funguje a má smysl,“ doplňuje na závěr Bc. Gabriela Filípková.

Péče o duševní zdraví, z. s.  

Nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální a zdravotní služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Pobočný spolek Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění v chráněné kavárně, dílnách a obchodu.  

TISKOVÁ ZPRÁVA Péče o duševní zdraví, z. s.
Kontakt: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/  michaela.venclova@pdz.cz  
Odborný: Mgr. Martin Halíř/ 777 915 742/ martin.halir@pdz.cz