FOTO: Hasiči v Kněžicích pořádali výroční valnou hromadu

FOTO: Hasiči v Kněžicích pořádali výroční valnou hromadu

Kněžice – V sobotu 19. ledna pořádal sbor dobrovolných hasičů v Kněžicích výroční valnou hromadu v sále místního obecního úřadu.

Oficiální zahájení bylo po 18. hodině, kdy se slova ujal starosta sboru Josef Bíza a přivítal všechny hosty a poté vyzval, aby povstali a věnovali tichou vzpomínku těm, kteří už nejsou mezi námi.

Úvodem vystoupili mladí hasiči. Jednalo se o představení námětu od videoklipu skupiny Kabát ve veselejším provedení.

Dále byla přečtena zpráva o činnosti sboru za rok 2018. V tomto roce bylo 46 členů sboru a 22 dětí. V předchozím roce uskutečnilo 15 společenských a kulturních akcích ve spolupráci s obecním úřadem. Bylo zakoupeno vybavení do jednotky jako radiostanice, dva nůžkové rozkládací stany a dále se bude vybavení rozšiřovat.

V roce 2018 pořádali hasiči akce jako valná hromada, dětský karneval, MDŽ, pálení čarodějnic, dětský den, taneční parket, dětské hasičské soustředění ve Zbýšově, halloween party, rozloučení s prázdninami, pouťová zábava, mikulášská nadílka, drakiáda, vánoční turnaj ve stolním tenise, vánoční posezení atd.

Následovalo přijetí nových členů do sboru, a to pana Milana Bačkoru, Mílu Svatkovou a paní Kremeňovou.

Dále bylo uděleno čestné uznání okresu Janu Kučerovi, Laďce Radilové, Veronice Jankové. Medaile svatého Floriana byla udělena Milošovi Bačkorovi. Medaile za věrnost 10. let byly uděleny Jitce Vašíčkové, Ladislavu Miláčkovi a služebně nejstaršímu členu sboru za věrnost 40. let obdržel starosta sboru Josef Bíza.

Dalším bodem byla diskuze, kde se slova ujali především pozvaní hosté. Radim Vašíček – velitel jednotky a starosta sboru Martin Tamchyna z SDH Třemošnice shrnuli celý rok a poděkovali za pozvání. Starosta SDH Ronova nad Doubravou ocenil práci hasičů a zmínil dobré vztahy mezi hasiči. Všichni netrpělivě čekali, zdali se slova ujme nová starostka obce Lucie Vojtíšková, která byla pozvána jako zástupkyně úřadu. Bohužel ta se odmítla vyjádřit z toho důvodu, že je ve funkci nově. Po oficiálním ukončení výroční valné hromady byla pro hosty připravena večeře a poté následovala zábava a vystoupení živé kapely p. Vágnera.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník
FOTO: SDH Kněžice