Na Štrampouchu u Čáslavi stojí větrný mlýn holandského typu

Na Štrampouchu u Čáslavi stojí větrný mlýn holandského typu

Štrampouch – Nedaleko Čáslavi v obci Štrampouch stojí větrný mlýn holandského typu! Není to vtip? Není. Jedná se o větrný mlýn, který postavil v letech 1820 až 1822 tehdejší majitel panství Žáky, markýz Karel de Trasegnies.

Měl totiž zkušenosti se stavbou mlýnů ze své bývalé vlasti – Holandska. Markýz de Trasegnies nechal postavit mlýn na vyvýšenině, asi 600 metrů severně od středu obce Horní Štrampouch, v nadmořské výšce 335 metrů. Dnes po něm zbyly jen obvodové zdi bez střechy a mlecího mechanizmu.

Markýz si nechal vypracovat netradiční návrh na mlýn ve tvaru písmene T. Jádrem mlýna měla být zděná okrouhlá věž, z níž symetricky vybíhají nižší přilehlé budovy, určené jako obydlí mlynáře a sklady. Toto stavební uspořádání pravděpodobně nebylo realizováno. I nejstarší fotografie ukazují pouze na samostatnou obytnou stavbu, přiléhající k mlýnu a ani výška torza tomuto projektu neodpovídá.

Ve mlýně se mlela a šrotovala mouka, vyráběly kroupy a lisoval olej. Roku 1838 se uvádí jako vlastník kníže Vinzenz Karl Auersperg, majitel panství Žáky. Mlýn přestal mlýt již na začátku 20. století. Poslední zmínka o fungování mlýna je z roku 1873. V roce 1911 je uváděn již jako rozpadlý. V roce 1920 koupil mlýn Josef Mysliveček od velkostatku ve Žlebech.

Mlýnské zařízení, které bylo tehdy ještě provozuschopné, odvezl roku 1922 do vodního mlýna ve Žlebech. Dnes zůstal z mlýna jen zbytek obvodového zdiva do výšky asi šesti metrů. Stojí na oploceném soukromém pozemku a prohlídka je možná pouze přes plot. Samotě se dodnes říká Větrný mlýn nebo Větrník.

A na závěr příhoda z doby, kdy byly na mlýně ještě funkční lopatky. O příhodě se nikde nedočtete, v obci se traduje pouze v ústním podání. Majitel mlýna vedl kozu na pastvu. Napadlo ho, že ji uváže k lopatce a spokojeně odešel. Zafoukal vítr a…. Samozřejmě, lopatky se otočily a koza visela oběšená na horní lopatce. Je to příhoda smutná. Nezbývá tedy než doufat, že je trochu „přibarvená“. Ať to bylo s nebohou kozou jakkoli, rozhodně si nenechte ujít raritu, holandský mlýn uprostřed Česka!

Vladimír Havlíček