Třemošnice má znovu svého starostu

Třemošnice má znovu svého starostu

Třemošnice – Ve středu 31. října se v prostorách místního kulturního domu konalo od 17. hodin ustavující zasedání Zastupitelstva města Třemošnice.

V úvodu zasedání proběhlo složení slibu členů zastupitelstva, jednací a volební řád ustavujícího zastupitelstva a určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu a stanovení počtu členů rady.

Poté následovala volba starosty města. Návrhem byl současný starosta města Ing. Miroslav Bubeník. Všech 15 zastupitelů bylo PRO a byl znovu zvolen. „Je to pro mě velký závazek. Děkuji Vám za důvěru.“ dodal starosta.

Dalším bodem zasedání byla volba místostarosty a členů rady. Ve volbě o post místostarosty byl navrhnut Josef Dvořák – ředitel Technických služeb města Třemošnice. Všech 15 zastupitelů hlasovalo PRO a byl zvolen.
Do rady města byli zvoleni MUDr. David Komárek, Pavla Alvarezová a Mgr. Eva Štolfová. Do finančního výboru byl zvolen Ing. Libor Holeček a předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Ladislav Novotný.

Závěrem znovu zvolený starosta poděkoval panu Mgr. Stanislavu Pecovi, za 12 let ve vedení města a několik let byl radním a zastupitelem. „Rád bych poděkoval a předal malý dárek jako poděkování pro přínos pro Třemošnici.“ dodává starosta a v tu dobu už celý sál tleskal aplaus. „Moc vám děkuji za podporu a do Třemošnice se vždycky rád vrátím.“ říká bývalý místostarosta a současný zastupitel.

Dále pak starosta mluvil o budoucích plánech a to: opravy komunikací a chodníků v ulici Jižní, Ke Stadionu a Příčná. Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole. Velká radost byla z prodeje nových stavebních parcel v lokalitě pod benzínkou, o které byl velký zájem. Všech 13 pozemků má nového majitele.

Dále hovořil o plánech vykoupit nebo směnit pozemky za „větrolamem“ v Třemošnici ve směru na Běstvinu. Dalšími tématy bylo nádraží, školství, projekt zdravotnictví a sociální služby pro občany. V oblasti kultury se hovořilo o opravě tartanové dráhy na sportovním hřišti a o rekonstrukci střechy na tribuně, která je ve velmi špatném stavu.
Životní prostředí ve městě je také velmi důležité. Starosta se zmínil o výsadbě zeleně, přídělem kompostérů a odbahnění přilehlých rybníků.

Dalším tématem byla doprava a zlepšení spojů. Například autobusová doprava do obce Skoranov je dotována městem. Veškeré změny v jízdních řádech radní sledují.

V současné době je rozpracována obnova sadu a dokončeno protipovodňové opatření – mobilní rozhlas po městě.

Velkého tématu se dočkala i hasičská zbrojnice. Starosta zmínil, že hasiči jsou v kategorii JPO II. a stále více přibývá výjezdů. Chybí jim zejména zázemí jako sprchy atd. Hned jakmile bude schválena dotace na zbrojnici, ihned se to bude projednávat zastupiteli.

Dalším tématem byla výstavba chodníku ke hřbitovu, rekonstrukce domu č.p. 402 – RC Třemánek. Oprava budovy a otevření by se mělo stihnout do konce roku 2018. V současné době je dokončována rekonstrukce ulice Příčná. Projekt koupaliště je dokončen též.
Starosta závěrem poděkoval za účast a následovala diskuze, kde měli občané možnost směřovat dotazy na zástupce města.

Řešilo se například stará opona v kulturním domě, nová lokalita za „větrolamem“ zdali se budou kácet stromy, co dávají velké průmyslové podniky lidem, když né jenom práci a velký počet cizinců ve městě. Na všechny dotazy pružně reagoval starosta města.

Zasedání bylo přibližně po hodině ukončeno. To si nenechalo ujít na tři desítky místních občanů.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník