Oslavy svátku svatého Jakuba se v Kutné Hoře vydařily

Oslavy svátku svatého Jakuba se v Kutné Hoře vydařily

Kutná Hora – Oslavy svátku svatého Jakuba Staršího, patrona poutníků, ale také patrona kutnohorské farnosti, se konaly v neděli, v kostele sv. Jakuba a v jeho okolí.

Oslava začala v sobotu večer ve farním kostele koncertem, při němž zazpívala Eva Štruplová a na varhany zahrál Pavel Černý. V neděli se konala mše svatá, kterou celebroval Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský. Na konci bohoslužby požehnal poutníkům.

Po mši se další akce konaly na plácku pod lípou před arciděkanstvím. Zde bylo připraveno občerstvení z farní kuchyně a jazzová kapela. „Houpací pohádky“ pro děti zahrálo Studio DAMÚZA. V kostele sv. Jakuba probíhaly komentovaná prohlídky, v sále arciděkanství proběhla přednáška Jitky Jonové na téma Církev a stát v době První republiky.

Oslavy svátku svatého Jakuba se vydařily, poděkování patří všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a úspěšném průběhu.

Vladimír Havlíček