Kaly z ropných lagun Ostramo ekologicky zlikviduje Sokolovská uhelná

Kaly z ropných lagun Ostramo ekologicky zlikviduje Sokolovská uhelná

Obavy, spekulace i poměrně dlouhá jednání jsou dnes již minulostí. Pro Čáslav tato kauza, kterou přibližně před dvěma lety rozvířil pořad Reportéři ČT, v němž byla zmíněna Čáslav jako jedno z možných míst likvidace ostravských kalů, dopadla dobře. Kaly se sem skutečně vozit nebudou. Ačkoliv již před mnoha měsíci informovalo vedení města veřejnost o vývoji jednání se společností AVE CZ (která zvítězila ve výběrovém řízení na odstranění této ekologické zátěže), z něhož jasně vyplynulo, že Čáslav není na seznamu míst, která připadají v úvahu pro uložení či likvidaci kalů, zprávy si přes veškerá ujišťování bohužel žily svým vlastním životem a zvláště na sociálních sítích se neustále opakovaly nejrůznější spekulace. Nyní je tedy již veřejně známé místo likvidace kalů z lagun Ostramo. Je jím Sokolovská uhlená – tlaková plynárna Vřesová. Ta byla již zakotvena v prováděcím projektu a disponuje platných integrovaným povolením. „Projekt má veškerá potřebná povolení a byl schválen zadavatelem zakázky Diamo s.p., supervizí CZ BIJO, MInisterstvem životního protředí, ČIŽP a Ministerstvem financí ČR. Pro přímý převoz na místo likvidace bude využita železniční doprava, která je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější,“ uvedlo vedení společnosti AVE CZ.

 

-TZ MeU Čáslav-