Hasiči v Kněžicích pořádali výroční valnou hromadu

Hasiči v Kněžicích pořádali výroční valnou hromadu

Kněžice – Sbor dobrovolných hasičů v Kněžicích pořádal v sobotu 20. ledna v sále místního obecního úřadu výroční valnou hromadu. Stoly byly slavnostně vyzdobeny a vystaveny byly také staré hasičské přilby. Valné hromady se účastnil i zástupce za obec Kněžice Jiří Ronovský a pozvání přijali také spřátelené sbory s jejich zástupci. Za SDH Třemošnice velitel jednotky Radim Vašíček a strojník Pavel Stříška, za SDH Běstvina velitel jednotky Radek Schneberger, zástupce velitele Martin Šimon, Josef Drozda a Karolína Drozdová. Oficiální zahájení bylo po 18. hodině, kdy se slova ujal starosta sboru Josef Bíza a přivítal všechny hosty a poté vyzval, aby povstali a věnovali tichou vzpomínku těm, kteří už nejsou mezi námi.

Následovalo vystoupení mladých hasičů z Kněžic, kteří předvedli taneční vystoupení s ukázkou první pomoci a ošetřování. Dále byly přečteny zprávy o činnosti za předchozí rok, zpráva o činnosti mladých hasičů, zpráva pokladníka a návrh práce na rok 2018. 

Následovalo hlasování o členech výboru. Ten byl odhlasován ve složení: Josef Bíza – starosta sboru, Martin Radil – náměstek starosty a vedoucí mládeže, Stanislav Bačkora – velitel, Jaromír Stehlík ml. – jednatel a hospodář, Lucie Vojtíšková – kulturní člen, Veronika Janková – revizor účtu a Martin Vašíček – člen výboru.

Hasiči do svých řad přijali nového člena, bratra Jana Stehlíka. Zástupci sboru rozdali děkovné listy za spolupráci a čestná uznání členům SDH. Následovala diskuze, v níž se slova ujal také zástupce OSH Chrudim František Boháč a promluvili i další hosté. Po oficiálním ukončení výroční valné hromady byla pro hosty připravena večeře a poté následovala zábava a vystoupení dvou zakládajících členů kapely Motouz.

Zdeněk Sasín ml.,Události Online/Chrudimský deník