Středověkou pekárnu na zámku Komorní Hrádek objevil zedník při běžné opravě

Středověkou pekárnu na zámku Komorní Hrádek objevil zedník při běžné opravě

Komorní Hrádek – Nečekaný objev středověké pekárny byl uskutečněn před dvaceti lety na zámku Komorní Hrádek u Chocerad v Posázaví. Na počátku byla běžná oprava, zedník s poněkud razantnějším úderem kladívka a především náhoda.

Je až neuvěřitelné, že na zámku, tedy v jeho nejstarší části, kterou je středověký hrad, byl skryt tak relativně velký prostor. A právě ten objevil v přízemí východního křídla starého zámku v roce 2000 zedník při pravidelné opravě. Když mu při jednom razantnějším úderu při opravě zdiva zmizelo kladívko, byl opravdu vyděšen.

Vyděšení později vystřídala radost, zapsal se do historie Komorního Hrádku. Pod schody totiž objevil zazděný prostor zámecké, respektive hradní středověké kuchyně. Ta fungovala pravděpodobně až do začátku 19. století, poté byla zazděna. V ní se zachovala malá pec s třemi průduchy ústícími do komína a základy obvodového zdiva velké pece renesanční. Z kuchyně byla připravená jídla sloužícími donášena do patra, kde býval hodovní sál.

Zámek Komorní Hrádek stojí na kamenném ostrohu vysoko nad levým břehem řeky Sázavy. Jeho předchůdcem byl gotický hrad Čejchanov, který vznikl koncem 13. století a jeho zbytky se nacházejí nedaleko budovy. Původně se hrádek nazýval Veselé a byl postaven na základě povolení vydaného Václavem IV.

Starší část objektu je čtyřkřídlá, dvoupatrová budova s rokokovou kaplí a renesanční sgrafitovou výzdobou fasád. Mladší část je trojkřídlá, patrová, s dvorní arkádovou chodbou. Salony a sály jsou vyzdobené bohatou vrcholně barokní štukaturou a renesančními ornamentálními nástěnnými malbami. Kolem zámku se rozprostírá park s romantickými stavbami.

Během staletí se na zámku vystřídalo celkem čtyřiadvacet šlechtických rodů. Nejvýraznější otisk tu zanechal Adam mladší z Valdštejna, který dal ke gotickému hradu přistavět novorenesanční zámek. Ten postupně prodělal další barokní a rokokové úpravy. Nejvýraznějším exponátem je rakev se skleněným víkem, v které leží jedna z majitelek zámku – kněžna Antonie Marie Lichnovská, provdaná Khevenhüller – Metsch.

Zámek s okolím je majetkem Ministerstva obrany, které se o něj vzorně stará. Ale nezoufejte. Je veřejnosti přístupný během dnů otevřených dveří, které se konají každoročně, většinou v září.

Vladimír Havlíček