Jak vidí s odstupem času své působení JUDr. Vladimír Kremlík – 18. ministr dopravy

Jak vidí s odstupem času své působení JUDr. Vladimír Kremlík – 18. ministr dopravy

Seč – O víkendu v měsíci květnu jsem měl možnost se neformálně sejít na pláži Sečské přehrady s bývalým 18. ministrem dopravy České republiky (duben 2019 – leden 2020) s panem JUDr. Vladimírem Kremlíkem. Narodil se v Čáslavi, a proto má k Železným horám blízký vztah. V současné době je ředitelem Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy SIRDO.eu.

Jaký byl začátek funkce, jak vypadal běžný pracovní den? Co se za působení ministra dopravy stihlo dokončit apod.? Jak vidí s odstupem času své působení bývalý ministr dopravy JUDr. Vladimír Kremlík? Odpovědi nalezete níže v našem rozhovoru.

Byl jste vybrán náhodně, nebo proběhlo nějaké výběrové řízení, či Vás doporučil člen vlády?

Do funkce mě přímo vybral premiér Andrej Babiš. Znali jsme se, když jsem působil na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Velkou roli hrálo to, že jsem resort dopravy dobře znal. Proto volba padla na mě. Nicméně předpokládám, že pan premiér vybíral z vícero kandidátů.

Jaké pro Vás byly začátky v nové funkci? – kolegové atd.

Ministerstvo dopravy jsem z minulosti dobře znal. V resortu zůstala poměrně velká část lidí, se kterými jsem se potkal v roce 2008. Začátky na pozici ministra tedy nebyly tak špatné. Byl jsem plný očekávání a plánů udělat řadu věcí pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zlepšení stavu dopravy u nás. Byl jsem zpočátku také nervózní, ale kdo by nebyl.

Jaká byla náplň práce? Například harmonogram Vašeho pracovního dne?

Největšími projekty bylo například spuštění satelitního elektronického mýtného, modernizace dálnice D1 a výstavba a opravy dalších silničních úseků a koridorových železničních staveb po celé zemi. Samozřejmě pracovní schůzky, porady, jednání se zájmovými svazy, výjezdy na dálnice, železnice a vodní stavby do regionů atd.

Pokud se ptáte na denní režim, tak jsem vždy začínal kolem půl sedmé a často končil poměrně pozdě večer. Pak jsem jezdíval cvičit.

Měl jste ve Vaší funkci poradce?

Měl jsem, jak říkám cca 10 milionů poradců, běžní občané, kteří mi psali nebo mě oslovovali. Některé otázky jsem konzultoval s dopravními odborníky, které jsem znal. Formální poradce jsem neměl. 

Doprava není jenom silniční, ale také kolejová, vodní, letecká, či kombinovaná. Jak jste se v této oblasti například letectví pohyboval?

Pod ministerstvo dopravy spadá například Řízení letového provozu. Spolupráce s vedením tohoto podniku byla vždy na profesionální úrovni. Stejně tak i spolupráce s vedením dalších podniků a přímo řízených organizací.

Máte nějaké informace k tomu, jak vypadá plánovaná stavba koridoru Dunaj-Odra-Labe?

V pozici ministra jsem se o tento projekt samozřejmě zajímal. Aktuálně však informace nemám.

V působnosti ministra jste prováděl například návštěvy opravovaných úseků silnic?

Ano, za každou významnější silniční nebo železniční stavbou je ve stádiu zahájení výstavby a otevření, slavnostní setkání všech zainteresovaných osob – ministerstva, investora i zhotovitele. Takových akcí jsem se vždy zúčastnil.

Kolik projektů nových / zrekonstruovaných silnic jste za Vaší působnosti dokončil?

Zde je PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ ZA MÉHO PŮSOBENÍ NA MINISTERSTVU DOPRAVY:

Dne 23.1.2020 jsem oficiálně předal řízení ministerstva dopravy mému nástupci, panu ministru Karlu Havlíčkovi. Čeká ho spousta úkolů, ale mnohé je už také hotovo. Zde je rekapitulace.

URYCHLENÍ PŘÍPRAVY A VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASKTRUKTURY:

o NOVELU LINIOVÉHO ZÁKONA SCHVÁLILA VLÁDA: Vláda ČR v listopadu schválila novelu zákona č. 416/2009 Sb., která zkracuje dobu přípravy dopravních staveb a zavádí jasné lhůty pro závazná stanoviska dotčených orgánů. Novela zkrátí dobu přípravy staveb zhruba o třetinu. U každé stavby ušetříme v průměru až 15 razítek. Novela nyní čeká na projednání v poslanecké sněmovně.

o POSTAVILI JSME 34 KM DÁLNIC NA ZELENÉ LOUCE: Ještě v roce 2019 jsme stihli otevřít další dva zbrusu nové dálniční úseky: D3 Ševětín – Borek, který jsme otevřeli s předstihem 4 měsíců, a D1 Přerov – Lipník nad Bečvou. A také jsme konečně splatili jeden velký dluh všem Ostravákům. Postavili jsme zbývajících 414 metrů prodloužené Rudné. Původně to mělo trvat rok, což mi přišlo neakceptovatelné. Nakonec se to stihlo ještě před Vánocemi. Celkově jsme za loňský rok otevřeli 34,2 km dálnic a 26,5 km silnic I. třídy. V současnosti je rozestavěno celkem 228,7 km dálnic a silnic I. třídy.

o NOVÁ SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ PRO URYCHLENÍ VÝSTAVBY: Zavedli jsme konkrétní systémová opatření, která bylo možné realizovat hned. ŘSD má například nový software, který eviduje všechny procesy při přípravě staveb a vede ke zlepšení kontroly externích subjektů. Zvýšili jsme nároky na odbornou kvalifikaci personálu zhotovitele, aby na klíčových místech byli opravdoví profíci. A nově také bereme za důležitou součást soutěžních kritérii dobu výstavby a dobu trvání dopravních omezení pro řidiče.

o MODERNIZACE D1 POSTUPUJE PODLE PLÁNU: Před zimou jsme na úseku Mirošovice – Hvězdonice dokázali se zhotovitelem najít technické řešení, umožňující přes zimní období vést provoz v obou jízdních pásech, a to bez prodloužení celkové doby stavby. ŘSD intenzivně jednala a jedná s dalšími zhotoviteli na zrychlení prací. Podle nynějších odhadů, které připravilo ŘSD, odhadovanou cenu modernizace dodržíme, dokonce ještě ušetříme cca 100 milionů korun.

• PŘECHOD NA NOVÝ MÝTNÝ SYSTÉM PROBĚHL BEZ PROBLÉMŮ:

o NOVÝ MÝTNÝ SYSTÉM SPUŠTĚN BEZ PROBLÉMŮ: Česká republika úspěšně přešla na nový satelitní mýtný systém od firmy CzechToll. Tento moderní, efektivní a levnější systém nám každý rok ušetří skoro 1 miliardu korun. Na spuštění nového systému jsme se měsíce připravovali, a nakonec proběhl bez výraznějších dopravních problémů.

o MÝTNÁ SMLOUVA JE PLATNÁ. Nejvyšší správní soud nám dal za pravdu a potvrdil, že mýtná smlouva je od začátku platná a platná zůstane. Dokázali jsme prosadit a obhájit zájem daňových poplatníků na levnějším výběru mýta. Nový systém nám každý rok vydělá přes 12 miliard korun. Pro dalších 10 let jsme tak ČR zajistili fungování jednoho z nejmodernějších a nejefektivnějších mýtných systémů v Evropě.

• OPRAVY NÁDRAŽNÍCH BUDOV A ŽELEZNIČNÍCH KORIDORŮ:

o OPRAVUJEME DESÍTKY NÁDRAŽNÍCH BUDOV PO CELÉ REPUBLICE: V minulém roce byla dokončena například rozsáhlá oprava kolínského nádraží, které je s 19 000 cestujících nejfrekventovanější stanicí ve středních Čechách. Nově opravené jsou i 3 nádražní budovy na trase Posázavského Pacifiku, konkrétně v Ledečku, Kácově a Zruči nad Sázavou. Aktuálně probíhají rekonstrukce výpravních budov také ve Frenštátu pod Radhoštěm, Havířově, Křižanově, Šternberku a na dalších desítkách míst po celé republice.

o DO ROKU 2022 OPRAVÍME 82 NÁDRAŽÍ: Do roku 2022 plánujeme dokončit celkem 82 oprav a rekonstrukcí nádražních budov. Již bylo renovováno 13 nádražních objektů, dalších 26 rekonstrukcí je ve fázi realizace s plánovaným ukončením do konce roku 2020. Současně Správa železnic připravuje u dalších 49 staveb dokumentaci pro stavební povolení, případně žádost o vydání územního rozhodnutí. Letos se zahájí opravy historické budovy plzeňského hlavního nádraží nebo nádraží v Českých Budějovicích.

o OPRAVUJEME ŽELEZNIČNÍ KORIDOR: SŽDC pokračuje ve vysokém tempu rekonstrukcí tratí. V roce 2019 jsme například dokončili přestavbu železničního uzlu Plzeň, revitalizovali jsme trať mezi Prahou a Lysou nad Labem nebo Týništěm nad Orlicí a Broumovem. Zvýšili jsme rychlosti na mnoha železničních úsecích, například na trati Řikonín – Vlkov u Tišnova. Děláme vše proto, aby pro vás cesta vlakem byla rychlá a pohodlná. A investujeme i do nového zabezpečovacího zařízení ETCS, jde o v Evropě standardní zabezpečovací systém.

• URYCHLILI JSME ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ NA DÁLNICÍCH:

o MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NA LETNÍ SEZONU: Před začátkem léta jsme přijali řadu opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu řidičů: posílili jsme operátory na asistenční lince 800 280 281, úzce jsme spolupracovali s rádii, BESIP na svém webu zveřejnil interaktivní mapu dopravních omezení. Inspirovali jsme se i v zahraniční. Po vzoru Slovinska jsme po celé léto na 136 tabulích zobrazovali celkem 6 hesel k bezpečnosti silničního provozu, poprvé i v angličtině pro cizince.

o PŘÍPRAVY NA ZIMU JSME NEDPOCENILI: Zimní údržbu jsem začal řešit už v srpnu, kdy jsem se poprvé sešel s hejtmanem Vysočiny, panem Běhounkem. Největší potíž je s úsekem mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Na exitu 90 jsou celou zimu v pohotovosti 2 sypače. ŘSD má připraveno na zimní údržbu 183 sypačů, 599 řidičů a 45 tisíc tun soli a solného roztoku. V případě kolon jsou silničáři připraveni rozřezat svodidla a řidiče z kolon vyprostit.

• PŘÍPRAVA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ POSTOUPILA KUPŘEDU:

o SŽDC ZÍSKALA FRANCOUZSKÉ KNOW-HOW: K výraznému zkrácení přípravy VRT přispěl podpis smlouvy o spolupráci mezi Správou železnic a francouzskou železniční společností SNCF. Jejich čtyřicetileté zkušenosti s výstavbou a provozem VRT využije SŽ k vytvoření potřebných technických předpisů, čímž zkrátíme celý proces přípravy VRT o několik let. Stavba prvních vysokorychlostních tratí je plánována na rok 2025.

o GEODETI ZAČALI MAPOVAT KONKRÉTNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ: Správa železnic začala s geodetických zaměřením terénu pro plánované stavby vysokorychlostních tratí. Vytváří se podklady až pro 130 km nových tratí. Geodeti se pohybují v území mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána), Modřicemi a Šakvicemi (VRT Jižní Morava) a mezi Prahou – Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí).

• 93 MILIARD BYLO VYJEDNÁNO PRO ROZPOČET SFDI, PŘIPRAVUJÍ SE PPP PROJEKTY:

o NA DOPRAVNÍ STAVBY MÁME PŘIPRAVENO 93 MILIARD: V průběhu léta se MD s Ministerstvem financí dohodlo, že rozpočet SFDI bude pro rok 2020 ve výši 87,3 mld. korun. Oproti původnímu návrhu se v dalších měsících podařilo vyjednat další 3 miliardy od Ministerstva financí, 600 milionů jsme našli přímo na dopravě a další 2,5 mld. přesune SFDI z nevyčerpaných peněz z roku 2019. Částka 93,4 mld. Kč je historicky jedna z nejvyšších, která kdy na dopravní investice byla vyjednána.

o PŘIPRAVUJEME PPP PROJEKT D4: Máme nyní v přípravě PPP projekt na stavbu 32 km dlouhého úseku dálnice D4 mezi Milínem a Miroticemi. V rámci PPP projektu koncesionář postaví a bude udržovat dálnici po dobu 28 let, po uplynutí této doby bude dálnice předána státu v takovém stavu, aby po dalších cca 10 let nepotřebovala žádnou velkou opravu. Plánovaný začátek realizace je ještě letos.

o HLEDÁME NOVÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ: Aktivně hledáme další zdroje financování výstavby klíčových dopravních staveb. Jednáme s Evropskou investiční bankou, připravujeme PPP projekty. Na ministerstvu byla zřízena pracovní skupina, která se zabývá efektivním financováním budoucích dopravních staveb. Jsou v ní odborníci z privátního sektoru, z bankovnictví nebo z České národní banky. Hledají cesty, jak do roku 2025 zafinancovat maximum možných projektů.

• ZVYŠUJEME BEZPEČNOST NA SILNICÍCH:

o OBNOVILI JSME ČINNOST RADY VLÁDY PRO BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU: Svou pravidelnou činnost obnovila Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu. Vytvořili jsme 40 opatření pro rok 2020, kterými chceme bojovat s tragickými událostmi na našich silnicích. Připravuje se novela bodového systému, která bude přísnější na piráty silnic. A už se také začalo pracovat na nové Strategii BESIP pro roky 2021 – 2030. Musíme být připraveni na nové trendy v silničním provozu, nástup autonomních vozidel i nových sdílených služeb.

o ZNAČKY STOP-PROTISMĚR UŽ JSOU NA DÁLNICÍCH: Osadili jsme nové značky STOP – PROTISMĚR na celkem 66 nejrizikovějších míst po celé dálniční síti.

o MODERNIZOVALI JSME 130 ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ: V roce 2019 SŽDC investovala do rekonstrukcí a modernizací železničních přejezdů přes 1,1 miliardy korun. Modernizovali 130 železničních přejezdů, 48 přejezdů právě rekonstruujeme a dalších 216 přejezdů se k realizaci připravuje. Závorami bylo nově zabezpečeno 43 přejezdů. U dalších 48 přejezdů se nově nainstalovala výstražná světla. Do roku 2023 budou všechny přejezdy na silnicích první třídy osazeny závorami nebo je nahradí mimoúrovňové křížení.

o ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ PRO KAMIONY NA DÁLNICÍCH: Od ledna 2020 bude předjíždění kamionů trvale omezeno na 145 km + v závislosti na dopravě a počasí na 54,2 km D1 na Vysočině.

• VLAKOVÉ SPOJENÍ NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA:

o DOKONČUJEME REKONSTRUKCI NEGRELLIHO VIADUKTU: První část vlakového spojení mezi centrem Prahy a letištěm bude tvořit rekonstruovaný Negrelliho viadukt. Tento nejstarší železniční most v Praze bude rekonstruován, aby po něm mohli jezdit vlaky rychlostí až 60 km/h. Práce na něm dokončí do 1. 6. 2020.

o ŽELEZNICE NA LETIŠTĚ MÁ PRVNÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: SŽDC získala k úseku Kladno – Kladno-Ostrovec územní rozhodnutí a připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Jde o významný milník celé investice, protože pokud vše půjde dobře, v roce 2021 bude vybrán dodavatel stavby a o dva roky později by tento úsek mohl být hotový. Souběžně jsme na velmi dobré cestě v rámci povolovacího procesu u dalších dvou úseků, takže trať začíná mít reálné obrysy.

• USILUJEME O ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ MD:

o PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB ZŮSTÁVÁ NA ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST: Ředitelství vodních cest nadále zůstává státním investorem nové infrastruktury vodních cest, bude dál provozovat veřejné přístavy a přístaviště. S ministerstvem zemědělství jsme se dohodli, že za 2 roky se tento model fungování vyhodnotí.

o TRANSFORMACE ŘSD NA AKCIOVOU SPOLEČNOST ZAHÁJENA: Zahájili jsme transformaci ŘSD na moderně fungující akciovou společnost po vzoru rakouského ASFINAG. Máme plán transformace ŘSD ve dvou etapách. Vedle stávajícího ŘSD bude v roce 2021 založena akciová společnost, kam budou postupně převáděny vybrané úkoly. Bude se jednat zejména o telematiku a projekty dálnic D6, D3 a D35. Následně připravíme zákon, který zakotví ŘSD jako jednu akciovou společnost. Transformace ŘSD by měla přinést především zrychlení přípravy a výstavby silnic a dálnic a zajištění maximální efektivity výstavby.

• OTEVÍRÁME DOPRAVU VEŘEJNOSTI:

o POŘÁDÁME WORKSHOPY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST: Na MD jsme uskutečnili hned 2 workshopy pro odbornou veřejnost. Na prvním z nich jsme debatovali o chystaných změnách bodového systému. Společně z odborníky z praxe jsme diskutovali novou podobu bodového systému, která by měla vést k jeho větší přehlednosti pro řidiče. Poslední říjnový týden jsme realizovali workshop ke zrušení střídání času, kde ekonomové, sociologové a lékaři diskutovali o dopadech pravidelného střídání času na člověka a společnost. Workshop jsme i živě vysílali, abyste se všichni do této debaty mohli zapojit.

o USPOŘÁDALI JSME AKCE PRO CELOU RODINU: Udělali jsme velkou akci pro veřejnost na konci září na Negrelliho viaduktu v Praze. Možnost projít se po nejstarším železničním mostě u nás využilo neuvěřitelných 11 132 lidí. V naší budově byla umístěna také světelná projekce Ghost in the machine, kterou v průběhu festivalu zhlédlo přes 7 tisíc lidí.

o NOVÁ VIZE ROZVOJE DÁLNIČNÍ SÍTĚ: Vždy jsem se snažil, aby byla veřejnost maximálně informována o strategii ministerstva pro další rozvoj dálniční sítě. Proto jsme společně s kolegy připravili vizi rozvoje dálniční sítě do roku 2050, která v sobě zohledňuje předpokládanou demografii, přesuny obyvatelstva a nové trendy v oblasti autonomní mobility a energetiky. Podle studií bude hlavně ve Středočeském kraji a Praze žít nejvíce obyvatel a současná dálniční síť už v budoucnu nebude stačit. Studie navrhla plán vytvoření nového dálničního okruhu ve středních Čechách, který by měl mít celkovou délku 442 kilometrů, přičemž 396 kilometrů by mělo být zcela nových a dalších 46 kilometrů okruhu by tvořily trasy ze stávající dálniční sítě. Věřím, že této plán nezapadne nyní pod stůl a ŘSD s ním bude dále pracovat.

Vzpomenete si na projekt, na který jste při Vašem působení opravdu pyšný?

Významným počinem bylo zahájení provozu mýta satelitní technologií na začátku roku 2020. Na realizaci tohoto projektu jsem skutečně hrdý. Spolu s dodavatelským konsorciem jsme přechod na satelitní mýtný systém zvládli na jedničku.

Byla v době koronaviru pro Vás nějak ovlivněna Vaše funkce?

Ukončil jsem působení na ministerstvu na začátku roku 2020. Tedy ještě před výskytem pandemie.

Spolupracují spolu jednotlivá ministerstva? Například Ministerstvo dopravy plánující výstavbu silnice a potřebuje patřičná povolení od Ministerstva životního prostředí?

Ano, samozřejmě. Oba resorty jsou pro dopravní infrastrukturu důležité. Ministerstvo životního prostředí posuzuje stavby s ohledem na její vliv na životní prostředí. Koordinace je tedy vždy na místě.

Kolegové, kteří s Vámi spolupracovali pomáhali Vám? Nebo se našli i tací, co Vám, jak se říká lidově „házeli klacky pod nohy“?

Ministerstvo funguje podobně jako firma nebo korporace. Tak jako jinde ve firmách nebo státních organizací se najdou lidé dobří, ale i ti, kteří házejí klacky pod nohy.

Byly na Vás často kladeny velké nároky při rozhodování?

Reportoval jsem přímo panu premiérovi Babišovi a vládě. A to je hodně náročný člověk.

Konec Vaší funkce vyvolal nesouhlas s výběrovým řízením na dodavatele. Jak toto téma bylo Vaším pohledem?

Neměl jsme pochybnosti ani žádné signály že by postup SFDI byl nehospodárný či nezákonný. Čas ukáže, zda tento můj úsudek byl správný

Jak na Vás působil premiér za zavřenými dveřmi, když jste diskutovali o budoucnosti této veřejné zakázky?

Jak už jsem výše zmínil, pan premiér je hodně náročný člověk. Vytvořil si závěr, že jsem za tento projekt zodpovědný a podle toho konal. Tedy mě z funkce odvolal. Víc už asi nemá smysl se k tomuto projektu vracet.

Za dobu Vaší působnosti – pokud si vzpomenete – byly uzákoněny nové zákony?

Příprava legislativy je dlouhodobý proces. Pokračoval jsem v práci svých předchůdců a můj nástupce navázal na mou.

Děkujeme za váš čas a přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů.

Zdeněk Sasín ml., Události Online