FOTO: Nová kaplička ve Schořově byla posvěcena

FOTO: Nová kaplička ve Schořově byla posvěcena

Schořov – V lese nedaleko obce Schořov byla již minulý rok vystavena nová kaplička. Vzhledem k hygienickým opatřením nebylo možné tuto slavnost konat, a tak byla přeložena až na tento rok, kdy byla úspěšná. Tuto slavnostní akci, která se konala 6. července si nenechalo ujít několik desítek lidí včetně členů místního mysliveckého spolku.

Úvodem zazněla píseň od trubačů a tím byl program zahájen. Úvodního slova se ujal farář ze žlebské farnosti Josef Pikhart. Kaplička byla zasvěcena svatému Hubertu. Tento světec se narodil roku 655 v Akvitánii ve Francii a zemřel v roce 727. Podle legendy se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu a je proto patronem lovců a myslivců.

Proč byla kaplička postavena právě na tomto místě? „Je to z přání mého otce Václava Pipka (bývalý starosta obce Schořov), který již není mezi námi. Celý život po pochůzkách po tomto revíru v lese mi vypravoval, kde se konaly lovy. Na konci lovu právě zde probíhaly výřady na tomto místě. Odsud následoval pochod za povozy, kde zvěř byla umístěna na vůz a za hudby Schořovanky, kteří též byli členové mysliveckého spolku kráčeli průvodem do místní restaurace na poslední leč, kde probíhal dál pokračující styl zábavy. Je to z důsledku vzpomínce a památce všem kamarádům, kteří nejsou a tradicím si myslím, že patří. Tradice by se měly dodržovat.“ dodává stavitel Vladimír Pipek.

Poté následovalo slavnostní svěcení farářem a pak byla slavnost oficiálně zakončena hudbou od trubačů. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení a příjemné posezení ve stínu uprostřed lesa.

Redakce, Události Online