V Třemošnici se konalo zastupitelstvo, jednalo se i referendu

V Třemošnici se konalo zastupitelstvo, jednalo se i referendu

Třemošnice – Ve středu 23. září se od 17:00 hodin konalo zasedání zastupitelstva města Třemošnice v prostorách kulturního domu.

Úvodního slova se ujal starosta města Miroslav Bubeník, který seznámil přítomné s programem.

V diskuzi vystoupila zastupitelka Pavla Alvarezová, která shrnula své dojmy z jednání rozšířené rady města, která se konala v pondělí, kde se jednalo převážně o prodeji pozemků města společnosti Kovolis Hedvikov a. s. pro výstavbu slévárny v lokalitě mezi místním obchodem Penny a Berlovou vápenkou. Byla znepokojena s výsledkem možného hlasování, kde by zastupitelé podporovali převážně podnikatelskou činnost bez ohledu na trvale žijící obyvatele. Ve svém příspěvku upozorňovala, že vliv na životní prostředí bude odkazem pro další generace a navrhla, aby v tomto případě rozhodlo referendum. Pokud by si město pozemky nechalo, je možné je po změně územního plánu v budoucnu využít i jinak, třeba na výstavbu rodinných domů.

V původním plánu společnosti byl odkup pozemků od města, na který bude vystavěn sklad a distribuční prostory. Později společnost svůj záměr přehodnotila na výstavbu slévárny s několika pecemi s 24hodinovým provozem. Společnost již v minulosti cca 40 % pozemků odkoupila od jiných majitelů. Zbývající pozemky jsou stále ve vlastnictví města.

V současné době tedy město v žádném případě pozemky společnosti neprodává. „Chci, aby veřejnost byla před referendem 100 % seznámena se záměrem společnosti,“ dodal starosta.

Pokud by město pozemky prodávalo, má své specifické podmínky pro výstavbu v průmyslové zóně, vybudovat kanalizaci (obdobně jako při výstavbě obchodního domu Penny market) a podílet se na výstavbě bytového domu.

Zastupitelé nakonec odhlasovali, že bude k dané situaci referendum a občané rozhodnou sami.

Dalším bodem bylo jednání o rekonstrukci koupaliště v Třemošnici, které je stále uzavřeno pro svůj špatný technický stav. Na zastupitele byl směřován dotaz, kdy už se konečně budou zabývat otázkou koupaliště, když je již projekt zpracovaný a zaplacený. Odpovězeno bylo, že nyní jsou prioritou budoucí příjmy města, které nejsou jisté v současné situaci.

Výstavba domů pro obyvatele

Město Třemošnice vlastní rezervní pozemky bez účelu. Ty se nacházejí v lokalitě vedle kotelny. Město má zpracovaný návrh, ve kterém by se na louce mohlo nacházet 6 stavebních parcel s tím, že by byly ulice Lichnická a Brigádnická spojeny. Dalším návrhem byla výstavba nového bytového domu v lokalitě „Abecedy“ u známých panelových domů „A,B,C,D“ a nově „E“. Tento bytový dům „E“ by se nacházel vedle „D“.

Jednání zastupitelů dále probíhalo dle schváleného programu.

Zdeněk Sasín ml. Události Online/Chrudimský deník