FOTO/VIDEO: Povodně v Železnohorském regionu

FOTO/VIDEO: Povodně v Železnohorském regionu

Železnohorsko – Neděle 14. června byla jedním z velmi těžkých dnů v tomto roce. Blesková povodeň způsobila rozsáhlé škody na majetku a zdraví obyvatel.

Podle avizované výstrahy od Českého hydrometeorologického ústavu se naplnily všechny předpoklady výstrahy. Jak uvedl ČHMÚ na Facebooku, tak v Železných horách v nejpostiženějších lokalitách se odehrál na obloze anomální jev za celou dobu sledování. Přívalový mrak deště stál přes více než hodinu na jednom místě a množství spadlé vody napáchalo velké materiální škody v obcích Míčov – Sušice, Vápenný Podol, Hrbokov, Prachovice, Načešice, Vyžice, Libkov, Licomělice.

Silnice 337 od křižovatky Mezný směr Bojanov.

Krajské operační a informační středisko hasičů Pardubického kraje tak zahltily během velmi krátké doby výjezdy hasičů, jak profesionálních, tak dobrovolných jednotek. Všechny jednotky z dotčených oblastí tak byly v terénu a zasahovaly tak mimo svojí působnost.

Prachovice – První výjezdy hasičů směřovaly do Prachovic, kde voda v ulici Ke Stadionu tekla do domu. Jednotky byly následně přemístěny na novou událost do areálu společnosti CEMEX a.s., kde voda natekla do sklepních prostor. Tam se nacházela plynová a elektrická rozvodna.

Silnice z Prachovic do Míčova.

Míčov – Sušice – V těchto dvou obcích byla situace velmi vážná. Prudké lijáky způsobily rychlé naplnění a přelití místního rybníka. Záplavová vlna tak zasáhla domy v údolí pod ním. Podle místních obyvatelů se všechno odehrávalo v několika minutách. Lidé tak své domovy opouštěli narychlo, protože hrozilo protržení hráze. V proudu vody uvízly dva osobní automobily, které se zasekly v silném proudu vody o zábradlí. Na místo se sjelo několik jednotek hasičů.

„K největším škodám došlo ve spodní části obce Míčov, kde proud vody odnesl dvě auta a jedno další zatopil. Ostatní stihli ujet. V této části dosáhla hladina vody více jak 1,5 metru. Auta, která uplavala vytáhla těžká technika z potoka, ale jsou zničené. Vytopena byla celá řada domů. Čerpání skončilo ve 21 hodin. V Sušici je poničená kanalizace a zničená silnice. Silnice Vyžice – Sušice je uzavřena, protože je v některých místech podemletá.“ Dodává k situaci v obci starosta Milan Šimon.

Vápenný Podol část I. – V této obci byla situace velmi podobná. Přívalový déšť způsobil několik škod na majetku. V obci došlo k poškození vodovodu a k sesuvu půdy. Všude na silnici byly kusy stromů, bláto, hlína a vymleté díry. Voda z Vápenného Podolu tekla velkou rychlostí směrem do údolí do Tasovic a na druhou stranu do Cítkovského potoka.
Voda tekoucí v Podolském potoku způsobila velmi rychlé naplnění Zámeckého rybníka v Heřmanově Městci. Ten se vylil a voda pokračovala dál přes zámecký park až do Domova seniorů.

Heřmanův Městec – Voda z Vápenného Podola v Heřmanově Městci způsobila přelití tamního rybníka. Objevila se také nepravdivá informace, že došlo k protržení rybníka. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, kteří pomáhali s likvidací a evakuací seniorů. Silnice vedoucí přes náměstí tak byla uzavřena z důvodu zásahu jednotek hasičů a silnému proudu vodu. Ten dále směřoval směrem do obce Klešice. Nyní je vstup do zámeckého parku zakázán.

Vápenný Podol část II. – Voda stékající velkou rychlostí do Cítkovského potoka způsobila naplnění malých rybníků na trase a směřovala směrem na Bačalský rybník. Ten během pár minut naplnila a rybník se vylil. Způsobil nemalé škody na kompletně rekonstruovaném objektu Bačalského mlýna a povodňová vlna pokračovala dál do obce Morašice už v potoce Bylanka. Obec Morašice tak byla odříznuta od světa. Všechny příjezdové cesty do obce kromě jedné byly uzavřeny.

Situace u Bačalského mlýna.

Hrbokov – Situace v Hrbokově byla velmi podobná. Velké přílivy vody způsobily zatopení sklepních prostor několika domů. V jednom případě se jednalo o ohrožení života. V jednom případě tak tekoucí voda způsobila prohnutí a skřípnutí dveří a uvěznila ve sklepě osobu.

Tímto bych chtěl jménem svým i za Události Online poděkovat všem zasahujícím hasičům, policistům, zdravotníkům a dobrovolníkům, kteří pomáhali a pomáhají v těchto těžkých chvílích občanům zasaženým bleskovou povodní. Osobně si toho velmi vážím a máte můj velký obdiv. Velké DÍKY! ❤️ – Zdenda Sasin, zakladatel projektu Události Online

Děkujeme také Honzovi Stehlíkovi za pomoc z nepříjemné situace, kdy došlo k problému s dopravou k místu události. Ještě jednou, díky.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník

FOTOGRAFIE OD VÁS