Žáci čáslavské zemědělky uspěli v celorepublikové kampani „Myslete na svět!“

Žáci čáslavské zemědělky uspěli v celorepublikové kampani „Myslete na svět!“

Čáslav – Žáci a žákyně čáslavské zemědělky byli úspěšní v celorepublikové kampani „Myslete na svět!“

Tým žáků 3. ročníku čáslavské zemědělky, jmenovitě děvčata ze 3.V – Natálie Langpaulová, Michaela Machová a Eliška Honzáková a chlapci ze 3.B – Petr Havránek a Matěj Lebeda, od září pracují v rámci projektu žákovské kampaně Myslete na svět!, kterou pořádá občansko prospěšná společnost Arpok z Olomouce.

Kampaň je zaměřena na podporu Cílů udržitelného rozvoje a čáslavský tým si navrhnul téma rozšíření rostlinné stravy ve výživě člověka. Kampaň dostala příhodný název Jíte zeleně? Zacílil tak hned na několik cílů udržitelného rozvoje (SDGs), především pak na cíl SDGs 3 – Zdraví a SDGs 15 – Život na souši.

V rámci kampaně tým realizoval řadu dílčích úkolů, jako prezentace s ochutnávkami veganské stravy v rámci Dne otevřených dveří na škole, osvětovou přednášku pro spolužáky v aule školy nebo sběr dat pomocí dotazníku na téma rostlinné stravy ve výživě člověka. Oslovil také vedoucí školní jídelny s nápadem, že by jedno z nabízených hlavních jídel bylo bezmasé, a že by se v rámci jídelníčku mohlo zavést např. zelené pondělí, kdy by byla v nabídce pouze bezmasá strava.

Dalším pokračováním aktivit budou publikace v místním tisku a na facebookových stránkách školy, které by měly vést k zatraktivnění rostlinného stravování a motivovat tak širokou veřejnost k pravidelnému zařazení bezmasých jídel ve svém jídelníčku, které by jednak napomáhalo zdravějšímu životnímu stylu a snižovalo by i celkovou zátěž životního prostředí člověkem (tzv. uhlíkovou stopu).

Nepřímým důsledkem by pak mohla být i větší pohoda zvířat chovaných ve velkochovech (vyšší cena produktů by byla kompenzovaná jejich nižší spotřebou, proto by si je konzumenti mohli dovolit koupit i za vyšší cenu).

Snaha týmu se vyplatila a jejich kampaň byla oceněná jako jedna ze tří nejlepších kampaní na žákovské konferenci 3. 12. 2019 v Olomouci, které se zúčastnilo 14 týmů z různých škol z celé republiky. O úspěchu rozhodla čtyřčlenná porota – pan Mgr. MUDr. Radan Kuča, vedoucí místního centra DofE v Olomouci a zakladatel Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe. Porotkyní byla také Mgr. Simona Šafaříková, Ph. D., vyučující a výzkumník na Katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Dále Alžběta Filipková, mladá delegátka OSN a Bc. Helena Škrdlíková, spoluzakladatelka organizace Udržitelný Palacký, blogerka a spoluautorka knihy Život skoro bez odpadu.

Žákům a žákyním čáslavské zemědělky patří velké poděkování za propagaci zdravého životního stylu a také Čáslavi!

Text a foto Kristýna Neuhauserová