V Kněžicích pořádali výroční valnou hromadu

V Kněžicích pořádali výroční valnou hromadu

Kněžice – V sobotu 18. ledna pořádal Sbor dobrovolných hasičů obce Kněžice Výroční valnou hromadu za rok 2019 v sále obecního úřadu v obci Kněžice.

Úvodního slova se ujal starosta sboru Josef Bíza. Ten přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s programem schůze. Té se zúčastnili členi sboru domovských hasičů a přítomni byli hosté ze spřátelených sborů z Třemošnice, Ronova nad Doubravou, Běstviny, zástupce OSH Chrudim a starostka obce.

Hned na úvod předvedli mladí hasiči vystoupení, kde tématem byl ohlášený výjezd hasičů. Děti tak předvedly v praxi, jak vypadá vyhlášení výjezdu v situacích, kdy to dobrovolný hasič nejméně očekává. Příkladem toho byl starosta hasičů, Josef Bíza, který rád chodí na ryby a právě rybařil, když v tom mu přišla

výjezdová SMS. Podíval se na telefon, zamračil se a prohlásil: ,,Hele, výjezd, no tak z Jižních Čech to asi těžko stihnu.” a vrátil telefon zpět do kapsy. Následovaly další životní situace jako: sekání trávy, venčení psa, či opraváře v práci. Každý mladý hasič tak ztvárňoval postavu vzhledem a činností. Představení sklidilo velký potlesk.

Dalším bodem schůze byla zpráva o činnosti sboru, kterou přečetla Jitka Vašíčková. Ta obsahovala různé aktivity jako péče o zakoupené auto, a jeho údržba a poděkovala sponzorům. Následovalo čtení zpráv o činnosti mladých hasičů a hospodaření sboru. Do řad nových hasičů byli přijati noví členové, a to Jaroslava Bačkorová a Martin Brynych. Pak se přešlo na volby nového starosty sboru. Tím byl jednohlasně zvolen Martin Vašíček. Nesmělo chybět ani oceňování členů. Čestné uznání sboru obdržel Jan Stehlík, Čestné uznání OSH obdržela Milada Dibelková. Medaili za věrnost 20 let byla udělena Janu Kučerovi a za 30 let věrnosti Martinu Vašíčkovi. Sbor ocenil vyznamenáním Čestný funkcionář starostu Josefa Bízu, který ve funkci skončil.

Ke slovu se dostali také hosté. Za sbor hasičů Třemošnice promluvili Martin Tamchyna a Radim Vašíček. Hovořili o volbách, rekonstrukci hasičské zbrojnice v Třemošnici a poděkovali za pozvání. O slovo se přihlásil Josef Labuť st., který upozorňoval, že mladých lidí je nedostatek, nebo odcházejí pryč. Nový starosta hasičů Ronova nad Doubravou Petr Šrámek poděkoval za pozvání. Dále hovořil velitel hasičů Běstviny Radek Schneberger, starosta obce Kněžice Lucie Vojtíšková. František Boháč – člen výkonného výboru OSH Chrudim promluvil o historii, 75 let od uplynutí světové války a o hasičstvu.

Závěrem schůze poděkoval končící starosta hasičů za účast a oficiálně ukončil výroční valnou hromadu. Tradicí v Kněžicích je podávání jako vždy výborného guláše s knedlíky po schůzi. K tanci a poslechu později zahrál Láďa Vágner a pokračovala volná zábava.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník
Foto: Standa Bačkora, SDH Kněžice