FOTO/VIDEO: Hasiči ve Žďárci u Seče pořádali výroční valnou hromadu

FOTO/VIDEO: Hasiči ve Žďárci u Seče pořádali výroční valnou hromadu

Žďárec u Seče – Měsíce prosinec a leden jsou ve znamení pořádání výročních valných hromad, kde se shrne vše a vyhodnotí uplynulý rok. V sobotu 11. ledna tomu bylo tak i u Sboru dobrovolných hasičů ve Žďárci u Seče, kteří pořádali Výroční valnou hromadu v prostorách kulturního domu.

Úvodního slova schůze se ujal Luboš Mrázek. Ten přivítal všechny zúčastněné a požádal o minutu ticha za zesnulého velitele okrsku Seč pana Bohuslava Šulce st.. Tím byla zahájena oficiální část schůze. Během konání se tak členové a hosté, mezi které patřil i starosta města Seče Marcel Vojtěch dozvěděli, jak si hasiči v uplynulém roce vedli ve financích, pořádání společenských a kulturních akcí. Během jednání se promítalo video o činnosti hasičů od roku 2015-2019.

Ke dni schůze čítá členská základna 54 členů. Starosta Jiří Kučera shrnul rok, kdy výjezdová jednotka měla 18 výjezdů. A co hasiči plánují v roce 2020? V letošním roce hasiči plánují kulturní akce jako tradiční pálení čarodějnic, slavnostní předání nového praporu a člunu, dětský den s hasiči, 6. ročník nohejbalového turnaje, Železnohorský traktor 2020, rozsvícení vánočního stromu a silvestr. V činnosti sboru je plánována elektrifikace garážových vrat a jejich servis, instalace okapu za pódiem, zahájení rekonstrukce prostor hospody v kulturním domě, oprava stavidla požární nádrže a nátěr plotu před KD. Během programu byla promítána videa a fotografie si činností hasičů.

Při schůzích se také oceňují hasiči. Čestné uznání obdrželi: Mirek Charvát, Zdeněk Cyprián, Zdeněk Franc, Robert Vrecko, Jakub Mrázek a Petr Pavlíček.  Sbor hasičů předal také čestné uznání městu Seč.

Slova se poté ujal starosta města Seče Marcel Vojtěch. Ten poděkoval za uznání, které bude vyvěšeno ve vestibulu radnice. Poděkoval také za pozvání a spolupráci, která je přínosem pro město. Příkladem je akce Železnohorský traktor, která je vyhlášená široko daleko. „V plánu tohoto roku je dokončení silnice ze Seče do Žďárce. Jen bych nerad, aby to byla rychlostní dráha.“ dodal s úsměvem a proslov dokončil přáním do nového roku za město a sebe. Jako poděkování předal pamětní stříbrnou minci města Seč místnímu sboru.

Následovalo hlasování do výborů. Zvolen byl staronový starosta hasičů, a novým velitelem sboru se stal Jakub Mrázek. Do nové funkce preventisty byl zvolen Zdeněk Zavadil.

Závěrem schůze byla diskuze, kde se debatovalo nad financování různých oprav. Program výroční valné hromady byl pak ukončen a následovala volná zábava a občerstvení.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník