FOTO: Hasiči trénovali jízdu v polygonu

FOTO: Hasiči trénovali jízdu v polygonu

Hradec Králové – V sobotu 5. října 2019 se konal další ze série výcviků pořádaných Asociací velitelů jednotek dobrovolných hasičů ve spolupráci s polygonem S-Drive v Hradci Králové. I když program je jasný, pokaždé je tomu nakonec jinak, a bylo tomu tak i nyní, kdy nás tento den uvítal souvislým deštěm. V tomto pokračování se výcviku účastnily řidiči jednotek Folmava, Žďár nad Sázavou, Špindlerův mlýn a Žlebské Chvalovice/Třemošnice a všichni se účastnili ve svém osobním volnu.

V první části teoretické přípravy, se účastníci mohli poučit z prezentace a přednášky, která shrnovala dopravní nehody vozidel IZS a jejich rozbor. Součástí byla i specifika jednotlivých vozů, jejich vlastnosti a parametry. Další přednášku měl instruktor jízd, který se zaměřil na fyziku jízdy, nebezpečné situace, simulace a hlavně s postupy, jak situaci zvládat. Poté proběhly dotazy a příprava na samotný polygon.

Velkou výhodou bylo, že výcviku se účastnila všechna vozidla. Svými vozy a cisternami si účastnici zkoušeli jízdy dopravním či velitelským vozem. Nebylo tak potřeba čekat, a jízdy tak byly opravdu plynulé a svižné. Vždy po uceleném celku se posádky vystřídaly, aby se dostalo na každého.

Pro všechna vozidla byly připraveny shodné situace: brzdění za sucha, za mokra, částečně za sucha a mokra, a to v rozdílných rychlostech. Každý měl tedy možnost porovnat rozdíly. Následoval průjezd zatáčkou za mokra a opět v různých rychlostech. Poté proběhl krátký rozbor a přesun na nejzajímavější část, a to na trhací desku, kde na vozidla za mokra a za různých rychlostí čekal smyk na zadní nápravu, nejprve v jednom směru a pak náhodně.

Celou dobu vše sledoval a řídil instruktor. Ten za pomocí radiostanice radil řidičům co a jak dělat. Na úplném konci proběhlo předání osvědčení o účasti a rozbor situací včetně zpětné vazby od účastníků.

Všichni byli spokojeni a závěrečný potlesk a poděkování instruktorům toho byl důkazem. Přínos tohoto kurzu je jasný, naučit řidiče jednotek bezpečně dojet k zásahu a to i za extrémních povětrnostních podmínek a tím včas pomoci těm co pomoc potřebují.

Tímto bychom chtěli poděkovat instruktorům Hynkovi Obroučkovi a Josefovi Čmuchálkovi. Poděkování patří i polygonu S-Drive, kde výcvik proběhl a také všem účastníkům.

Dalším připravovaným výcvikem je workshop „Speciální postupy při vyprošťování u dopravních nehod a práce s nástrojem Hooligan“, který proběhne 1.-3. listopadu 2019 v Budislavi.

Zdeněk Sasín ml,. Události Online/Chrudimský deník
Foto: Luboš Sobotka, AV JSDH