Zemřel Jiří Horálek st. ze Žlebských Chvalovic

Zemřel Jiří Horálek st. ze Žlebských Chvalovic

S velkým zármutkem oznamujeme, že 6. října zemřel pan

Jiří Horálek st.

Člen sboru dobrovolných hasičů ze Žlebských Chvalovic.

Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

Redakce Událostí Online