Čáslavští „vážně i nevážně“ pojmenovali sad, který si sami vysadili.

Čáslavští „vážně i nevážně“ pojmenovali sad, který si sami vysadili.

Čáslav – „Žižkův sakurový háj“ je název nově vysazeného sakurového sadu, který si vysadili občané města v areálu generála Eliáše. A právě pro tento sakurový háj či sad hledali Čáslavští „vážně i nevážně“ pojmenování.

Návrh na vyhlášení ankety vznikl přímo při výsadbě, kdy bylo občany města vysazeno téměř čtyřicet sakur v místech, kde byla zbourána bývalá vojenská ubytovna. A právě pro tento sakurový háj Čáslavští hledali pojmenování. A proč „vážně i nevážně“? Protože název nebude oficiální, anketu vyhlásil Čáslavský zpravodaj.

Je možné, že pojmenování se vžije, to je vysvětlení slova „vážně“. Slůvko „nevážně“ znamená, že se otevírá možnost pro názvy nejen vážné, ale také humorné či recesistické. A občané byli v anketě vyzváni, aby také navrhovali i názvy, které vyjadřují třeba i nesouhlas s výsadbou sakur. Bylo slíbeno, že kromě vulgárních, budou zveřejněny a ten nejzajímavější nebo nejvtipnější bude zvolen jako vítězný.

Návrhů přišly desítky. Mezi ty vážné se řadilo pojmenování po čáslavském generálovi Františku Moravcovi či světoznámém čáslavském sochaři Aleši Veselém. Mezi vtipné patřily názvy Sakurník či Sakurka. Mezi recesistické Park kultury a oddechu Julia Fučíka nebo Park judistů, což byla vtipná narážka na čáslavského místostarostu, který je vášnivým judistou.

Nejvíce návrhů bylo ovšem na pojmenování háje po Janu Žižkovi z Trocnova. Jeden z navrhovatelů názvu po husitském hejtmanovi napsal:  A co ho pojmenovat Žižkův? Aby se nezapomnělo, že tam stávaly Žižkovy kasárna.“

Cílem ankety bylo nejen zvolení názvu pro nově vznikající oblast klidu, ale také se pobavit a dozvědět něco o sobě. A především upozornit, že ve městě se může každý zapojit a dostát pojmenování města zvoleném před několika lety: „Čáslav – dobré místo pro žití“.

Zdroj: Čáslavský zpravodaj