Má „Číhošťský zázrak“ souvislost s geodetickým středem ČR?

Má „Číhošťský zázrak“ souvislost s geodetickým středem ČR?

Číhošť – O dosud nevysvětleném „Číhošťském zázraku“, kdy se za přítomnosti dvaadvaceti svědků hýbal v místním kostele samovolně a opakovaně kříž, jsme již psali. Mohla ale skutečnost, že se v této obci nachází střed České republiky, souviset s nadpřirozenými jevy, které se zde udály?

Ale začněme od začátku. Jako „Číhošťský zázrak“ se označuje samovolný pohyb dřevěného křížku v číhošťském kostele koncem roku 1949. Během svaté mše se při kázání kněze Josefa Toufara za jeho zády několikrát pohnul půlmetrový kříž na hlavním oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kříž se vychýlil z rovné polohy, naklonil se nalevo a pak zase napravo. Takto se pohnul třikrát a nakonec zůstal vychýlen ze své osy asi o pětačtyřicet stupňů. Normálně by se v této poloze musel svalit. Vše vidělo více než dvacet farníků.

Farář Toufar se o události dozvěděl až druhý den ráno od místního kováře. Nevěnoval tomu pozornost, ale o událost se začala zajímat katolická církev a především do kostela začali chodit lidé ze širokého okolí. Pohyb křížku se totiž zopakoval při další mši. A tehdy se rozhodla Státní bezpečnost, že tuto událost využije jako záminku pro proticírkevní represe. Římskokatolická církev totiž představovala překážku v plánované kolektivizaci vesnic a bylo třeba ji oslabit. Páter Toufar byl obviněn ze zinscenování zázraku a následně byl uvězněn, nakonec podlehl krutému mučení.

A nyní se vraťme ke geodetickému středu ČR, který byl v katastru obce zaměřen několika nezávislými odborníky. Je to vlastně těžiště plochy vymezené státní hranicí, přičemž není brán v úvahu rozdíl nadmořských výšek. Na místě těžiště byl v roce 2006 vztyčen pamětní kámen. Podle některých odborníků je tento střed pouze jedním z geografických středů Česka, zaměřený geodeticky, proto je vhodnější jej označovat jako střed geometrický.

Pohyb křížku se nepodařilo vysvětlit dodnes. Žádný z mechanismů, který Státní bezpečnost sestavila, buď nemohl fungovat, nebo by musel být na holém oltáři jasně viditelný. Byl to tedy skutečně zázrak? Nebo snad davová sugesce? Nebo nějaké technické řešení, o kterém nevíme? Může svědky potvrzená událost souviset se zaměřeným středem, ať již ho nazýváme geodetickým, geografickým či geometrickým? Souvislost mezi jevy odporujícími fyzikálním zákonům a zaměřenému středu republiky nelze v současnosti ani potvrdit, ani vyvrátit. Nikdo se jimi totiž dodnes nezabýval. Na odpověď, jestli je to podivuhodná náhoda, nebo jestli tyto fenomény mají souvislost, si musíme počkat. Třeba se jejich zkoumání ujme nějaký „záhadolog“.

Vladimír Havlíček