FOTO: Hasiči se zdokonovali v neodkladné předlékařské pomoci

FOTO: Hasiči se zdokonovali v neodkladné předlékařské pomoci

Třemošnice – V sobotu 9. února se konalo v místní hasičské zbrojnici JSDH Třemošnice tématické školení na téma poskytování neodkladné předlékařské pomoci při činnostech v souvislosti s dopravními nehodami a vyprošťováním zraněných osob z havarovaných vozidel. Hasičům přednášeli profesionální zdravotničtí záchranáři z Prahy, z Asociace dobrovolných záchranářů pod vedením hlavního instruktora Lukáše Tláskala. Jednalo se o čtyřčlenný tým instruktorů a zároveň i figurantů.

Během školení si hasiči zopakovali všeobecné znalosti o poskytování první pomoci, jak správě určit a vyhodnocovat situace, zvolit postup a taktiku zásahu. Zároveň měli možnost zkusit na profesionálním trenažéru KPR tj. figuríně určené k tréninku masáže srdce a provádění umělého dýchání. Trenažér následně přes připojený počítač vyhodnocoval kvalitu prováděné kardiopulmonální resuscitace a výsledky byly okamžitě zobrazovány přes projektor a každý si mohl podle grafu ověřit správnost postupu, zejména hloubku stlačení, frekvenci a objem vdechnutého vzduchu.

Zkušený záchranář během celého dne stále zdůrazňoval, že při poskytování první pomoci je velmi rozhodující čas, kdy se zraněné osobě dostane pomoci. Každá minuta bez pomoci rapidně snižuje schopnost pacienta přežít.

„Během nepřímé srdeční masáže je důležité stlačovat hrudník do 1/3 jeho výšky a hlavně pravidelně rychlostí 100 až 120 kompresí. Důležité je proces nepřerušovat. Není pravda, že pokud je člověk v bezvědomí, že mu automaticky zapadá jazyk a je nutné ho vytahovat. To vše vyřešíme jednoduchým záklonem hlavy a ta zprůchodní dýchací cesty.“

dodává instruktor Lukáš a tím vyvrací mezi lidmi hojně rozšířené mýty.

Poté následovala cvičná simulace. Instruktor, nyní v roli figuranta, byl velmi věrohodně namaskován, a do rány byla zavedena kanyla s umělou krví, která byla pod tlakem, čímž se reálně simulovala skutečné tepenné krvácení. Úkol zněl: osoba se při řezání pilou poranila a způsobila si otevřenou ránu. Ta se nacházela na vnitřní straně stehna. Jednotka hasičů byla rozdělena na dvě družstva, kdy každé družstvo zasahovalo zvlášť a hlavním cílem bylo procvičení správného postupu. Při této příležitosti byl také připraven simulátor krvácení. Ten demonstroval silné krvácení z otevřené rány. Hlavním úkolem bylo ho za pomocí hemostatického obvazu či gáze zastavit krvácení. Trenažér pracoval na obdobném principu jako maskování, kdy se jednalo o simulaci vysoké tkáně, ve které je silně krvácející rána a opět byla využita umělá krev pod tlakem. Smyslem tohoto výcviku bylo, vyzkoušet si správné vkládání hemostatického prostředku do rány, správné stlačení a následné zastavení krvácení.

Po obědě, který připravili pro účastníky a instruktory hasiči, pokračovalo školení. To bylo zaměřeno na používání automatického externího defibrilátoru AED. Co AED znamená? Jedná se o malý ruční přístroj, automatizovaný externí defibrilátor, který je určen k resuscitaci. Po připojení a nalepení elektrod a podle mluvených instrukcí určuje správný postup zachránci, a při vyhodnocení možnosti použít výboj k defibrilaci srdce, podá postiženému srdci elektrický výboj. AED je schopno automaticky rozlišit defibrilovatelné a nedefibrilovatelné srdeční činnosti. Jeho využití má široký rozsah u náhlých zástav oběhu, jeho včasné užití velmi výrazně zvyšuje šanci na záchranu a přežití zachraňované osoby. Zvláštní část byla taky věnována speciální funkcí AED, kterým disponuje přístroj jednotky a to je monitorování pacienta přes EKG svody, což není standardní výbavou AED. Během záchrany osob, tak přístroj může sám kontrolovat stav pacienta, respektive srdeční rytmus a sama rozezná situaci, kdy je nutné zasáhnout a začít resuscitovat při náhlé změně zdravotního stavu, čímž je zásah efektivnější s lepší prognózou pacienta. V poslední době přibývá zásahů, kdy je nutno právě tento přístroj použít, proto je nutné umět s ním zacházet a naplno využít jeho možnosti. Zajímavé proto bylo připojení AED na trenažér „srdečních rytmů“, který umí navodit uměle různé srdeční stavy a hasiči se tak mohli seznámit s různými křivkami EKG a co znamenají, a jak dále postupovat.

Mezitím venku byla připravena simulace dopravní nehody s vyproštěním dvou osob. I tam dohlížel odborný dozor a poté vyhodnotil celý postup zásahu. Jednalo se o dvě vozidla, kdy v jednom byly dvě osoby a možnost vstupu do vozidla pouze zadními dveřmi. Simulace měla i podtext ve výcviku vyprošťování, neboť situace byla zvolena tak, aby byla možnost osoby z vozidla zachránit bez možnosti většího zásahu vyprošťovacího zařízení, prakticky jen za možnosti vhodného rozebrání interiéru vozidla, neboť není nutné vždy „stříhat“, aby byl zásah efektivní. Ano, i toto se dá cvičit spolu dohromady s neodkladnou předlékařskou pomocí.

Závěrem byl celý den shrnut a vyhodnocen. Opakování první pomoci je pro jednotku jednou z nejdůležitějších věcí, protože je předurčena k dopravním nehodám, kam hasiči přijedou většinou mezi prvními. Zároveň i roste počet výjezdu ke zraněným osobám či osobám s náhlou změnou zdravotního stavu a proto je nutné být na vše připravení.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník