Ve Středočeském kraji loni výrazně ubylo tísňových hovorů

Ve Středočeském kraji loni výrazně ubylo tísňových hovorů

Každý hasičský záchranný sbor kraje má své vlastní operační a informační středisko, jehož součástí je také telefonní centrum tísňového volání 112 (TCTV 112), kde školení operátoři přijímají hovory na linky 112 a 150. 

Ve Středočeském kraji bylo v roce 2018 odbaveno 316 473 tísňových hovorů. V meziročním porovnání jde o pokles o téměř 67 000 hovorů. Přibližně 13 procent hovorů bylo směrováno na linku 150 a 87 procent na linku 112. Jeden operátor odbavil za jednu dvanáctihodinovou směnu průměrně 144 hovorů.

Z uvedeného celkového počtu volání bylo k dalšímu řešení předáno pro hasiče, policii nebo zdravotnickou záchrannou službu pouze 39 866 událostí, což je necelých 13 procent.

Jedním z nejpalčivějších problémů při příjmu tísňových volání jsou dlouhodobě zlomyslná volání. Jako zlomyslné volání je definováno každé volání, které neslouží k oznámení události v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Operátoři se v těchto případech setkávají s náhodným vytočením tísňových linek, omyly, dotazy nebo stížnostmi nesouvisejícími s tísňovým voláním. Velkou část tvoří také telefonáty lidí pod vlivem alkoholu nebo dalších návykových látek, žerty dětí i skutečné případy zlomyslného zneužití k vyvolání planého poplachu.

Zlomyslná volání tvoří více než 80 procent všech hovorů na linky 112 a 150!

kpt. Ing. Jaroslav Gabriel
HZS Středočeského kraje