Čáslavští skauti a skautky rozdávali Betlémské světlo

Čáslavští skauti a skautky rozdávali Betlémské světlo

Čáslav – Také v čáslavských domácnostech od soboty svítí Betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc! Zájemci si ho od čáslavských skautů a skautek tradičně vyzvedávali v tee-pee na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Symbolický plamínek zapálil v jeskyni Narození Ježíše Krista v Betlémě zástupce skautů, jedenáctiletý Niklas Lehner z Horního Rakouska. Při letošní, již třicáté cestě skautů za Betlémským světlem, se neuskutečnilo předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala. Slavnostní ekumenická bohoslužba proběhla 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie. Skautští kurýři poté přivezli světlo přes České Budějovice do Prahy a následně rozvezli vlaky po celé České republice.

A kde se vzala tradice předávání Betlémského světla, plamínku symbolizujícího věčné světlo v našich duších? Světýlko je zapáleno v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a putuje napříč Evropou. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku před třiceti lety a následně se rozšířila po celé Evropě. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.

Úplně poprvé plamínek přicestoval letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. Do Betléma pro plamínek vždy cestují chlapec, nebo děvče, kteří vykonali něco záslužného či užitečného. K nám se Betlémské světlo poprvé dostalo prostřednictvím exilových skautů a skautek již v prosinci 1989 a bylo předáváno pod sochou sv. Václava v Praze.

Při předávání Betlémského světla v Čáslavi panovala pohoda, dobrá nálada a přátelská atmosféra. Heslo skautů pro letošek „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ odkazuje na myšlenku zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo této myšlence může pomoci jako symbol míru a porozumění mezi národy. Čáslavským skautům a skautkám se to rozhodně povedlo!

Vladimír Havlíček