Nový čáslavský starosta Vlastislav Málek věnoval zastupitelkám růže

Nový čáslavský starosta Vlastislav Málek věnoval zastupitelkám růže

Čáslav – Vlastislav Málek byl na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva, v budově Nové scény Dusíkova divadla, zvolen novým čáslavským starostou! Poté proběhla volba místostarosty a členů městské rady.

Zasedání bylo veřejné, volby byly tajné. Zastupitel Milan Urban navrhl na starostu města Jaromíra Strnada. Svůj návrh zdůvodnil jeho dobrou prací pro město v minulých volebních obdobích. Vyjmenoval řadu úspěšných akcí, které se ve městě povedly, zdůraznil především stavební rozvoj města a dobrou kondici městské nemocnice, kterou Čáslavi závidí mnohem větší města.

Poté vystoupil zastupitel Filip Velímský a za koalici, kterou tvoří Čáslav pro všechny, Šance pro rodinu a ODS, navrhl na starostu Vlastislava Málka. Při hlasování navržení členové koalice získali dle očekávání vždy jedenáct hlasů, kandidáti z řad opozice vždy deset.

Čerstvě zvolený čáslavský starosta Vlastislav Málek po svém zvolení mj. prohlásil: „Dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům za to, že se zúčastnili voleb. Děkuji těm, kteří mi dali hlas, ale také těm, kteří dali hlas protikandidátovi. Výsledek je velmi těsný a samozřejmě se ani nedalo při rozložení sil a při kvalitě druhého kandidáta, podle mého názoru, nic jiného očekávat.“

Výsledky voleb do čáslavského zastupitelstva jsou následující: starosta – Vlastislav Málek (ČPV), místostarosta – Martin Horský (ČPV), rada města – Jiří Honzíček (ČPV), David Tichý (ČPV), Filip Velímský (ČPV), Anna Krúpová (ODS) a Michaela Mandáková (Šance pro rodinu). Další zasedání čáslavského zastupitelstva se bude konat desátého prosince. Hlavním programem bude schvalování rozpočtu na rok 2019.

V závěrečném proslovu poděkoval „novopečený“ starosta předchozímu vedení města za dobrou práci, kterou z Čáslavi vytvořilo „dobré místo pro žití.“ Poděkoval také všem „radničním“ úředníkům, kteří vše zadministrovali a vyjádřil naději v dobrou spolupráci do budoucna. Dále prohlásil: „Podle mého názoru byly čáslavské volby referendem, v kterém se rozhodovalo o dosavadním autokratickém řízení města a řízením demokratickém. Občané si zvolili druhou možnost.“

Na závěr zopakoval starosta Vlastislav Málek starou pravdu, že ženy „kultivují“ mužský kolektiv. Všem čtyřem zastupitelkám, napříč stranám a hnutím, popřál hodně trpělivosti a každé věnoval rudou růži!

Vladimír Havlíček