V Čáslavi rozbili bustu císaře Františka Josefa!

V Čáslavi rozbili bustu císaře Františka Josefa!

Čáslav – Jaká byla situace a nálada v Čáslavi při založení republiky před 100 lety? To se dozvíme z publikace „Jak se žilo v Čáslavi před 100 lety v roce vzniku Československého státu“, kterou vydalo Město Čáslav.

A jak je možné, že v Čáslavi jsou známy tak přesné podrobnosti o událostech z roku 1918? Na to odpovídá Zdeňka Nezbedová, která publikaci zpracovala: „Čáslav má tu velkou výhodu, že tehdejší kronikář, pan Emanuel Chramosta, zaznamenal události tohoto roku velmi pečlivě a s mnoha zajímavými detaily.“

Přenesme se ale již do října 1918 a nechme mluvit kronikáře Emanuela Chramostu: „Teprve odpoledne došla do Čáslavi telefonická zpráva z Prahy o prohlášení republiky a byly všude vyvěšeny prapory. U Nováků bylo veselo dlouho do noci. Hosté v rozjaření nechali snést bustu císaře Františka Josefa a ji rozbili. Bustu Alžběty zatím nechali, ale k ránu byla i ta rozbita.“

Na dalším místě píše: „Důstojné a sebevědomé chování lidu v prvých chvílích dojemné události budilo radostný pocit. Sňaté orlíčky byly skládány k pomníku Žižkovu, který byl přepásán širokou trikolorou. Všude se jevilo vlastenecké vzrušení a bratrské přátelství.“

Vladimír Havlíček