Kalendář pro občany jako dárek k výročí města

Kalendář pro občany jako dárek k výročí města

Seč – Město Seč oslaví příští rok 700 let od první písemné zmínky. Jako dárek k tomuto jubileu město vydá vlastní kalendář. Ten se ponese v duchu vzpomínek na místa, která oproti minulosti výrazně změnila svou tvář nebo navždy zmizela. Vedle historických snímků kalendář nabídne i přehled kontaktních údajů na úřad, informace o plánovaných akcích a upozorní také na svoz bioodpadu.  Vydání kalendáře bylo občanům avizováno v podzimním čísle místního zpravodaje.

V Seči je tradicí, že město v každém sudém roce věnuje do trvale obydlených domácností po kalendáři zdarma. V letošním roce ale radnice udělá výjimku a před koncem roku rozdá kalendáře podle stejného pravidla opět zdarma. 

Ptáte se, proč to vybočení ze zaběhnutého pravidla? Sběrem materiálu pro přípravu knížky o Seči, který mimochodem stále probíhá, se podařilo nashromáždit řadu historických fotografií a dobových pohlednic. Do samotné publikace jich bude možné využít ale jen zlomek, a tak se zrodil nápad využít je pro kalendář.

Obrázky a pohledy pocházejí z kronik města uložených v SOA Chrudim, z archivu Regionálního muzea v Chrudimi a ze soukromých sbírek.

Kalendáře budou současně i ve volném prodeji v infocentru. Pro ty, kteří chtějí mít jistotu, že se na ně dostane, je v těchto dnech poslední možnost si je v turistickém informačním centru objednat.  

Zdeněk Sasín ml.
Zdroj: TIC Seč, upraveno