Čáslavský rybník Homolku vybagrovali před deseti lety

Čáslavský rybník Homolku vybagrovali před deseti lety

Čáslav – Přesně před deseti lety byla ukončena celková rekonstrukce rybníku Homolka. Ta zahrnovala rekonstrukci objektů pro manipulaci s vodou, úpravu tělesa hráze, odstranění sedimentů a obnovení vodních tůní.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celkové náklady činily 15 247 155,- Kč. Z toho byl příspěvek města Čáslav 1 524 715,- Kč.

Potud tedy „suchá“ data. Skutečností je, že tato akce byla úspěšná. Přestože rybník Homolka leží v katastrálním území Tupadly, má stěžejní význam pro čáslavskou rybniční soustavu. Významem Homolku překonává jen Podměstský rybník. V minulém roce byla opravena hráz rybníku Jirsák, který leží nad Homolkou. Byly provedeny udržovací práce tak zvaného návodního líce hráze, spočívající v opravě kamenného obložení. Současně byly vykáceny stromy v tělese hráze, jejichž kořenový systém dlouhodobě poškozoval těsnící schopnost hráze.  

Kaskáda tří blízkých vodních nádrží, kterou tvoří rybníky Trubný – Jirsák – Homolka, má mimořádný význam pro jihozápadní část Čáslavi. Dnes si totiž neuvědomujeme, že ještě mezi válkami byla tato oblast pravidelně zaplavována. Nejhorší situace byla mezi rybníky Homolka a Podměstský a samozřejmě v Koželuhách. K razantnímu řešení prospělo, kromě celkových úprav, především prohloubení a regulace Hlubokého potoka v Jetelové ulici a Brslenky v ulicích Novodvorská a Za Rybníkem.

Pravidelné záplavy byly dále eliminovány navážkou zeminy před Střední zemědělskou školou. Vyvýšena byla plocha nejen v parku před dnešními internáty, ale také parkoviště a komunikace před školou v ulici Sadová. Podle pamětníků byla na místě dnešního chodníku v Sadové ulici, mezi mostem a křižovatkou silnic Žitenická a Těsnohlídkova, několikametrová stráň. O její výšce se můžeme přesvědčit pod touto křižovatkou v místě nazývaném V Toufárně. Tato nevelká oblast nebyla kvůli několika domům zavezena a dodnes svědčí o původní výši terénu.

Péče o vodní toky je nezbytná podmínka vytváření a udržení kulturní krajiny. Naši předci uměli při této činnosti lépe respektovat přírodu a její zákonitosti. My jsme v posledním století na tyto zákonitosti rezignovali. Ve své pýše jsme nabyli dojmu, že přírodu ovládneme, znásilníme, vecpeme do trubek a betonu. Záplavy a sucha v posledních desetiletích nás vyvedli z omylu. Vrátit se k respektu našich předků je jediná možná cesta. Úspěšná rekonstrukce rybníku Homolka před deseti lety je kamínek, který zapadá to této mozaiky.

Vladimír Havlíček