Pavlovnie plstnatá dosáhla v Čáslavi pětimetrových ročních přírůstků

Pavlovnie plstnatá dosáhla v Čáslavi pětimetrových ročních přírůstků

Čáslav – Přírůstek dřevní hmoty pět metrů za rok? Že to nedokáže ani rychlerostoucí japonský topol? V čáslavské Jetelové ulici to dokázal čínský národní strom – pavlovnie plstnatá!

Pavlovnie plstnatá je v našich podmínkách považována za poměrně vzácnou dřevinu, ale především pro rychlost růstu má před sebou velkou budoucnost. V tomto případě se jednalo o tzv. vlky, což je lidové označení pro kmenový neboli pňový výmladek. Ten vyrůstá buď z hlavního kmene, nebo silnějších bočních větví. Vlky rostou běžně u ovocných stromů, především zmlazených, a překvapují svým růstem. Ale délka pět metrů bez několika centimetrů je opravdu překvapivá.

Pavlovnii plsnatou (latinsky Paulownia tomentosa), nazývanou také paulovnie, paulownia a nebo prostě pavlínka, nalezneme v Čáslavi na třech místech. Skupina sedmi stromů roste v botanické zahradě Střední zemědělské školy v ulici Na Svornosti. Další rostou již soliterně. Najdeme je v ulici Lípová na Čeplově a v Jetelové ulici. Tento dekorativní strom, vonící po fialkách, byl vysazován na císařském nádvoří v naději, že na něj usedne bájný fénix a přinese vládnoucí rodině štěstí. A právě proto je nazýván císařským stromem.

A proč je pro Číňany pavlovnie něco jako pro nás lípa srdčitá? Je totiž symbolem ženství, tedy síly „Jin“. Vysazovala se při narození holčičky. Když se potom dívka měla vdávat, výbava se vyrobila právě z „její“ pavlovnie. Protipólem je mužská síla „Jang“ a tu reprezentuje bambus. Tyto dvě síly symbolizují rovnováhu.

Pavlovnie jsou opadavé stromy, dorůstají výšky pět až třicet metrů. Kůra je hladká, větévky a listy jsou vstřícně postavené. Květenství jsou velká, válcovitého až kuželovitého tvaru, složená nejčastěji z vrcholíků. Květy jsou oboupohlavné, kalich je zvonkovitý a chlupatý. Koruna je purpurová, nebo bílá, nálevkovitě zvonkovitá. Plodem je tenkostěnná nebo dřevnatá tobolka se semeny. V Číně se pěstuje pro kvalitní dřevo, ze kterého se vyrábí hudební nástroje. Pavlovnie připomíná na první pohled katalpu, zvláště svými velkými listy. Rod zahrnuje sedm druhů, pochází z Číny a je pojmenován na počest dcery ruského cara Anny Pavlovny Romanovové.

Vladimír Havlíček