Čáslavští skauti a skautky rozdávali Betlémské světlo

Čáslavští skauti a skautky rozdávali Betlémské světlo

Čáslav – Betlémské světlo svítí od dnešního dne také v řadě čáslavských domácností. Tento novodobý symbol Vánoc si zájemci od čáslavských skautů a skautek tradičně vyzvedávali v tee-pee na Žižkově náměstí. Letošní akce byla o to svátečnější, že se v České republice konala po třicáté!

„Odvaha k míru,“ je mottem letošního ročníku. Na své dlouhé cestě spojuje Betlémské světlo řadu národů a náboženství. Touha po míru spojuje všechny, i když se občas jeví jako křehká a nedosažitelná. K dosažení mírového soužití je zapotřebí tolerance, otevřenost a odvaha.

Symbolický plamínek zapaluje každoročně v jeskyni Narození Ježíše Krista v Betlémě zástupce skautů, který uskutečnil nějaký záslužný čin. „Dítětem světla“ pro rok 2019 byla vybrána jedenáctiletá Victoria Kampenhuber z mládežnické části Červeného kříže. Je totiž považována za velký vzor v charitě.

A kde se vzala tradice předávání Betlémského světla, plamínku symbolizujícího věčné světlo v našich duších? Světýlko je zapáleno v místě narození Ježíše Krista v Betlémě a putuje napříč Evropou. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku před více než třiceti lety a následně se rozšířila po celé Evropě. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.

Úplně poprvé plamínek přicestoval letadlem do Lince v Rakousku, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo poprvé dostalo prostřednictvím exilových skautů a skautek již v prosinci 1989 a bylo předáváno pod sochou sv. Václava v Praze.

Při předávání Betlémského světla na čáslavském náměstí panovala pohoda a dobrá nálada. Heslo skautů „Odvaha k míru“ odkazuje na myšlenku zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo této myšlence může pomoci jako symbol míru a porozumění mezi národy. A čáslavským skautům a skautkám odvaha rozhodně nechybí!

Vladimír Havlíček