V Čáslavi rozsvítili vánoční stromek od manželů Linhartových z Chotusic

V Čáslavi rozsvítili vánoční stromek od manželů Linhartových z Chotusic

Čáslav – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhlo první adventní neděli na čáslavském Žižkově náměstí. Čáslavský starosta Vlastislav Málek popřál všem Čáslavanům příjemné svátky, poděkoval manželům Linhartovým z Chotusic za vánoční strom, který věnovali městu, a poté provedl odpočítávání k jeho rozsvícení.

Koledy zahráli Staropražští pardálové, příjemným překvapením byl tanec maminek s dětmi. Nechyběl ani stánkový prodej tradičního vánočního zboží a občerstvení. Především pro děti byl velkou atrakcí živý betlém, umístěný poblíž vánočního stromu. Ošizeni nebyli ani dospělí, ti se zahřívali „svařákem“.

V původním programu bylo zakomponováno také vypouštění balónků s přáními Ježíškovi. Z důvodu nesouhlasu části veřejnosti, bylo od tohoto záměru odstoupeno. Plnohodnotnou náhradou byl pohádkový ježíškovský pošťák, který dopravil přáníčka Ježíškovi. Děti zapsaly na kartičky přání a pošťák potvrdil převzetí dopisu pro Ježíška speciálním vánočním razítkem. Při zpěvu koledy děti Ježíškovi zamávaly, životní prostředí bylo ušetřeno a hlavně byla zachována radost dětí.

Připomeňme si historii vánočních stromů, dříve nazývaných Stromů republiky, protože tuto poměrně mladou tradici založil čáslavský rodák, autor Lišky Bystroušky, Rudolf Těsnohlídek. Český překladatel, prozaik, básník a žurnalista Rudolf Těsnohlídek se narodil 7. června 1882 v Čáslavi, kde měl jeho otec malé hospodářství. Zároveň však vykonával i funkci místního rasa, čili pohodného (chytal a utrácel toulavé psy), což u jeho syna vedlo kvůli mnoha posměškům ke značné plachosti a pocitům marnosti. Rodný dům se nacházel mezi dnešní Těsnohlídkovou ulicí a Podměstským rybníkem, dnes je tam park.

Poprvé byl strom na jeho popud rozsvícen 13. prosince 1924 na brněnském Náměstí svobody a tato tradice se postupně rozšířila i do ostatních měst. Těsnohlídka k tomu pohnula událost, kdy s přáteli, s malířem Františkem Koudelkou a úředníkem Josefem Tesařem na procházce v lese našli opuštěné malé děvčátko, které bylo téměř zmrzlé a které odnesli na četnickou stanici.

Již po čtyřech dnech byla vypátrána matka nalezence, svobodná služka z Netína. Holčička jménem Liduška se jí narodila již před sedmnácti měsíci. Otcem byl ruský zajatec. Svobodná matka musela odejít za obživou z domu do služby, ale s malým dítětem práci obtížně hledala. Proto se rozhodla k tomuto zoufalému činu. U soudu tvrdila, že dítě v lese odložila až v okamžiku, kdy slyšela přicházet nějaké lidi a poté záchranu dítěte sledovala z úkrytu.

Ani po odpykání trestu neprojevila o dítě zájem. Holčičky se ujala rodina Polákových z Brna. Matku Lidušky, která dítě opustila, čekal těžký žalář. Příběh naštěstí dopadl dobře, Liduška se později provdala za středoškolského profesora a odstěhovala se do Prahy, kde zemřela v roce 1997. Místo v lese, kde byla nalezena, navštívila až po padesáti letech.

Těsnohlídek se od této příhody začal podle severského vzoru zasazovat o vztyčování vánočního stromu, u kterého by se vybíralo pro opuštěné děti. Z podnětu Rudolfa Těsnohlídka a na základě nálezu tohoto odloženého dítěte, byla vytvořena tradice vánočních Stromů republiky, k podpoře opuštěných a potřebných dětí jako každoroční charitativní akce.

Vladimír Havlíček