Kostelík sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi skrývá přes tisíc let staré tajemství!

Kostelík sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi skrývá přes tisíc let staré tajemství!

Lochy – V Lochách u Čáslavi najdete jednu z nejstarších a zároveň nejzáhadnějších památek v kutnohorském okrese. Kostelík sv. Bonifáce skrývá přes tisíc let staré nerozluštěné tajemství!

Tato sakrální stavba stojí na skalnatém ostrohu nad pravým břehem potoka Klejnárky. Byla postavena již ve 13. století a pod jejím nárožím se nalézá zbytek kamenné stavby, nepravidelného polygonálního tvaru. Na ní je napojena do skály uměle zahloubená suterénní místnost.

A právě tato stavba s jeskyní je největší záhadou, která čeká na rozluštění. V lidové tradici je interpretována jako poustevna sv. Ivana. Ve starší odborné literatuře je dokonce popisována jako prehistorická svatyně. Nebo se jedná o sklep zaniklé tvrze, či pozůstatek starší předrománské sakrální stavby? Nevíme. Jediné, co víme s jistotou, je skutečnost, že od tohoto podzemního útvaru je odvozován název lokality, vycházející z německého slova Loch – díra, jáma.

V minulém roce byl instalován uprostřed obce panel o historii kostela sv. Bonifáce. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“. Odhalení informačního panelu je důležité, protože kostelík stojí na kraji vesnice a lze ho jen velmi těžko nalézt. Návštěvníci se na panelu dočtou podrobné informace o historii kostela a také obce. Najdou zde kontakty na místní občany, kteří jim mohou kostelík otevřít k prohlídce.

Až pojedete přes obec Lochy u Čáslavi, zastavte se u informačního panelu a hlavně navštivte kostelík sv. Bonifáce. A také záhadou polygonální stavbu s jeskyní ve skále, opředenou tajemstvím, starou možná přes tisíc roků. Dozvíte se zajímavé historické informace a složíte hold dávným stavitelům, kteří jsou spojováni se Slavníkovci a se sv. Vojtěchem.

Vladimír Havlíček

Kostelík sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi skrývá přes tisíc let staré tajemství!