Rekonstrukce bitvy u Čáslavi z roku 1618 se vydařila

Rekonstrukce bitvy u Čáslavi z roku 1618 se vydařila

Čáslav – V sobotu proběhla rekonstrukce bitvy, která se odehrála v září roku 1618 mezi Golčovým Jeníkovem a Čáslaví, respektive mezi Horkami, Bratčicemi a Potěhy. Jednalo se o první velkou bitvu třicetileté války.

Utkali se zde vojáci stavovské armády s vojáky císařskými, a to vše v přibližně šestidenním krutém utkání. Armáda Českého království složená z žoldnéřských pluků a zemské hotovosti bojovala s armádou verbovanou vídeňskými Habsburky. Ti se snažili do zimy obsadit Prahu a tím zlomit odpor českých nekatolických stavů, který byl zahájen v květnu defenestrací úředníků z oken Pražského hradu. Při bitvě bylo masivně používáno dělostřelectvo, byly vybudovány polní pevnůstky se sítí okopů, oboustranné výpady a útoky byly mimořádně agresivní. Prvenstvím bylo, že to byla první zákopová válka v historii.

Budeme-li věřit zprávě dobových novin, pak na bojišti zůstalo 1300 císařských a na 500 českých vojáků. Ztráty ale pokračovaly i po vlastní bitvě. Ustupující a značně vyčerpaná císařská armáda se stáhla až k Pelhřimovu. V opevněném ležení se mezi vysílenými vojáky rozšířila úplavice, která si vybírala desítky životů denně. Byl to důsledek nedostatku potravin, obutí a ošacení a také špatné hygieny. Oslabenou císařskou armádu napadalo české vojsko, které jí pronásledovalo. Výsledkem byl ústup do Rakous a částečně do Českých Budějovic, které zůstaly v rukou Habsburků.

Rekonstrukce bitvy byla náročnou akcí, na které se podílelo obrovské množství lidí. Největší díl práce ale odvedli lidé ze Svazku obcí Mikroregion Čáslavsko. Velký kus práce odvedl magistr Aleš Knápek z havlíčkobrodského regionálního muzea. A doslova majstrštychem bylo komentování bitvy doktorem Filipem Velímským. Ale nelze opomenout další desítky dobrovolníků a především vlastních aktérů rekonstrukce, kteří byly z Česka i zahraničí.

Bitva ukázala nejen krásné uniformy, historické zbraně, ale především utrpení. Utrpení, které přináší válka. Ještě před bitvou probíhalo jednání, kdy se zvažovala mírová dohoda. Tehdejší mocní se ale rozhodli pro bitvu, která se protáhla na třicet let. Nepřipomíná to současnou situaci, poučili jsme se z minulostí? Nepoučili. Dnes také celá řada lidí řeší spory válkou. Měli by navštívit nedaleký hřbitov v Bratčicích, kde byly nainstalovány čtyři dřevěné kříže s nerezovými zvony, na nichž jsou vyryty křížky jako vzpomínka na vyhaslé životy a nápisy připomínající čáslavskou bitvu z roku 1618. Na prvním křížku je nápis ,,Válka třicetiletá a hořkost po věky“, na druhém „Zde šly kroky vojáků války třicetileté“, na třetím „Stačí chvilku postát a tiše povzdechnout“ a na posledním je nápis „ Zde šli vojáci, aby přišel mír“.

Vladimír Havlíček