Zástupce čáslavského rychtáře mustroval vojáky před bitvou

Zástupce čáslavského rychtáře mustroval vojáky před bitvou

Čáslav – Mustrování, současnou mluvou bychom řekli prověrka bojové připravenosti vojenských jednotek, proběhlo v pátek na čáslavském náměstí.

Při mustrování promluvil k vojenským jednotkám místostarosta magistr Daniel Mikš. Připomněl historii vojenského města Čáslavi a odkaz na Jana Žižku z Trocnova. Upozornil, že nad městem létají oceloví draci, kterým říkáme Gripeni. Vojákům popřál hodně štěstí v zítřejší bitvě. Na dnešní večer jim ale doporučil, aby si pochutnali na dobrém mase od markytánek a také na dobrém pivu a vínu. Daniel Mikš na závěr dodal: „Bojujte za svého krále, císaře a zvítězte! Bůh bude stát při vás. A když ne Bůh, tak historie!“

Poté velitel jednotek provedl inspekci vojsk s místostarostou, tedy vlastně se zástupcem rychtáře, Danielem Mikšem. Při inspekci byl zjištěn hrubý nedostatek, jeden z vojáků totiž neměl boty. Byl pokárán a bylo mu nařízeno, aby nedostatek ve vojenské výstroji neprodleně odstranil. Poté proběhla úspěšně prověrka výzbroje, tedy palných zbraní.

Mustrování se zúčastnila skupinu Corporal, která se soustřeďuje na palné zbraně a také na šerm s bodáky na těchto zbraních. Druhou jednotkou byl Regiment zemské hotovosti, což je uskupení šermířských skupin, které si dává za cíl co nejpřesnější a nejvěrohodnější rekonstrukci pěšího regimentu fungujícího v době první poloviny 17. století.

V sobotu proběhne rekonstrukce bitvy, která se odehrála v září roku 1618 mezi Golčovým Jeníkovem a Čáslaví, respektive mezi Horkami, Bratčicemi a Potěhy. Přestože měla velký vliv na průběh stavovského povstání, je dnes téměř zapomenuta. Kdyby v ní české vojsko neobstálo, stala by se Bílou horou naší historie.

Vladimír Havlíček