Vlasta Moravcová měla vliv nejen na čáslavskou historii

Vlasta Moravcová měla vliv nejen na čáslavskou historii

Čáslav – Vlasta Moravcová, manželka čáslavského rodáka generála Františka Moravce, zemřela před čtrnácti lety, 4. června 2004.

Říká se, že za úspěchy mužů stojí jejich manželky, které v pozadí „tahají za nitky“. Ať si to, my muži, přiznáme nebo ne, je na tom hodně pravdy. Kde by byli všichni ti nositelé Nobelových cen bez svých maminek a manželek? Možná bychom jejich jména vůbec neznali. V případě Vlasty Moravcové to platí dvojnásob.

Ačkoli si to neuvědomujeme, svým vlivem na manžela ovlivnila dějiny České republiky. Jejím manželem byl totiž František Moravec, autor plánu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Vlasta Moravcová se narodila 23. července 1901 a zemřela 4. června 2004 v USA. Je zajímavou ironií osudu, že zemřela ve stejný den a měsíc jako Reinhard Heydrich, kterého nechal její manžel zlikvidovat československými výsadkáři. Jelikož Moravec bojoval ve všech třech odbojích, utíkala s ním z republiky dvakrát do exilu, nejdříve v roce1939 a podruhé v roce 1948. Do roku 1990 nemohla samozřejmě svou vlast navštívit. Její manžel totiž z německého exilu aktivně pracoval proti komunistickému zřízení v Československu. Jeho činnost byla pokládána za tak nebezpečnou, že Státní bezpečnost plánovala jeho únos či dokonce vraždu. V dalších letech pracoval ve vojenské rozvědce americké armády jako poradce pro Československo.

Paní Vlasta se do České republiky mohla vrátit až v roce 1990. Navštívila kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze a příbuzné v Čáslavi. O tom vypráví Marta Šenkapounová, vnučka Františkova bratra Václava Moravce st.: „Do Čáslavi přijela na zahájení výstavy, kterou uspořádal můj tatínek s PhDr. Zdeňkem Jelínkem. Táta na výstavu zapůjčil dokumenty, které František při svém útěku v roce 1948 uschoval u své sestry.“ A jak je možné, že se dokumenty podařilo uchovat přes čtyřicet roků? Na to Marta Šenkapounová odpovídá: „Sestra je převezla do Čáslavi a byly pečlivě uschovány v domě mých rodičů za komínem, a to až do roku 1989.“ Originály dokumentů věnovaly dcery paní Vlasty a pana Františka Bostonské univerzitě, část jich vlastní paní Marta, která spravuje odkaz Františka a Václava Moravcových a postupně nám je zapůjčuje k publikování.

Až budeme obdivovat muže, kteří tvořili dějiny, vzpomeňme na jejich manželky, matky, sestry a dcery. Ony měly totiž na ty dějiny možná větší vliv, než jsme ochotni si připustit. A vidíme to také na případu paní Vlasty Moravcové. Obergruppenführer SS Reinhard Heydrich by o tom mohl vyprávět. Vlastně nemohl.

Vladimír Havlíček, foto archiv Marty Šenkapounové