Město Seč oslavilo 700 let

Město Seč oslavilo 700 let

Seč – V sobotu 2. června se na Seči konaly velkolepé oslavy k výročí 700 let od první písemné zmínky. Oslav bylo hned několik. Oslavovalo se 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů ale také 65 let od otevření nové základní školy a za zmínku také stojí 60 let vydávání místního zpravodaje Oheb.

Od ranních hodin hosty svážel historický autobus ze zastávek místních částí.

Krátce před 9. hodinou prošel průvod městem od hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů. V průvodu jako první šli hosté senátor Jan Veleba, zástupce Pardubického kraje, starosta města Marcel Vojtěch a starostové okolních měst a obcí. Následoval koňský povoz s historickou stříkačkou, průvody dětí ze základní školy, myslivecký spolek Oheb, hasiči z okolních měst a obcí a průvod uzavírala hasičská auta ze Seče, Počátek, Žďárce u Seče, Slatiňan, Prachovic, Běstviny, Ronova nad Doubravou, Bojanova, Horního Bradla, Nasavrk, Hlinska, Třemošnice. Kolonu uzavírala tatra 148, která vyjela na svoji úplně poslední jízdu. Průvod prošel náměstím a zastavil na parkovišti u stage před místním obchodem.

Krátce po deváté hodině se slova ujal Bohuslav Šulc a přivítal všechny zúčastněné. Slova se dále ujal starosta města. Další hosté byli: Leoš Vávra – ředitel hasičského záchranného sboru územního odboru Chrudim a další, zástupce královohradecké diecéze J. E. Mons. Josef Kajnek, npor. Radek Radil, vedoucí oddělení Policie ČR Třemošnice. Následovalo žehnání praporu a položení věnce a uctění památky obětem první světové války u kostela sv. Vavřince na náměstí.

Později přijel všechny pozdravit také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Na pódiu vystoupil pěvecký sbor Základní školy Seč a sousta dalších kapel.

V dopoledních hodinách se na stage objevil známý herec, moderátor a televizní bavič Zdeněk Izer. Ten svými vtipy a scénkami bavil hosty celý den.

Od 10. hodin se na hřišti v Sídlišti 9. května konala soutěž hasičů.

Oslavy se konaly po celém městě. Po 11. hodině se v Základní škole konal slavností křest knihy o Seči. Tento almanach byl vyroben právě pro toto výročí a zahrnuje historické informace o městě, památky, zajímavosti, farnost, školství, zemědělství, výstavbu přehrady, společenský život a historii místních částí.  Ve škole byla možná také exkurze s průvodcem.

Večer kolem půl osmé se na stage konal koncert Daniela Hůlky s klavírním doprovodem. Ten se ale opozdil a tak nezbývalo, než aby Zdeněk Izer vyplnil čekací dobu opět svými vtipy. Smát se jim musel opravdu každý.

Během celého dne se konaly na náměstí trhy. Pro děti byly připraveny atrakce na prostranství před zámkem. Otevřena byla také zbrojnice SDH Seč.

Večer kolem 22. hodiny se návštěvníci začali přesouvat k prostorám ke kulturnímu domu. Tam se konal velkolepý ohňostroj s hudbou. Kdo si chtěl ještě oslav užít, tak se v místním KD hrála k tanci a poslechu kapela Quattro Skuteč až do ranních hodin.

Počasí bylo den před oslavami bouřkové, ale sobotní den byl krásný a sluneční, jako kdyby byl před tím objednán. Tento slavnostní den se velmi vydařil a vyžadoval spoustu příprav. Od návštěvníků byly slyšet jenom samé dobré ohlasy.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník

Více fotografií máme uloženo. V případě zájmu o fotky nás prosím kontaktuje na udalostionline@post.cz . Děkujeme.