Základní škola oslavila 120 let

Základní škola oslavila 120 let

Třemošnice – V sobotu 19. května se konala oslava výročí založení Základní školy v Třemošnici. Školství ve městě sahá do 19. století do června roku 1897, kdy byla započata stavba školy.

Stavební náklady v té době činily 14 tisíc zlatých. Byla dvoutřídní a vysvěcena 3. ledna 1898. Prvním řídícím učitelem byl pan Čeněk Forman. Těžké časy za první světové války se podepsaly na rozvoji školy. V letech 1914 – 1918 bylo pravidelné vyučování nahrazeno střídavým. Rodiny žáků sužovala drahota, hlad a nedostatek paliv.

Období první republiky prožívá Třemošnice jako zlaté časy. Vznikly nové spolky jako ochotníci, hasiči a sokolové. Později vznikla organizace Junák. Významným rokem byl rok 1960, kdy došlo ke sloučení závratecké a třemošnické školy. Oficiálně se ve škole tam, kde stojí nyní začalo vyučovat 1. září 1979 a o pár let se začalo vyučovat i v druhé části budovy. Později byla vystavěna školní jídelna a tělocvična.

Den sobotních oslav

Program oslav začal oficiálně v 9 hodin, kdy orchestr zahájil hudbou celý den. Slova se ujal ředitel školy Mgr. Lubomír Marek a starosta města Ing. Miroslav Bubeník. Projev už v té době bedlivě poslouchalo několik stovek návštěvníků z řad bývalých zaměstnanců, žáků a široké veřejnosti.

Dalším bodem bylo vystoupení malých hasičů skupiny Plamen, kteří předvedli vystoupení záchranu medvídka z hořícího domečku a bouračku. Později pak ukázala jednotka sboru dobrovolných hasičů Třemošnice hořící domeček a jak se zachovat v případě požáru. Druhým bodem byl simulovaný zásah dopravní nehody i s odborným komentářem.

V mezičase byly otevřeny prostory školy a tak si návštěvníci mohli prohlédnout vybavení, učebny, pomůcky a v jedné třídě galerii fotek a dokonce i původní kroniku školy.  Od 13. hodin byla v galerii města připravena výstava prací žáků. Od 15:30 se v Kulturním domě konala školní akademie. Během celých oslav bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení a bohatý kulturní program.

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník