J.Strnad: „Beru to jako ocenění mé dosavadní práce“

J.Strnad: „Beru to jako ocenění mé dosavadní práce“

Senátor Jaromír Strnad se stal předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR

 

Pane senátore, před několika dny jste se stal předsedou senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, když jste v této funkci nahradil zesnulého inženýra Jana Hajdu. Mohl byste činnost tohoto výboru v krátkosti přiblížit?

Záběr Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu je – jak již vyplývá z jeho názvu – skutečně široký. Já jsem od počátku svého prvního funkčního období v Senátu členem tohoto výboru a pět let jsem byl také jeho předsedou. V té době byl předsedou toho to výboru Jan Hajda, což byl odborník, zaměřující se jako významný vinař hlavně na zemědělství, takže bylo možné se vedle něj mnohému naučit.

Výhodou tohoto výboru je skutečnost, že zde zasedají skuteční odborníci ve svých oborech. Jsou zde takoví lidé, jako Jan Veleba (bývalý předseda agrární komory), Jiří Cienciala (bývalý ministr průmyslu a obchodu, dlouholetý ředitel Třineckých železáren nebo někteří starostové, kteří velmi dobře znají komunální problematiku. Zastoupení členů je skutečně různorodé a já vím, že je na členy tohoto výboru spoleh. Musím říci, že si výbor – a v tom bych chtěl pokračovat – dával vždy za cíl, aby jeho stanoviska, předkládaná následně plénu ke schválení, byla ryze odborná a ne politická. V tomto nastaveném trendu bych chtěl pokračovat.

 

Bude tato nová funkce pro Vás představovat například nutnost častějších výjezdů do ciziny nebo další podobné akce?

Jsou výbory, jejichž předsedové jezdí na každou ze služebních cest. V našem výboru máme dohodu, že jsou tyto výjezdy rozdělené mezi jeho členy. V dohledné době nás například čeká zasedání ještě před koncem dubna, do činnosti výboru patří i setkání s představiteli ostatních zemí a tak dále. Základem jsou ale jednání výboru k senátem projednávaným zákonům a dalším materiálům. Zásadou přitom je, aby veškerá jednání výboru byla ukončena vždy minimálně 24 hodin před zahájením zasedání pléna, aby měli všechny senátorky a senátoři čas seznámit se detailně s jeho stanovisky k jednotlivým bodům.

 

Jaká je Vaše představa o další činnosti výboru s Vámi v čele?

Jsem přesvědčen o tom, že můj předchůdce, inženýr Jan Hajda vedl tento výbor tak dobře, že mým cílem je snažit se pokračovat v jeho práci a udržet jeho chod tak, jak byl nastolen.

 

Čáslaváci Vás stále samozřejmě vnímají hlavně jako starostu města. Jak se časová náročnost předsednictví ve zmiňovaném výboru dotkne této části Vaší práce?

Každá funkce samozřejmě s sebou nese určitou časovou náročnost, ale v současné chvíli toto ještě posoudit neumím. Na druhou stranu je možné takto získat mnohem větší rozhled, protože předseda výboru vede mnohá jednání i s vrcholnými představiteli jednotlivých ministerstev a tak dále. Pozici předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu vnímám jako určitý posun. Lhal bych, kdybych nepřiznal, že mě potěšilo určité uznání ostatních jeho členů, kteří mě zvolili jednohlasně. Beru to jako ocenění mé dosavadní práce.

Pokud se ještě vrátím k časové náročnosti tohoto postu, jsem přesvědčen, že je možné jej při současném vytížení zvládnout. Jedná se nyní o dobu do příštích senátních voleb, které se ve třetině senátních obvodů uskuteční na podzim tohoto roku souběžně s volbami komunálními. Pokud by se jednalo o delší plánovaný časový úsek, zvažoval bych, jestli mám takovou funkci přijmout nebo raději ne. V této situaci ale obavy nemám. Stejně tak jsem si jistý, že nebude ohrožen a nijak omezen čas, který věnuji agendě starosty Čáslavi. V této souvislosti je nezbytné si uvědomit, že starosta nepracuje jen v době, kdy sedí ve své kanceláři na radnici. Práce starosty zahrnuje i mnoho úkonů, které je třeba zajistit na ministerstvech i dalších úřadech, sídlících převážně v hlavním městě. Kontakty, získané z pozice senátora i čas, po který pobývám právě v Praze, je pak možné využít právě ve prospěch našeho města, které mám velmi rád a (ačkoliv se to v současné poněkud vyhrocené době snaží někteří lidé zpochybňovat) vždy jsem se snažil, aby Čáslav prosperovala. Jsem přesvědčen, že i mnozí místní obyvatelé vnímají posun, který naše město v posledních letech zaznamenalo, ať již se jednalo o výstavbu nových bytů, rozšíření možností sportovního vyžití, modernizaci škol, proměnu městské nemocnice, prakticky nepřetržitou rekonstrukci jednotlivých úseků zdejších komunikací nebo přípravu nových stavebních pozemků a jejich následný prodej soukromým majitelům k individuální výstavbě. To všechno jsou momenty, které v mnoha městech nejsou tak samozřejmé, jak se někteří domnívají. Stojí za tím tisíce hodin práce mnoha lidí jak z vedení města, tak i zaměstnanců radnice. Žijeme ve společnosti lidí, kteří určitým způsobem vnímají svoje okolí, problémy v obecném měřítku i ze svého vlastního pohledu. Za sebe mohu s klidným svědomím konstatovat, že tam, kde je to možné a v oblastech, které mohu ze své funkce ovlivnit, jsem vždy dělal – a dělat budu – vše pro to, aby se v Čáslavi žilo dobře. Moje pozice senátora k tomu často může napomoci a proto si jsem jistý, že činností v Senátu rozhodně „nešidím“ Čáslav o svůj starostenský čas.