Reakce starosty města na otevřený dopis

Reakce starosty města na otevřený dopis

V reakci na otevřený dopis v němž jsou uvedeny některé zavádějící informace, rozeslaný zastupitelům města a zveřejněný na sociálních sítích, informuji všechny občany, že se vedení města rozhodlo svolat mimořádné zasedání městského zastupitelstva, jehož jediným bodem bude právě problematika čáslavské skládky a diskutovaného propojení s projektem likvidace kalů z lagun Ostramo. Zasedání budou přítomni také zástupci společnosti AVE CZ, která čáslavskou skládku provozuje.

Termín mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční v prostorách Nové scény Dusíkova divadla, byl stanoven na pátek 6. dubna od 16.  hodin.  

Ing. Jaromír Strnad, starosta města Čáslavi